Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Комисија за обезбеђење квалитета ДАС


Одлука о образовању Комисије за обезбеђење квалитета ДАС

Састав комисије за обезбеђење квалитета ДАС (мандат од 28.12.2021.године):

Име и презиме Звање
Ивана Ћирковић-Миладиновић, председник комисије ванредни професор
Ненад Вуловић, заменик председника комисије ванредни професор
Ирена Голубовић-Илић ванредни професор
Марко Ђорђевић ванредни професор
Милан Лукић самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – мастер и докторске студије
Андријана Милетић студент
Јелена Јанчић студент