Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

МАС Учитељ – ОНЛАЈН-НАСТАВА


Обавезни предмети:

Академско писање План рада
Научно-стручни дискурс енглеског језика План рада
Научно-стручни дискурс немачког језика План рада
Нове технологије у образовању План рада
Инклузивно образовање у пракси План рада

 

Изборни предмет 1

Тумачење књижевног дела План рада
Стилистика
Одабрани математички појмови
Одрживи развој животне средине План рада
Култура и друштво
Ликовна култура и корелација План рада
Основи рада са школским ансамблима
Теорија физичке културе
Сарадња и тимски рад у инклузивном образовању
Увод у лидерство у образовању
Израда веб-страница План рада
Интегративна настава енглеског језика на предшколском и млађем школском узрасту План рада

 

Изборни предмет 2

Стваралачка настава језика и књижевности
Савремени приступи настави математике
Савремена настава природе и друштва План рада
Креирање нових наставних техника у ликовној култури
Методика музичке наставе
Mетодика елементарних и спортских игара
Диференцијација и индивидуализација
Образовне политике и управљање променама
Анализа података и програмирање графике
Настава и учење енглеског језика