Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

МАС Учитељ – ОНЛАЈН-НАСТАВА


Обавезни предмети:

Академско писање План рада
Академски енглески језик План рада
Академски немачки језик План рада
Академски руски језик План рада
ICT у настави План рада
Уводни час
Инклузивно образовање – теорија и пракса Предавања и вежбе 26.10.2020.

 

Основни предмет усмерења – методика:

Стваралачка настава језика и књижевности План рада
Системи у настави математике
Савремена настава природе и друштва План рада
Креирање нових наставних техника у ликовној култури План рада
Методика музичке наставе План рада – предавања
План рада – вежбе
Методика елементарних и спортских игара План рада
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду
Образовна ефективност и развој школа
Методика информатичког образовања План рада
Уводни час
Интегративна настава енглеског језика на млађем узрасту План рада

 

Изборни предмет усмерења:

Tумачење књижевног дела План рада
Стилистика
Одабрани математички појмови
Oдрживи развој животне средине План рада
Култура и друштво
Ликовна култура и корелација
Основи рада са школским ансамблима План рада
Теорија физичке културе План рада
Тимски рад у инклузивном образовању План рада
Лидерство у образовању и школски менаџмент
Учење на даљину План рада
Уводни час
Настава и учење енглеског језика на млађем узрасту План рада