Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

MAS Učitelj (60 ESPB) – ONLAJN-NASTAVA


Obavezni predmeti:

Akademsko pisanje Plan rada
Naučno-stručni diskurs engleskog jezika Plan rada – Vera Savić
Plan rada – Ivana Ć. Miladinović
Naučno-stručni diskurs nemačkog jezika Plan rada
Nove tehnologije u obrazovanju Plan rada
Inkluzivno obrazovanje u praksi Plan rada
 Pristupni link

 

Izborni predmet 1

Tumačenje književnog dela Plan rada
Stilistika
Odabrani matematički pojmovi
Održivi razvoj životne sredine Plan rada
Kultura i društvo Plan rada
Likovna kultura i korelacija Plan rada
Osnovi rada sa školskim ansamblima
Teorija fizičke kulture Plan rada
Saradnja i timski rad u inkluzivnom obrazovanju
Uvod u liderstvo u obrazovanju
Izrada veb-stranica Plan rada
Integrativna nastava engleskog jezika na predškolskom i mlađem školskom uzrastu Plan rada

 

Izborni predmet 2

Stvaralačka nastava jezika i književnosti Plan rada (prolećni semestar)
Savremeni pristupi nastavi matematike
Savremena nastava prirode i društva Plan rada (prolećni semestar)
Kreiranje novih nastavnih tehnika u likovnoj kulturi  Pristupni link
Metodika muzičke nastave
Metodika elementarnih i sportskih igara Plan rada
Diferencijacija i individualizacija
Obrazovne politike i upravljanje promenama
Analiza podataka i programiranje grafike Plan rada (prolećni semestar)
Nastava i učenje engleskog jezika