Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

MAС Лидерство у образовању – ОНЛАЈН-НАСТАВА


Обавезни предмети:

Увод у лидерство у образовању План рада (јесењи семестар)
Управљање образовним институцијама План рада (јесењи семестар)
Педагошко лидерство
Развој људи у организацији

 

Изборни блок (студент бира 2 изборна предмета)

Партнерства и комуникација
Финансије, право и администрација у образовању
Управљање подацима и пројектима План рада (пролећни семестар)
Образовни систем у компаративној перспективи
Образовне политике и управљање променама План рада (пролећни семестар)