Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

MAS Liderstvo u obrazovanju – ONLAJN-NASTAVA


Obavezni predmeti:

Uvod u liderstvo u obrazovanju
Upravljanje obrazovnim institucijama
Upravljanje kvalitetom nastave i učenja
Razvoj ljudi u organizaciji

 

Izborni blok (student bira 2 izborna predmeta)

Partnerstva i komunikacija
Obrazovni sistem u komparativnoj perspektivi
Upravljanje promenama i projektima Plan rada
Metodologija sa osnovama statistike i Istraživačka praksa Plan rada
Savremeni trendovi u obrazovanju