Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

MAС Лидерство у образовању – ОНЛАЈН-НАСТАВА


Обавезни предмети:

Увод у лидерство у образовању
Управљање образовним институцијама
Управљање квалитетом наставе и учења
Развој људи у организацији

 

Изборни блок (студент бира 2 изборна предмета)

Партнерства и комуникација
Образовни систем у компаративној перспективи
Управљање променама и пројектима План рада
Методологија са основама статистике и Истраживачка пракса План рада
Савремени трендови у образовању