Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

MAS Vaspitač (60 ESPB) – ONLAJN-NASTAVA


Zajednički predmeti:

Obavezni predmeti

Akademsko pisanje Plan rada
Naučno-stručni diskurs engleskog jezika Plan rada – Vera Savić
Plan rada – Ivana Ć. Miladinović
Naučno-stručni diskurs nemačkog jezika Plan rada
Nove tehnologije u obrazovanju Plan rada
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa Plan rada

 

Smer – Vaspitač u predškolskim ustanovama


Obavezni predmet

Kurikulumi predškolskog vaspitanja Plan rada (prolećni semestar)

 

Izborni predmeti

Jezičke igre u govornom razvoju Plan rada
Izabrani književni žanr Plan rada
Matematika kroz zabavu i igru Plan rada
Istraživački pristup upoznavanju okoline Plan rada
Poznavanje muzičkih žanrova Plan rada
Umetnička dela u likovnom vaspitanju Plan rada
Analitika i dijagnostika u fizičkom vaspitanju Plan rada
Integrativna nastava engleskog jezika na predškolskom i mlađem školskom uzrastu Plan rada

 

Smer – Vaspitač u domovima


Obavezni predmet

Savremeni pristupi domskom vaspitanju

 

Izborni predmeti

Osnovi sporta i fizičkog vaspitanja Plan rada
Stilistika
Održivi razvoj životne sredine
Kultura i društvo Plan rada
Likovna kultura i korelacija Plan rada
Slobodne muzičke aktivnosti Plan rada
Filozofija obrazovanja Plan rada