Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

MAS Profesor predmetne nastave (60 ESPB) – ONLAJN-NASTAVA


Obavezni predmeti:

Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu Plan rada
Kvalitetne nastavne prakse Plan rada
Učenje i razvoj

 

Izborni predmet 1

Inkluzivno obrazovanje u praksi Plan rada
Obaveštenje
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu Plan rada
Diferencijacija i individualizacija

 

Izborni predmet 2

Teorija i metodika nastave Plan rada
Stvaralačka nastava jezika i književnosti
Metodika nastave muzičke kulture Plan rada – predavanja
Plan rada – vežbe
Metodika nastave likovne kulture
Metodika nastave fizičkog vaspitanja

 

Izborni predmet 3

Metodički praktikum Plan rada
Metodički praktikum srpskog jezika i književnosti
Metodički praktikum muzičke kulture
Metodički praktikum likovne kulture Pristupni link
Metodički praktikum fizičkog vaspitanja