Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

MAS Profesor predmetne nastave – ONLAJN-NASTAVA


Obavezni predmeti:

Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu Plan rada
Kvalitetne nastavne prakse

Prvo predavanje na predmetu Kvalitetne nastavne prakse na MAS Profesor predmetne nastave se održava, prema rasporedu, u sredu 18.10. sa početkom u 16:30. Parametri za zum link su dati u planu nastave za predmet koji se nalazi na sajtu. Očekuje se da studenti prisustvuju prvom predavanju; u slučaju da to objektivno nije moguće, studenti su dužni da se pre predavanja jave predmetnom nastavniku, prof. dr Jeleni Teodorović, na: jelenat@gwu.edu.

Plan rada
Učenje i razvoj Plan rada

 

Izborni predmet 1

 

Inkluzivno obrazovanje u praksi Plan rada
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu Plan rada

 

Izborni predmet 2

Teorija i metodika nastave  Plan rada
Stvaralačka nastava jezika i književnosti
Metodika nastave muzičke kulture Plan rada
Metodika nastave likovne kulture
Metodika nastave fizičkog vaspitanja Plan rada

 

Izborni predmet 3

Metodički praktikum
Metodički praktikum srpskog jezika i književnosti
Metodički praktikum muzičke kulture
Metodički praktikum likovne kulture
Metodički praktikum fizičkog vaspitanja