Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ОАС Учитељ – ОНЛАЈН-НАСТАВА и провера знања


Прва година


ОНЛАЈН-НАСТАВА

Обавезни предмети:

Страни језик
Општи енглески језик
Општи енглески језик – zoom упутство
 Општи немачки језик
 Општи немачки језик – платформе за реализацију наставе

Увод у педагогију
Развојна психологија 
Филозофија са етиком
Основе комуникологије
Основе физичког и здравственог васпитања
Вокално-инструментална настава 1

Изборни предмет 2:

Психологија менталног здравља
–  Психологија менталног здравља (лекција I)
Психологија менталног здравља (лекција II)
Психологија менталног здравља (лекција III)

Конструктивно решавање сукоба
Педагогија слободног времена
Екологија
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Систем образовања и васпитања у Републици Србији
Хорско певање 2
Дигитална писменост


Априлска провера знања

Филозофија са етиком
Породица и савремено друштво (изборни 1)
Социологија образовања
Конструктивно решавање сукоба
Развојна психологија
Развојна психологија (Весна Петровић)
Основе визуелне уметности 1
Општи енглески језик
Основе информатике
Основе рачунарских система – Изборни предмет 1
Дигитална писменост – Изборни предмет 2
Вокално-инструментална настава I
Основе математике 1


Друга година


ОНЛАЈН-НАСТАВА

Обавезни предмети:

Српски језик 2
Књижевност за децу
Дидактика
Методологија педагошких истраживања – (упутства за рад до 1. априла)
Методологија педагошких истраживања – (упутства за рад до 15. априла)
Основе природних наука
Основе визуелне уметности 2

Изборни предмет 4:

Психолошко саветовање у васпитном раду
Општа хигијена
Рад са даровитим ученицима
Интеркултурално образовање
Сликање
Елементарне игре и пливање
Хорско певање 4
Студије позоришта и извођачких уметности 2
Софтверски алати у настави


Априлска провера знања

 Реторика
Култура младих (изборни 3)
Интеркултурално образовање
Основе визуелне уметности 2
Методологија педагошких истраживања
Страни језик струке (енглески)
Увод у програмирање – Изборни предмет 3
Софтверски алати у настави -Изборни предмет 4
Рад са даровитим ученицима
Педагошка психологија
Вокално-инструментална настава II
Основе математике 2


Трећа година


ОНЛАЈН-НАСТАВА

Обавезни предмети:

Методика наставе српског језика и књижевнoсти
 Вежбе

Методика наставе математике
Методика наставе природе и друштва
Методика наставе музичке културе
Методика наставе ликовне културе
Методика наставе физичког васпитања
Методика наставе физичког васпитања – вежбе
Информатика у образовању

Изборни предмет 6:

Аналитичка геометрија
Теорија форме (ликовна култура)
Основи антропомоторике 2
Интегрисане језичке вештине 2 (Енглески језик – ниво C1)
Увод у историју српске књижевности 2
Методика наставе информатике
Интегрисане језичке вештине 2 (Немачки језик – ниво C1)
Интегрисане језичке вештине 2 (Немачки језик – ниво C1) – платформе за реализацију наставе


Априлска провера знања

Инклузија у образовању
Методика наставе ликовне културе
Графика – Изборни предмет 7
Увод у методику наставе енглеског језика – Изборни предмет 7
Информатика у образовању
Хипермедији у е-образовању – Изборни предмет 5
Методика наставе информатике – Изборни предмет 6
Програмирање – Изборни предмет 7
Методика наставе музичке културе
Аналитичка геометрија – Изборни предмет
Стереометрија – Изборни предмет


Четврта година


ОНЛАЈН-НАСТАВА

Обавезни предмети:

Методички практикум српског језика и књижевности
Методички практикум математике
Методички практикум природе и друштва
Методички практикум музичке културе
Методички практикум ликовне културе
Методички практикум физичког васпитања

Изборни предмет 9

Настава граматике у основној школи
Настава ликовне културе у старијим разредима основне школе
Методика музичке писмености
Спортско-рекреативне активности 2
Методички практикум енглеског језика
Методички практикум енглеског језика – zoom упутство
Даровитост и креативност у настави математике
Израда веб-страница
Методички практикум немачког језика


Априлска провера знања

Методика наставе енглеског језика на млађем узрасту – Изборни предмет 8
Методички практикум енглеског језика – Изборни предмет 9
Методика програмирања – Изборни предмет 8
Израда веб страница – Изборни предмет 9
Нове технологије у образовању – Изборни предмет 10
Елементи комбинаторике – Изборни предмет