Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ОАС Учитељ – ОНЛАЈН-НАСТАВА arhiva 2022


Прва година


Обавезни предмети:

Енглески језик струке План рада (пролећни семестар)
Немачки језик струке План рада (пролећни семестар)
Основе математике 1  Приступни линкови
План рада
Увод у проучавање друштва План рада
Комуникологија План рада (пролећни семестар)
Развојна психологија План рада
Педагошка психологија
Увод у педагогију План рада
Курикулум и настава План рада (пролећни семестар)
Увод у проучавање књижевности План рада (пролећни семестар)
Основе природних наука План рада – предавања (пролећни семестар)
План рада – вежбе (пролећни семестар)
План рада – предавања (јесењи семестар)

План рада – вежбе (јесењи семестар)
Вокално-инструментална настава 1 План рада (прорећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Основе физичког и здравственог васпитања План рада

 

Изборни предмет 1:

Немачки језик План рада
Моторички развој деце План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Реторика и вештине комуникације План рада
Цртање и сликање План рада (пролећни семестар)
Извођачке вештине 1 План рада (пролећни семестар)
План рада 1 (јесењи семестар) 
План рада 2 (јесењи семестар)
Софтверски и веб алати План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Историја културе и уметности План рада

 


Друга година


Обавезни предмети:

Српски језик 2 План рада (пролећни семестар)
Основе математике 2 Приступни линкови
План рада
Енглески језик струке План рада
Немачки језик струке План рада
Увод у проучавање књижевности План рада
Дидактика План рада (пролећни семестар)

 План рада (јесењи семестар)
Методологија педагошких истраживања План рада (пролећни семестар)
Педагошка психологија План рада
Основе природних наука План рада – предавања (пролећни семестар)
План рада – вежбе (пролећни семестар) План рада – предавања (јесењи семестар)
План рада – вежбе (јесењи семестар)
Основе визуелне уметности 2 План рада (пролећни семестар)
Вокално-инструментална настава 2 План рада
Књижевност за децу План рада (пролећни семестар)

 

Изборни предмет 3:

Реторика План рада
Култура младих План рада
Средњи енглески језик
Средњи немачки језик План рада
Цртање Приступни линк
План извођења наставе
Детињство и права детета
Хорско певање 3
Студије позоришта и извођачких уметности 1
Увод у програмирање.   План рада

 

Изборни предмет 4:

Психолошко саветовање у васпитном раду План рада (пролећни семестар)
Општа хигијена План рада (пролећни семестар)
Рад са даровитим ученицима План рада (пролећни семестар)
Интеркултурално образовање
Сликање План рада (пролећни семестар)
Елементарне игре и пливање
Хорско певање 4
Студије позоришта и извођачких уметности 2
Софтверски алати у настави План рада (пролећни семестар)

 


Трећа година


Обавезни предмети:

Школска и породична педагогија План рада
Методика наставе српског језика и књижевнoсти План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
План рада – вежбе (јесењи семестар)
Методика наставе математике План рада
Методика наставе природе и друштва План рада (пролећни семестар)
План рада
Инклузија у образовању План рада – Приступни линкови
План рада – Програм предмета
Методика наставе музичке културе План рада – предавања (пролећни семестар)
План рада – вежбе (пролећни семестар)
Методика наставе ликовне културе План рада (пролећни семестар)
Методика наставе физичког васпитања План рада – предавања (пролећни семестар)
План рада – вежбе (пролећни семестар)
Информатика у образовању План рада (пролећни семестар)

 

Изборни предмет 5:

Стереометрија
Ликовне технике План рада
Приступни линкови
Познавање музичких инструмената
Основи антропомоторике 1 (физичко васпитање)
Интегрисане језичке вештине 1 (Енглески језик – ниво В2) План рада
Интегрисане језичке вештине 1 (Немачки језик – ниво B2) План рада
Увод у историју српске књижевности 1
Хипермедији у е-образовању План рада

 

Изборни предмет 6:

Аналитичка геометрија
Теорија форме (ликовна култура) План избођења наставе
Анализа музичког дела План рада (пролећни семестар)
Основи антропомоторике 2
Интегрисане језичке вештине 2
(Енглески језик – ниво C1)
Интегрисане језичке вештине 2
(Немачки језик – ниво C1)
Увод у историју српске књижевности 2
Методика наставе информатике План рада (пролећни семестар)

 

Изборни предмет 7:

Додатна настава математике План рада
Графика План рада
Спортско-рекреативна настава План рада
Увод у методику наставе енглеског језика План рада
Функционални стилови српског језика План рада
Хорско певање 5
Програмирање План рада
Увод у методику наставе немачког језика План рада

Четврта година


Обавезни предмети:

Методички практикум српског језика и књижевности План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Методички практикум математике План рада
Методички практикум природе и друштва План рада
Методички практикум музичке културе План рада – предавања (пролећни семестар)
План рада – вежбе (пролећни семестар) План рада – предавања
План рада – вежбе
Методички практикум ликовне културе План избођења наставе
Приступни линк – предавања
План рада – вежбе
Методички практикум физичког васпитања План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)

 

Изборни предмет 8:

Књижевни жанр у настави План рада
Елементи комбинаторике
Анализа ликовног дела План рада
Настава музичке културе у старијим разредима основне школе План рада
Спортско-рекреативне активности 1 План рада
Методика наставе енглеског језика на млађем узрасту План рада
Методика програмирања План рада
Методика наставе немачког језика на млађем узрасту План рада

 

Изборни предмет 9:

Настава граматике у основној школи План рада (пролећни семестар)
Настава ликовне културе у старијим разредима основне школе План рада
Методика музичке писмености
Спортско-рекреативне активности 2 План рада (пролећни семестар)
Методички практикум енглеског језика План рада (пролећни семестар)
Даровитост и креативност у настави математике
Израда веб-страница План рада (пролећни семестар)
Методички практикум немачког језика

 

Изборни предмет 10:

Језичке игре у говорном развоју
Примењене уметности План рада
Познавање музичке литературе План рада
Терминологија у физичкој култури План рада
Креативне активности у настави енглеског језика План рада
Методика математике у старијим разредима основне школе План рада
Увод у историју српске књижевности 3
Нове технологије у образовању План рада
Креативне наставне активности у настави немачког језика на раном узрасту План рада