Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Зборник радова Унапређивање квалитета образовања у основним школама


ЦЕО БРОЈ

Зборник радова Унапређивање квалитета образовања у основним школама


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ

 Биљана Масловарић, Маријана Блечић, Шаи Коен РАЗВИЈЕНИ ЕМПАТИЧКИ КАПАЦИТЕТИ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА

Vladimira Velički, Damir Velički НОВИ МЕДИЈИ И ПОМИЦАЊЕ ГРАНИЦЕ ДОПУШТЕНОГ У НАСТАВИ (СТРАНОГ ЈЕЗИКА)

Vendi Franc, Božica Vuić МЕТАЛИНГВИСТИЧКЕ ВЕЖБЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ ПРОГРАМИМА МОНТЕСОРИ И МОГУЋНОСТ ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Вера Савић, Владимир Станојеви САМОПОШТОВАЊЕ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ УЗРАСТА И УСПЕХ У ЧИТАЊУ НА ЕНГЛЕСКОМ КАО СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

 Верица Милутиновић МОДЕЛОВАЊЕ ПРИХВАТАЊА УПОТРЕБЕ РАЧУНАРА У НАСТАВИ

Весна М. Петровић, Саша Симоновић ЧИТАЛАЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И УСПЕХ У СТУДИРАЊУ КОД СТУДЕНАТА БУДУЋИХ НАСТАВНИКА

 Гашпер Цанкар, Дарко Зупанц, КОРИШЋЕЊЕ АНАЛИТИЧКОГ ИНСТРУМЕНТА

 Зоран Аврамовић ПРОБЛЕМИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА

 Јадранка Милошевић НАСТАВА ФОНЕТИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ АКЦЕНТИ СРПСКОГА ЈЕЗИКА

 Јасмина Милинковић КОМПЕТЕНЦИЈЕ УЧИТЕЉА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Јасмина Шефер, Снежана Мирковић МИШЉЕЊА НАСТАВНИКА О ПРИМЕНИ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА И ДИСКУСИЈЕ У НАСТАВИ

 Јелена М. Стевановић ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У НАСТАВИ УПОТРЕБА ИНТЕРПУНКЦИЈЕ

 Јелена Старчевић, Бојана Димитријевић ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА КА РАЗВОЈУ ВАЉАНИХ ПЕДАГОШКИХ ПРОФИЛА

 Јелена Теодоровић БЛИЖИ ПОГЛЕД НА ДОПРИНОС ШКОЛА

 Јурка Лепичник Водопивец, Луција Јанчец ИДЕНТИФИКОВАЊЕ „ИЗЛАЗНИХ“ ФАКТОРА

 Ким Беленс, Јан Ван Дам, Бике Де Фреине КВАЛИТЕТ И ПРАВЕДНОСТ У МАТЕМАТИЧКОМ

 Маргарита Кристофоридоу, Леонидас Киријакидес ПРИМЕНА ДИНАМИЧКОГ ПРИСТУПА

Maшa Ђуришић, Jeлeнa Гajић ПРИВРЖЕНОСТ ШКОЛИ, ПОСВЕЋЕНОСТ ШКОЛСКИМ ОБАВЕЗАМА И ШКОЛСКИ УСПЕХ КАО СПЕЦИФИЧНИ ФАКТОРИ ЗА ПОЈАВУ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

 Милица Марушић КОЛИКО ЈЕ СТЕПЕН УРБАНИЗАЦИЈЕ НАСЕЉА ВАЖАН ЧИНИЛАЦ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У СРБИЈИ

Мирјана Стакић УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПРОБЛЕМСКОГ ПРИСТУПА КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 Наташа Лалић-Вучетић УЛОГА НАСТАВНИКА У МОТИВИСАЊУ УЧЕНИКА ЗА УЧЕЊЕ

Наташа Миловановић TЕРЕНСКА НАСТАВА КАО ФАКТОР СТИЦАЊА ЗНАЊА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У III РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Невенка Крагуљац, Драгана Спасојевић КВАЛИТЕТНО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА

 Овидиу Гавриловици НАРАТИВНИ ПРИСТУП У ОБРАЗОВАЊУ ТЕХНИКА „ДРВО ЖИВОТА”

 Предраг Живковић ПРОФЕСИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И КВАЛИТЕТ РАДА НАСТАВНИКА КОРЕЛАЦИОНА АНАЛИЗА

Светлана Дробњак, Вања Чоловић ДРАМСКИ И КОРЕЛАТИВНИ ПРИСТУП НАСТАВИ МАТЕРЊЕГ И СТРАНОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Светлана Чизмић, Ивана Б. Петровић, Милица Вукелић ИЗАЗОВИ 21. ВЕКА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА КАРИЈЕРУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

 Славица Шевкушић МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ ПРОУЧАВАЊУ КВАЛИТЕТА РАЗРЕДНЕ КЛИМЕ

 Снежана Вуковић СТРЕС РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СОЦИОДЕМОГРАФСКЕ ВАРИЈАБЛЕ ПОРОДИЦА

 Тамара Николић Максић ИМПРОВИЗАЦИЈА КАО СРЕДСТВО И РЕЗУЛТАТ УЧЕЊА

Хараламбос Хараламбус, Ермис Кириакидес РАЗЛИЧИТЕ МЕТОДЕ РАЗЛИЧИТЕ МЕТОДЕ МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ: ДА ЛИ СУ ЈЕДНАКО ЕФИКАСНЕ?