Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama – ONLAJN-NASTAVA arhiva 2022


Prva godina


Obavezni predmeti:

Srpski jezik Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Engleski jezik struke
Nemački jezik struke Plan rada (prolećni semestar)
Elementarni matematički pojmovi Plan rada (prolećni semestar)
Pristupni linkovi (prolećni semestar)
Komunikologija Plan rada (prolećni semestar)
Uvod u proučavanje književnosti Plan rada (prolećni semestar)
Scenska i lutkarska umetnost Plan rada
Osnove prirodnih nauka Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Plan rada – vežbe (prolećni semestar)
Plan rada – predavanja (jesenji semestar)
Plan rada – vežbe (jesenji semestar)
Sociologija Plan rada
Uvod u pedagogiju Plan rada
Razvojna psihologija Plan rada
Fizičko vaspitanje i elementarne igre Plan rada

 

Izborni predmet 1:

 

Crtanje i slikanje Plan rada (prolećni semestar)
Izvođačke veštine 1 Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada 1 (jesenji semestar)
Plan rada 2 (jesenji semestar)
Retorika i veština komunikacije Plan rada
Nemački jezik Plan rada
Istorija kulture i umetnosti Plan rada
Softverski i veb alati Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Motorički razvoj dece Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)

 

 

Druga godina


Obavezni predmeti:

Predškolska pedagogija Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Plan rada – vežbe (prolećni semestar)
Plan rada – predavanja (jesenji semestar)
Plan rada – vežbe (jesenji semestar)
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta Plan rada
Osnove prirodnih nauka Plan rada – predavanja
Plan rada – vežbe
Uvod u proučavanje književnosti Plan rada
Osnove komunikologije Plan rada
Vokalno – instrumentalna nastava 2 Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Predškolska didaktika Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Plan rada – vežbe (prolećni semestar)
Metodologija pedagoških istraživanja Plan rada (prolećni semestar)
Književnost za decu Plan rada (prolećni semestar)
Osnove vizuelne umetnosti Plan rada (prolećni semestar)

 

Izborni predmet 3:

Retorika Plan rada
Kultura mladih Plan rada
Srednji engleski jezik
Srednji nemački jezik Plan rada
Detinjstvo i prava deteta
Crtanje Pristupni link
Plan izvođenja nastave
Horsko pevanje 3
Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 1

 

Izborni predmet 4:

Psihološko savetovanje u vaspitnom radu Plan rada (prolećni semestar)
Elementarne igre i plivanje
Opšta higijena Plan rada (prolećni semestar)
Rad sa darovitim učenicima Plan rada (prolećni semestar)
Interkulturalno obrazovanje
Slikanje Plan rada (prolećni semestar)
Horsko pevanje 4
Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 2

Treća godina


Obavezni predmeti:

Metodika vaspitno-obrazovnog rada Plan rada – predavanja
Plan rada – vežbe
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu Plan rada
Elementarne igre Plan rada
Inkluzija u obrazovanju Plan rada – Pristupni linkovi
Plan rada – Program predmeta
Metodika vaspitno-obrazovnog rada Plan rada – vežbe
Metodika razvoja govora Plan rada (prolećni semestar)
Metodika upoznavanja okoline Plan rada (prolećni semestar)
Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova Plan rada (prolećni semestar)
Metodika muzičkog vaspitanja Plan rada (prolećni semestar)
Metodika likovnog vaspitanja Plan rada (prolećni semestar)
Metodika fizičkog vaspitanja Plan rada (prolećni semestar)

 

Izborni predmet 5:

Likovna kreativnost Plan rada
Sportsko-rekreativne aktivnosti Plan rada
Usmena književnost u razvoju govora
Horsko pevanje 5
Zeleni putokazi Plan rada

 

Izborni predmet 6:

Korektivna gimnastika
Organizacija kulturnih aktivnosti Plan rada (prolećni semestar)
Medijska pismenost Plan rada (prolećni semestar)
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu Plan rada (prolećni semestar)
Dečje muzičko stvaralaštvo
Horsko pevanje 6
Filozofija vaspitanja

Četvrta godina


Obavezni predmeti:

Metodički praktikum razvoja govora
Metodiki praktikum upoznavanja okoline
Metodički praktikum razvoja početnih matematičkih pojmova Plan rada
Metodički praktikum muzičkog vaspitanja Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada
Metodički praktikum likovnog vaspitanja Plan rada
Metodički praktikum fizičkog vaspitanja Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Porodična pedagogija Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Plan rada – vežbe (prolećni semestar)

 

Izborni predmet 7:

Likovne tehnike  Plan rada
Pristupni linkovi
Didaktička sredstva u razvijanju početnih matematičkih pojmova Plan rada
Uvod u istoriju srpske književnosti 1
Horsko pevanje 7

 

Izborni predmet 8:

Dečja igra i stvaralaštvo Plan rada (prolećni semestar)
Drama i dramatizacija Plan rada (prolećni semestar)
Uvod u istoriju srpske književnosti 2
Matematičko modelovanje realnog okruženja
Horsko pevanje 8