Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ОАС Васпитач у предшколским установама – ОНЛАЈН-НАСТАВА arhiva 2022


Прва година


Обавезни предмети:

Српски језик План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Енглески језик струке
Немачки језик струке План рада (пролећни семестар)
Елементарни математички појмови План рада (пролећни семестар)
Приступни линкови (пролећни семестар)
Комуникологија План рада (пролећни семестар)
Увод у проучавање књижевности План рада (пролећни семестар)
Сценска и луткарска уметност План рада
Основе природних наука План рада – предавања (пролећни семестар)
План рада – вежбе (пролећни семестар)
План рада – предавања (јесењи семестар)
План рада – вежбе (јесењи семестар)
Социологија План рада
Увод у педагогију План рада
Развојна психологија План рада
Физичко васпитање и елементарне игре План рада

 

Изборни предмет 1:

 

Цртање и сликање План рада (пролећни семестар)
Извођачке вештине 1 План рада (пролећни семестар)
План рада 1 (јесењи семестар)
План рада 2 (јесењи семестар)
Реторика и вештина комуникације План рада
Немачки језик План рада
Историја културе и уметности План рада
Софтверски и веб алати План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Моторички развој деце План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)

 

 

Друга година


Обавезни предмети:

Предшколска педагогија План рада – предавања (пролећни семестар)
План рада – вежбе (пролећни семестар)
План рада – предавања (јесењи семестар)
План рада – вежбе (јесењи семестар)
Развој и учење деце раних узраста План рада
Основе природних наука План рада – предавања
План рада – вежбе
Увод у проучавање књижевности План рада
Основе комуникологије План рада
Вокално – инструментална настава 2 План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Предшколска дидактика План рада – предавања (пролећни семестар)
План рада – вежбе (пролећни семестар)
Методологија педагошких истраживања План рада (пролећни семестар)
Књижевност за децу План рада (пролећни семестар)
Основе визуелне уметности План рада (пролећни семестар)

 

Изборни предмет 3:

Реторика План рада
Култура младих План рада
Средњи енглески језик
Средњи немачки језик План рада
Детињство и права детета
Цртање Приступни линк
План извођења наставе
Хорско певање 3
Студије позоришта и извођачких уметности 1

 

Изборни предмет 4:

Психолошко саветовање у васпитном раду План рада (пролећни семестар)
Елементарне игре и пливање
Општа хигијена План рада (пролећни семестар)
Рад са даровитим ученицима План рада (пролећни семестар)
Интеркултурално образовање
Сликање План рада (пролећни семестар)
Хорско певање 4
Студије позоришта и извођачких уметности 2

Трећа година


Обавезни предмети:

Методика васпитно-образовног рада План рада – предавања
План рада – вежбе
Интеракција и комуникација у васпитном раду План рада
Елементарне игре План рада
Инклузија у образовању План рада – Приступни линкови
План рада – Програм предмета
Методика васпитно-образовног рада План рада – вежбе
Методика развоја говора План рада (пролећни семестар)
Методика упознавања околине План рада (пролећни семестар)
Методика развоја почетних математичких појмова План рада (пролећни семестар)
Методика музичког васпитања План рада (пролећни семестар)
Методика ликовног васпитања План рада (пролећни семестар)
Методика физичког васпитања План рада (пролећни семестар)

 

Изборни предмет 5:

Ликовна креативност План рада
Спортско-рекреативне активности План рада
Усмена књижевност у развоју говора
Хорско певање 5
Зелени путокази План рада

 

Изборни предмет 6:

Корективна гимнастика
Организација културних активности План рада (пролећни семестар)
Медијска писменост План рада (пролећни семестар)
Психотерапијске технике у васпитном раду План рада (пролећни семестар)
Дечје музичко стваралаштво
Хорско певање 6
Филозофија васпитања

Четврта година


Обавезни предмети:

Методички практикум развоја говора
Методики практикум упознавања околине
Методички практикум развоја почетних математичких појмова План рада
Методички практикум музичког васпитања План рада (пролећни семестар)
План рада
Методички практикум ликовног васпитања План рада
Методички практикум физичког васпитања План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Породична педагогија План рада – предавања (пролећни семестар)
План рада – вежбе (пролећни семестар)

 

Изборни предмет 7:

Ликовне технике  План рада
Приступни линкови
Дидактичка средства у развијању почетних математичких појмова План рада
Увод у историју српске књижевности 1
Хорско певање 7

 

Изборни предмет 8:

Дечја игра и стваралаштво План рада (пролећни семестар)
Драма и драматизација План рада (пролећни семестар)
Увод у историју српске књижевности 2
Математичко моделовање реалног окружења
Хорско певање 8