Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Листа ментора – Докторске студије – Методика наставе


Листа ментора ангажованих на реализацији студијског програма
докторских академских студија Методика наставе 

Р.Б. Презиме, средње слово, име Назив установе у којој је запослен са пуним радним временом
1. Јовановић П. Виолета Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
2. Марковић М. Живорад Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
3. Чутура Р. Илијана Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
4. Игњатовић М. Александар Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
5. Голубовић-Илић Б. Ирена Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
6. Михајловић М. Александра Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
7. Вуловић Р. Ненад Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
8. Ћирковић-Миладиновић Р. Ивана Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
9. Марковић П. Снежана Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
10. Ристановић П. Душан Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
11. Цекић-Јовановић Д. Оливера Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
12. Станковић С. Слађана Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
13. Димитријевић М. Маја Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
14. Спасић Љ. Јелена Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
15. Савић М. Вера Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
16. Мркаљ В. Зона Филолошки факултет Универзитета у Београду