Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ОАС Васпитач у предшколским установама – ОНЛАЈН-НАСТАВА и провера знања


Прва година


ОНЛАЈН-НАСТАВА

Обавезни предмети:

Српски језик
Страни језик
 Енглески језик
 Немачки језик
 Немачки језик – платформе за реализацију наставе
Социологија
Увод у педагогију
Развојна психологија
Вокално – инструментална настава 1

Изборни предмет 2:

Психологија менталног здравља
–  Психологија менталног здравља (лекција I)
Психологија менталног здравља (лекција II)
Психологија менталног здравља (лекција III)

Конструктивно решавање сукоба
Педагогија слободног времена
Систем образовања и васпитања у Републици Србији
Хорско певање 2


Априлска провера знања

Филозофија са етиком
Породица и савремено друштво (изборни 1)
Социологија
Сценска и луткарска уметност
Конструктивно решавање сукоба
Вокално – инструментална настава 1
Основе информатике
Развојна психологија (Весна Петровић)
Елементарни математички појмови


Друга година


ОНЛАЈН-НАСТАВА

Обавезни предмети:

Предшколска педагогија ИМИ3 30.3.2020.
Предшколска педагогија ИМИ2 23.3.2020.
Предшколска педагогија ИМИ1 17.3.2020.

Предшколска дидактика
–  Додатна упутства о набавци потребне литературе

Методологија педагошких истраживања – (упутства за рад до 1. априла)
Методологија педагошких истраживања – (упутства за рад до 15. априла)
Књижевност за децу
Основе визуелне уметности
Вокално – инструментална настава 2

Изборни предмет 4:

Психолошко саветовање у васпитном раду
Елементарне игре и пливање
Општа хигијена
Рад са даровитим ученицима
Интеркултурално образовање
Сликање
Хорско певање 4
Студије позоришта и извођачких уметности 2


Априлска провера знања

 Реторика
Култура младих (изборни 3)
Интеркултурално образовање
Основе визуелне уметности
Методологија педагошких истраживања
Вокално – инструментална настава 2
Основе информатике
Предшколска дидактика
Рад са даровитим ученицима
Развој и учење деце раних узраста


Трећа година


ОНЛАЈН-НАСТАВА

Обавезни предмети:

Методика развоја говора
Методика упознавања околине
Методика развоја почетних математичких појмова
Методика музичког васпитања
Методика ликовног васпитања
Методика физичког васпитања

Изборни предмет 6:

Инклузија у образовању
Корективна гимнастика
Организација културних активности
Медијска писменост
Психотерапијске технике у васпитном раду
Дечје музичко стваралаштво
Хорско певање 6
Филозофија васпитања.


Априлска провера знања

Методика ликовног васпитања
Ликовна креативност – Изборни предмет 5
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Методика музичког васпитања


Четврта година


ОНЛАЈН-НАСТАВА

Обавезни предмети:

Методички практикум развоја говора
Методички практикум упознавања околине
Методички практикум развоја почетних математичких појмова
Методички практикум музичког васпитања
Методички практикум ликовног васпитања
Методички практикум физичког васпитања

Породична педагогија
–  Додатна упутства о набавци потребне литературе

Изборни предмет 8:

Дечја игра и стваралаштво ИМИ3 30.3.2020.
Дечја игра и стваралаштво ИМИ2 23.3.2020.
Дечја игра и стваралаштво ИМИ1 17.3.2020.
Драма и драматизација
Увод у историју српске књижевности 2
Математичко моделовање реалног окружења
Хорско певање 8


Априлска провера знања

Методички практикум развоја почетних математичких појмова