Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Избор сарадника

Нина Марковић

Избор: Избор у звање сарадник у настави
Област: Ужа научна област Књижевност са методиком наставе

Весна Петровић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Психологија

Миа Луковац

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа стручно-уметничка област Ликовна уметност са методиком наставе

мр Владимир Ристић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Математика са методиком наставе

мр Ивана Милић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Музичка култура са методиком наставе

Ненад Стевановић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Педагогија

др Александра Михајловић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Методика наставе математике

Биљана Стојановић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Педагогија