Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Избор сарадника

Јована Ђорђевић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Ликовна уметност са методиком наставе

Нина Стојановић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Ликовна уметност са методиком наставе

Бојана Димитријевић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Специјалне педагошке и психолошке науке(интерполарни ниво)

Теодора Маринковић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Психологија