Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Избор сарадника

Јелена Јанчић

Избор: Избор у звање сарадник у настави
Област: Методика наставе физичке културе

Катарина Станојевић

Избор: Избор у звање асистент са пуним радним временом
Област: Методика наставе музичке културе