Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Избор сарадника

Ана Миљковић-Павловић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Педагогија

Сузана Ђорђевић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Информатика са методиком

Нина Марковић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Књизевност са методиком