Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Избор сарадника

Андријана Милетић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Методика наставе природе и друштва

Милица Ђокић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа стручно-уметничка област музичка култура са методиком наставе

Бранко Илић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Књижевност са методиком наставе

Катарина Станојевић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Музичка култура са методиком наставе

Милан Миликић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Методика наставе математике