Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Избор сарадника

Нина Марковић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Књижевност са методиком наставе

Јелена Младеновић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Методика наставе природних наука

Богдан Штетић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа стручно-уметничка област Ликовна уметност са методиком наставе

Милош Ђорђевић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа стручно-уметничка област Ликовна уметност са методиком наставе

Бојана Димитријевић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Специјално педагошке и психолошке науке (интерполарни ниво)

Верица Милутиновић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Информатика са методиком наставе

Сандра Милановић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Физичка култура са методиком наставе

Оливера Цекић-Јовановић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Методика наставе природе и друштва

Маја Димитријевић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Методика наставе српског језика и књижевности

Јелена Спасић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Српски језик са методиком наставе