Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Избор сарадника

Ивана Милић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа стручно-уметничка област Музичка култура са методиком наставе

Ненад Стевановић

Избор: Избор у звање асистент
Област: Ужа научна област Педагогија