Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита – архива 2013.


Резултати испита одржаних у децембру 2013 године:

Инклузија у образовању У – оцене извештаја са праксе
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 2 – У
Развојна психологија – поправни И кол. ПВ, ДВ
Резултати првог колоквијума из енглеског језика за студенте прве године студијског програма ПВ, наставник страног језика Ивана Ћирковић Миладиновић.
Резултати првог колоквијума из енглеског језика за студенте прве године студијског програма ДВ, наставник страног језика Ивана Ћирковић Миладиновић.
Основе комуникологије ДВ – колоквијум И (поправни)
Основе комуникологије ПВ – колоквијум И (поправни)
Основе комуникологије У – колоквијум И (поправни)
Говорне вештине и комуникација – колоквијум (поправни)
Елементарне игре и пливање – колоквијум
Елементарне игре ПВ – колоквијум ИИ (поправни)
Француски језик – мастер
Енглески језик струке – У – ИИ колоквијум
Школска и породична педагогија – испит
Породична педагогија – испит

Школска и породична педагогија – ИИ поправни колоквијум
Академски енглески језик – колоквијум И
Руски језик – колоквијум ИИ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум ИИ
Математика 2 – колоквијум И (поправни)
Математика 1 – колоквијум И (поправни)
Елементарне игре и пливање – колоквијум И
Енглески језик струке У – колоквијум И (поправни)
Инклузија у образовању У – колоквијум И
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 2 – У
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 2 – ДВ
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – мастер
Изабрани књижевни жанр – колоквијум И (мастер васпитач)
Реторика – колоквијум, коначне оцене – ПВ, ДВ
Филозофија васпитања – колоквијум, коначне оцене – МАС ПВ
Инклузивно образовање ПВ – колоквијум И (мастер)
Говорне вештине и комуникација У – колоквијум И
Основе комуникологије ДВ – колоквијум И
Основе комуникологије ПВ – колоквијум И
Основе комуникологије У – колоквијум И
Инклузија у образовању ПВ, ДВ – колоквијум И
Елементарне игре ПВ – колоквијум ИИ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Енглески језик струке У – колоквијум И
Дидактика ДВ
Увод у проучавање књижевности – Поправни кол. – ДВ
Реторика
Филозофија васпитања
Школска и породична педагогија – колоквијум ИИ
Развојне кризе и ментално здравље – колоквијум И
Интеракција и комуникација у васпитном раду

Дидактика У – колоквијум И (поправни)
Српски језик ИИ – колоквијум И (поправни)
Српски језик ДВ – колоквијум И (поправни)
Српски језик ПВ – колоквијум И (поправни)


Резултати испита одржаних у новембру 2013 године:

Изборни предмет 7 – Колоквијум Књижевност – У
Дидактика ПВ – колоквијум И (поправни)
Дидактика ДВ – колоквијум И (поправни)
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ДВ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 1
Предшколска педагогија ПВ – колоквијум И (поправни)
Рад са децом са посебним потребама
Школска и породична педагогија – И поправни колоквијум
Курикулум предшколског васпитања ПВ мастер – колоквијум И
Основе информатике ПВ – колоквијум И
Основе информатике ДВ – колоквијум И
Увод у методику наставе енглеског језика У (модул) – колоквијум И
Српски језик ДВ – колоквијум И
Српски језик ПВ – колоквијум И
Музичко васпитање ПВ – колоквијум И
Основе природних наука ПВ – колоквијум И (поправни)
Основе природних наука ДВ – колоквијум И (поправни)
Увод у педагогију – испит
Српски језик 1 У – колоквијум И (поправни)
Дидактика У
Интеракција и комуникација у васпитном раду ДВ – колоквијум И
Реторика – колоквијум
Филозофија са етиком – испит (диференцијални) – мс

Српски језик 2 У – колоквијум И
Школска и породична педагогија – И колоквијум
Српски језик 1 У – колоквијум И
Основе природних наука ПВ – колоквијум И
Основе природних наука ДВ – колоквијум И
Филозофија васпитања ПВ (мастер) – колоквијум И
Дидактика ПВ – колоквијум И
Дидактика ДВ – колоквијум И
Дидактика У – колоквијум И


Резултати испита одржаних у октобру 2013 године:

Елементарне игре И кол. – ПВ
Предшколска педагогија – кол. ИИ год. ПВ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1
Превенција поремећаја у понашању – Резултати са колоквијума – ИИИ година ДВ
Детињство и права детета
Дидактика – У
Дидактика – ДВ
Књижевност за децу
Основе социјалне педагогије – мастер – ДВ
Књижевност за децу – усмени – У
Књижевност за децу – усмени – ПВ
Инклузивно образовање – мастер ПВ
Рад са децом са посебним потребама
Социјална психологија
Увод у педагогију
Филозофија васпитања ПВ – мастер
Филозофија са етиком
Зелени путокази
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Општа хигијена
Екологија
Школска и породична педагогија
Општи енглески језик У – писмени
Енглески језик струке У – писмени
Педагогија слободног времена
Феноменологија слободног времена


Резултати испита одржаних у септембру 2013 године:

Интеракција и комуникација у васпитном раду
Педагошка психологија
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости

Књижевност за децу – писмени – У
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Српски језик
Српски језик 1
Српски језик 2

Методика наставе грађанског васпитања
Методологија педагошких истраживања
Педагошка дијагностика
Педагошка статистика
Школска и породична педагогија – Проф. др Бранко Јовановић
Увод у проучавање књижевности – ДВ
Интеркултурално образовање
Основе социјалне педагогије
Методика наставе природе и друштва – У
Увод у проучавање књижевности – усмени – У
Основе физичког и здравственог васпитања
Методика наставе музичке културе У
Говорна култура – мастер
Математика И и ИИ
Изабрани књижевни жанр – мастер ПВ
Изборни предметни модул – књижевност
Увод у проучавање књижевности У
Дидактика ДВ
Дидактика ПВ
Дидактика У
Увод у педагогију
Култура младих
Образовање за одрживи развој
Социологија

Педагошка психологија
Развојна психологија
Основе природних наука – У
Основе природних наука – ПВ
Основе природних наука – ДВ
Књижевност за децу – У – усмени
Књижевност за децу – ПВ – усмени
Психопатологија детињства и младости
Психолошко саветовање у васпитном раду
Психотерапијске технике у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Филозофија са етиком
Филозофија васпитања

Методика наставе грађанског васпитања
Методологија педагошких истраживања
Образовна технологија
Педагошка дијагностика
Педагошка статистика
Школска и породична педагогија (Бранко Јовановић)
Методика наставе природе и друштва
Српски језик И и ИИ
Говорна култура
Основе социјалне педагогије
Конструктивно ресавање сукоба
Књижевност за децу – писмени – У
Изабрани књижевни жанр – мастер ПВ
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Књижевност – модул – Изборни предмет 6
Предшколска педагогија 1. колоквијум
Предшколска педагогија 2. колоквијум
Рад са даровитим ученицима
Дечија игра и стваралаштво
Курикулуми предшколског васпитања
Методика васпитно-образовног рада

Енглески језик струке писмени – У
Општи енглески језик писмени – У
Методика наставе музичке културе
Екологија
Општа хигијена
Зелени путокази
Педагошка комуникологија
Педагогија слободног времена
Инклузивно образовање – мастер ПВ
Интеркултурално образовање
Рад са децом са посебним потребама
Дидактика – У
Дидактика – ПВ
Дидактика – ПВ досколовање
Дидактика – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Књижевност – модул – ИИИ година – изборни 7 – У
Практикуми из породичне педагогије
Социологија
Педагошке основе васпитног рада
Култура младих
Савремено друштво и демократија
Породица и савремено друштво
Образовање за одрживи развој


Резултати испита одржаних у августу 2013 године:

Развојна психологија
Педагошка психологија
Академски енглески језик – мастер
Педагогија слободног времена
Породична педагогија
Увод у педагогију
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Књижевност Модул – ИИИ година
Књижевност за децу – У – усмени испит
Књижевност за децу – ПВ – усмени испит
Интеркултурално образовање
Основе социјалне педагогије
Увод у проучавање књижевности – Усмени – ДВ
Енглески струке – писмени – У
Општи енглески језик – писмени – У
Конструктивно решавање сукоба
Методика упознавања околине – ПВ
Енглески језик – Писмени – ПВ, ДВ
Говорна култура
Српски језик 1, 2
Рад са децом са посебним потребама
Инклузивно образовање – Мастер ПВ
Резултати са колоквијума код проф. др Емине Копас-Вукасиновиц од 26. августа 2013.
Филозофија са етиком
Реторика
Филозофија васпитања

Методика наставе грађанског васпитања – 24.8.2013
Методологија педагошког истраживања – 24. и 25.8.2013
Педагошка дијагностика – 24.8.2013
Педагошка статистика – 24. и 25.8.13
Методика наставе природе и друштва
Социјална психологија
Зелени путокази
Општа хигијена
Екологија
Увод у педагогију У – практикуми
Породична педагогија ПВ, ДВ – практикуми
Основе информатике
Књижевност за децу У
Књижевност за децу ПВ
Увод у проучавање књижевности – ДВ – писмени
Математика И и ИИ
Методика наставе музичке културе
Основе физичког и здравственог
Педагогија слободног времена (изборни) – Испит
Психопатологија детињства и младости
Педагошка психологија
Психолошко саветовање у васпитном раду
Одлике група и међугрупних односа
Психотерапијске технике у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду

Увод у проучавање књижевности – У – писмени
Изабрани предметни модул – књижевност
Изабрани књижевни жанр – мастер ПВ
Социологија – ПВ И година
Дидактика – ПВ
Дидактика – ДВ
Педагошка комуникологија – Испит
Школска и породична педагогија – Испит
Социологија ДВ
Социологија образовања
Образовање за одрживи развој
Породица и савремено друштво
Култура младих

Дидактика У
Дидактика ПВ – дошколовање
Школска и породична педагогија – практикуми


Резултати испита одржаних у јуну 2013 године:

Педагошка психологија
Информатика у образовању
Основе информатике
Књижевност за децу У – усмени
Интеркултурално образовање
Конструктивно решавање сукоба
Основе социјалне педагогије
Књижевност за децу – ПВ – усмени
Инклузивно образовање ПВ – мастер
Социјална психологија ДВ – мастер
Увод у педагогију
Основе природних наука У
Култура говора ПВ – мастер
Методика упознавања околине ПВ
Академски енглески језик, резултати теста – мастер
Педагошка статистика
Увод у историју књижевности У
Увод у проучавање књижевности (дошколовање) – усмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – усмени
Зелени путокази
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Општа хигијена
Основе физичког и здравственог васпитања – испит
Социологија ПВ
Одлике група и међугрупних односа ДВ – мастер
Психотерапијске технике у васпитном раду ПВ – мастер
Психолошко саветовање у васпитном раду
Педагошка психологија ДВ
Психопатологија детињства и младости ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду У
Практикуми из увода у педагогију – У
Социологија ДВ
Породична педагогија
Методика наставе природе и друштва
Увод у педагогију – практикуми ПВ, ДВ
Књижевност за децу У – писмени
Педагогија слободног времена ДВ
Општи енглески језик У
Информатика у образовању
Методика наставе музичке културе – колоквијум ИИ (поправни)
Предшколска педагогија – број остварених бодова
Елементарне игре и пливање – колоквијум
Основе физичког и здравственог васпитања ДВ – колоквијум
Екологија
Енглески језик ПВ, ДВ – писмени
Основе информатике У
Дидактика У
Педагогија слободног времена
Изабрани књижевни жанр ПВ – мастер
Изборни предметни модул – Књижевност
Образовање и одрживи развој ПВ – мастер
Дидактика У – колоквијум ИИИ (поправни)
Српски језик ИИ – писмени
Рад са даровитим ученицима – број остварених бодова
Предшколска педагогија – број остварених бодова
Практикуми из породичне педагогије
Књижевност за децу ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности – дошколовање
Српски језик 1 У
Основе социјалне педагогије ДВ
Рад са децом са посебним потребама
Школска и породична педагогија
Дидактика ДВ – колоквијум ИИИ (поправни)
Дидактика ДВ
Дидактика ПВ
Дидактика-дошколовање
Интеракција и комуникација у васпитном раду – дошколовање
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ, ДВ
Тумачење књижевног дела У – мастер
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Српски језик ДВ
Српски језик ПВ
Филозофија са етиком У, ПВ, ДВ
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Психолошке основе групног рада – колоквијум
Методика наставе музичке културе – колоквијум ИИ
Савремено друштво и демократија
Социологија образовања
Култура младих
Породица и савремено друштво


Резултати испита одржаних у мају 2013 године:

Књижевност за децу поновљени колоквијум 2
Општи енглески језик У – колоквијум ИИ
Енглески језик ПВ
Енглески језик ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум ИИ
Увод у педагогију – колоквијум ИИ (поправни)
Дидактика ДВ – колоквијум ИИИ
Дидактика У – колоквијум ИИИ
Психопатологија детињства и младости – колоквијум ИИ
Интеркултурално образовање – колоквијум (поправни)
Социологија ДВ – колоквијум
Социологија ПВ – колоквијум
Основе физичког и здравственог васпитања – колоквијум ИИ
Књижевност за децу ПВ – колоквијум ИИ (поправни)
Дечија игра и стваралаштво – колоквијум – мастер
Методика васпитног рада – колоквијум – мастер
Психопатологија детињства и младости – колоквијум И (поправни ИИ)
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум И (поправни ИИ)
Педагогија слободног времена – колоквијум ИИ (поправни)
Увод у историју књижевности У – колоквијум И (поправни)
Основе социјалне педагогије ДВ – мастер
Рад са децом са посебним потребама ПВ
Методика рада васпитача у домским и специјализованим васпитмо-образовним установама
Модели организације рада у домовима ученика
Рад са даровитим ученицима У, ДВ
Методика васпитно-образовног рада ПВ
Предшколска педагогија ПВ – колоквијум ИИ
Предшколска педагогија ПВ – колоквијум И

Књижевност за децу У – колоквијум ИИ
Увод у педагогију – ИИ колоквијум
Породична педагогија – ИИ поправни колоквијум
Основе антропомоторике 2 – поправни колоквијум
Корективна гимнастика – поправни колоквијум
Основе физичког и здравственог – поправни колоквијум
Књижевност за децу ПВ-колоквијум ИИ
Увод у историју српске књижевности У-колоквијум
Тумачење књижевног дела У-мастер
Екологија-колоквијум (поправни)
Информатика у образовању У-колоквијум И
Педагогија слободног времена-колоквијум ИИ


Резултати испита одржаних у априлу 2013 године:

Интеракција и комуникација у васпитном раду-колоквијум И (поправни)
Изабрани књижевни жанр ПВ-мастер
Књижевност за децу У-колоквијуим И (поправни)
Интеркултурално образовање
Основе социјалне педагогије ДВ
Рад са децом са посебним потребама-дошколовање
Рад са децом са посебним потребама ПВ, ДВ
Књижевност за децу ПВ – поправни колоквијум И
Методика грађанског васпитања
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – мастер
Методологија педагошких истраживања
Породична педагогија – ИИ кол.
Школска и породична педагогија – испит
Инклузивно образовање – мастер ПВ
Рад са децом са посебним потребама – У
Прегледани практикуми – Проф. др Гордана Будимир Нинковић
Педагогија слободног времена-колоквијум И (поправни)
Интеркултурално образовање-колоквијум И
Антропомоторика И колоквијум
Педагошка психологија
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости
Развојне кризе и ментално здравље Психолошко саветовање у васпитном раду
Психолошко саветовање у васпитном раду
Психологија комуникације

Увод у проучавање књижевности ДВ-усмени
Социјална психологија ДВ-мастер
Енглески језик општи У-поправни колоквијум
Српски језик 2-писмени
Функционални стилови српског језика
Основе информатике, Информатиика
Методика наставе музичке културе, Музичка култура, Дечје музичко стваралаштво
Филозофија са етиком-колоквијум (поправни)
Психопатологија-колоквијум (поправни)
Домска педагогија
Општа хигијена-колоквијум И
Увод у проучавање књижевности У-писмени
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Методика српског језика, Методика развоја говора
Развојна психологија
Основе физичког васпитања У
Методика наставе музичке културе У-колоквијум 1 (поправни)
Српски језик И У
Књижевност за децу У-колоквијум И
Екологија-колоквијум И
Књижевност за децу-испит
Српски језик ДВ
Српски језик ПВ
Увод у проучавање књижевности ДВ-писмени
Књижевност за децу ПВ-колоквијум И
Педагогија слободног времена-колоквијум И
Породична педагогија И поправни кол.
Енглески језик струке У-писмени
Резултати колоквијума-проф. Емина Копас Вукашиновић
Увод у педагогију И поправни кол.
Дидактика ДВ
Дидактика ПВ
Дидактика У
Енглески језик општи У-колоквијум И
Академски енглески језик-мастер
Методика наставе музичке културе У-колоквијум И
Породична педагогија И колоквијум


Резултати испита одржаних у марту 2013 године:

Дидактика У-колоквијум ИИ (поправни)
Дидактика ДВ-колоквијум ИИ (поправни)
Основе природних наука У-колоквијум И (поправни)
Методика наставе природе и друштва
Основе визуелне уметности 2 У
Информатика
Филозофија са етиком-колоквијум
Филозофија васпитања ПВ-мастер
Увод у педагогију – И колоквијум
Дечија игра и стваралаштво ПВ мастер-колоквијун
Методика васпитног рада ДВ мастер-колоквијум
Слободно време и породична педагогија – Испит
Дидактика
Дидактика ДВ-колоквијум ИИ
Дидактика У-колоквијум ИИ
Методика васпитно-образовног рада ПВ-колоквијум И
Рад са даровитим ученицима-колоквијум И
Рад са децом са посебним потребама – испит


Резултати испита одржаних у фебруару 2013 године:

Предшколска педагогија ПВ-колоквијум ИИ
Основе природних наука У-колоквијум И
Основе информатике
Изабрани књижевни жанр – ПВ Мастер
Психологија комуникације
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости
Одрживи развој животне средине-мастер
Основе социјалне педагогије
Школска и породична педагогија
Рад са децом са посебним потребама
Развојне кризе и ментално здравље
Педагошка комуникологија ПВ, ДВ-мастер
Феноменологија слободног времена ДВ-мастер
Породична педагогија – испит


Резултати испита одржаних у јануару 2013 године:

Српски језик 1 У
Српски језик 2 – писмени – испит
Методика наставе музичке културе
Увод у проучавање књижевности У-колоквијуум И
Практикуми – Школска и породична педагогија
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука У
Рад са децом са посебним потребама
Методологија
Статистика
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Култура младих У
Реторика
Филозофија
Филозофија васпитања ПВ-мастер
Увод у проучавање књижевности У-колоквијум ИИ
Социјална психологија ДВ – мастер
Породица и савремено друштво-колоквијум И и ИИ
Социологија образовања У
Енглески језик струке У-писмени
Српски језик ПВ, ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду-колоквијум ИИ
Методика наставе природе и друштва
Основе информатике ПВ-колоквијум ИИ (Групе за практични део испита)
Основе информатике ДВ-колоквијум ИИ (Групе за практични део испита)
Академски енглески језик И колоквијум – мастер
Социологија образовања У-колоквијум И
Дидактика ПВ-колоквијум ИИ (поправни)
Педагошке основе васпитног рада У
Дидактика ПВ-дошколовање
Дидактика ПВ
Дидактика ДВ
Дидактика У
Рад са децом са посебним потребама – Оцене задатака са праксе – У
Књижевност за децу У
Породица и савремено друштво
Увод у проучавање књижевности ДВ