Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

OAS Vaspitač u domovima – ONLAJN-NASTAVA arhiva 2022


Prva godina


Obavezni predmeti:

Srpski jezik Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada
Engleski jezik struke
Nemački jezik struke Plan rada (prolećni semestar)
Osnove prirodnih nauka Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Plan rada – vežbe (prolećni semestar)
Plan rada – predavanja (jesenji semestar)
Plan rada – vežbe (jesenji semestar)
Komunikologija Plan rada (prolećni semestar)
Biološke osnove ponašanja čoveka Plan rada (prolećni semestar)
Uvod u proučavanje književnosti Plan rada (prolećni semestar)
Vokalno instrumentalna nastava 1 Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Plan rada
Sociologija Plan rada
Uvod u pedagogiju Plan rada
Uvod u psihologiju Plan rada

 

Izborni predmet 1:

Nemački jezik Plan rada
Motorički razvoj dece Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Retorika i veština
komunikacije
Plan rada
Crtanje i slikanje Plan rada (prolećni semestar)
Izvođačke veštine 1 Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada 1 (jesenji semestar)
Plan rada 2 (jesenji semestar)
Softverski i veb alati Plan rada

 


Druga godina


Obavezni predmeti:

Osnove domske pedagogije Plan rada
Didaktika Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu Plan rada
Uvod u proučavanje književnosti Plan rada
Psihopatologija detinjstva i mladosti Plan rada
Osnove komunikologije Plan rada
Metodologija pedagoških istraživanja Plan rada (prolećni semestar)
Porodična pedagogija Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Osnove vizuelne umetnosti Plan rada – vežbe (prolećni semestar)
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Plan rada

 

Izborni predmet 3:

Retorika Plan rada
Kultura mladih Plan rada
Srednji engleski jezik
Srednji nemački jezik Plan rada
Detinjstvo i prava deteta
Crtanje Pristupni link
Plan izvođenja nastave
Horsko pevanje 3
Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 1

 

Izborni predmet 4:

Psihološko savetovanje u vaspitnom radu Plan rada (prolećni semestar)
Elementarne igre i plivanje
Opšta higijena Plan rada (prolećni semestar)
Rad sa darovitim učenicima Plan rada (prolećni semestar)
Interkulturalno obrazovanje
Slikanje Plan rada (prolećni semestar)
Horsko pevanje 4
Studije pozorišta i izvođačkih umetnosti 2.

Treća godina


Obavezni predmeti:

Metodika rada domskog vaspitača Plan rada (prolećni semestar)
Plan rada (jesenji semestar)
Modeli organizacije rada u domovima Plan rada
Inkluzija u obrazovanju Plan rada – Pristupni linkovi
Plan rada – Program predmeta
Prevencija poremećaja u ponašanju Plan rada – predavanja
Plan rada – vežbe
Pedagogija slobodnog vremena Plan rada – predavanja (prolećni semestar)
Plan rada – vežbe (prolećni semestar)
Osnove socijalne pedagogije Plan rada (prolećni semestar)
Pristupni linkovi (prolećni semestar)
Muzička kultura Plan rada (prolećni semestar)

 

Izborni predmet 5:

Likovna kreativnost Plan rada
Sportsko-rekreativne aktivnosti Plan rada
Drama i dramatizacija
Horsko pevanje 5

 

Izborni predmet 6:

Korektivna gimnastika
Organizacija kulturnih aktivnosti Plan rada (prolećni semestar)
Medijska pismenost Plan rada (prolećni semestar)
Horsko pevanje 6