Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ОАС Васпитач у домовима – ОНЛАЈН-НАСТАВА arhiva 2022


Прва година


Обавезни предмети:

Српски језик План рада (пролећни семестар)
План рада
Енглески језик струке
Немачки језик струке План рада (пролећни семестар)
Основе природних наука План рада – предавања (пролећни семестар)
План рада – вежбе (пролећни семестар)
План рада – предавања (јесењи семестар)
План рада – вежбе (јесењи семестар)
Комуникологија План рада (пролећни семестар)
Биолошке основе понашања човека План рада (пролећни семестар)
Увод у проучавање књижевности План рада (пролећни семестар)
Вокално инструментална настава 1 План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Основе физичког и здравственог васпитања План рада
Социологија План рада
Увод у педагогију План рада
Увод у психологију План рада

 

Изборни предмет 1:

Немачки језик План рада
Моторички развој деце План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Реторика и вештина
комуникације
План рада
Цртање и сликање План рада (пролећни семестар)
Извођачке вештине 1 План рада (пролећни семестар)
План рада 1 (јесењи семестар)
План рада 2 (јесењи семестар)
Софтверски и веб алати План рада

 


Друга година


Обавезни предмети:

Основе домске педагогије План рада
Дидактика План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Интеракција и комуникација у васпитном раду План рада
Увод у проучавање књижевности План рада
Психопатологија детињства и младости План рада
Основе комуникологије План рада
Методологија педагошких истраживања План рада (пролећни семестар)
Породична педагогија План рада – предавања (пролећни семестар)
Основе визуелне уметности План рада – вежбе (пролећни семестар)
Основе физичког и здравственог васпитања План рада

 

Изборни предмет 3:

Реторика План рада
Култура младих План рада
Средњи енглески језик
Средњи немачки језик План рада
Детињство и права детета
Цртање Приступни линк
План извођења наставе
Хорско певање 3
Студије позоришта и извођачких уметности 1

 

Изборни предмет 4:

Психолошко саветовање у васпитном раду План рада (пролећни семестар)
Елементарне игре и пливање
Општа хигијена План рада (пролећни семестар)
Рад са даровитим ученицима План рада (пролећни семестар)
Интеркултурално образовање
Сликање План рада (пролећни семестар)
Хорско певање 4
Студије позоришта и извођачких уметности 2.

Трећа година


Обавезни предмети:

Методика рада домског васпитача План рада (пролећни семестар)
План рада (јесењи семестар)
Модели организације рада у домовима План рада
Инклузија у образовању План рада – Приступни линкови
План рада – Програм предмета
Превенција поремећаја у понашању План рада – предавања
План рада – вежбе
Педагогија слободног времена План рада – предавања (пролећни семестар)
План рада – вежбе (пролећни семестар)
Основе социјалне педагогије План рада (пролећни семестар)
Приступни линкови (пролећни семестар)
Музичка култура План рада (пролећни семестар)

 

Изборни предмет 5:

Ликовна креативност План рада
Спортско-рекреативне активности План рада
Драма и драматизација
Хорско певање 5

 

Изборни предмет 6:

Корективна гимнастика
Организација културних активности План рада (пролећни семестар)
Медијска писменост План рада (пролећни семестар)
Хорско певање 6