Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ОАС Васпитач у домовима – ОНЛАЈН-НАСТАВА и провера знања


Прва година


ОНЛАЈН-НАСТАВА

Обавезни предмети:

Српски језик
Страни језик
 Енглески језик
Немачки језик
 Немачки језик – платформе за реализацију наставе
Социологија
Увод у педагогију
Развојна психологија
Ефективна везаност
Вокално – инструментална настава

Изборни предмет 2:

Психологија менталног здравља
–  Психологија менталног здравља (лекција I)
Психологија менталног здравља (лекција II)
Психологија менталног здравља (лекција III)

Конструктивно решавање сукоба
Екологија
Систем образовања и васпитања у Републици Србији
Хорско певање 2


Априлска провера знања

Филозофија са етиком
Породица и савремено друштво (изборни 1)
Сценска и луткарска уметност
Конструктивно решавање сукоба
Вокално – инструментална настава
Основе информатике
Развојна психологија (Весна Петровић)


Друга година


ОНЛАЈН-НАСТАВА

Обавезни предмети:

Дидактика
Методологија педагошких истраживања – (упутства за рад до 1. априла)
Методологија педагошких истраживања – (упутства за рад до 15. априла)

Породична педагогија
–  Додатна упутства о набавци потребне литературе

Основе визуелне уметности
 Основе физичког и здравственог васпитања

Изборни предмет 4

Психолошко саветовање у васпитном раду
Елементарне игре и пливање
Општа хигијена
Рад са даровитим ученицима
Интеркултурално образовање
Сликање
Хорско певање 4
Студије позоришта и извођачких уметности 2.


Априлска провера знања

 Реторика
Социологија
Култура младих (изборни 3)
Интеркултурално образовање
Основе визуелне уметности
Интеракција и комуникација у васпитном раду
 Психопатологија детињства и младости
Методологија педагошких истраживања
Основе домске педагогије
Рад са даровитим ученицима
Методика рада домског васпитача


Трећа година


ОНЛАЈН-НАСТАВА

Обавезни предмети:

 Методика рада домског васпитача
Педагогија слободног времена
 Основе социјалне педагогије
Музичка култура

Изборни предмет 6

Корективна гимнастика
Организација културних активности
Медијска писменост
Хорско певање 6


Априлска провера знања

Инклузија у образовању
Ликовна креативност – Изборни предмет 5
Музичка култура
Основе социјалне педагогије