FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
 
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Rezultati ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 5.4.2018.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili stranicu.


Rezultati ispita održanih u martu 2018. godine:

Psihološko savetovanje u vaspitnom radu - kolokvijum IRezultati ispita održanih u martu 2018. godine:

Književnost za decu PV - kolokvijum I
Srpski jezik - popravni kolokvijum PV
Srpski jezik - popravni kolokvijum DV
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Održivi razvoj životne sredine U - master
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Engleski jezik - kolokvijum I
Osnovi matematike 2
Osnovi matematike 1
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Osnove informatike, ICT u nastavi
Metodika nastave likovne kulture - popravni
Uvod u proučavanje književnosti DV - završni
Uvod u proučavanje književnosti PV - završni
Elementarni matematički pojmovi
Osnove informatike
ICT u nastavi

Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) i doškolovanje - usmeni
Metodika nastave muzičke kulture - kolokvijum
Akademsko pisanje - kolokvijum
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Sociologija obrazovanja
Uvod u proučavanje književnosti PV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV - pismeni
Književnost za decu - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) i doškolovanje
Inkluzija u obrazovanju
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Interkulturalno obrazovanje
Kurikulumi predškolskog vaspitanja - master PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - doškolovanje
Psihologija mentalnog zdravlja - doškolovanje
Predškolska pedagogija kolokvijum
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Test 2 i Kolokvijum 1
Srpski jezik
Filozofija sa etikom - ispit
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV - doškolovanje
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV
Engleski jezik struke U - pismeni
Metodika nastave likovne kulture U - kolokvijum
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodologija pedagoških istraživanja - Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu - Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje - Prof. dr Branko Jovanović
Predškolska pedagogija - kolokvijum
Uvod u istoriju srpske književnosti III - U
Razvojna psihologija
Didaktika U
Književnost za decu U, PV - pismeni

 

Rezultati ispita održanih u februaru 2018. godine:

Srpski jezik - PV, DV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - rezultati kviza
Uvod u proučavanje književnosti PV IV godina i doškolovanje - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti DV - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV - usmeni
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U
Osnovi matematike 1
Osnovi matematike 2
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu - PPM
Engleski jezik struke U - pismeni
Književnost za decu U, PV
Uvod u proučavanje književnosti U
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Interkulturalno obrazovanje
ICT u nastavi
Osnove informatike PV
Inkluzija u obrazovanju
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu (doškolovanje)
Uvod u proučavanje književnosti - pimeni - PV
Uvod u proučavanje književnosti - pimeni - DV

Uvod u proučavanje književnosti - pimeni - PV IV godina i doškolovanje
Pedagoška psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović
Filozofija sa etikom
Retorika
Razvojna psihologija - konačno
Metodika nastave muzičke kulture
Razvojna psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit
Akademsko pisanje - ispit
Srpski jezik I
Uvod u istoriju srpske književnosti III U
Izabrani književni žanr DV - master
Tunačenje književnog dela U - master
Osnove komunikologije

 

Rezultati ispita održanih u januaru 2018. godine:

Psihopatologija dece i mladih - Konačne ocene
Održivi razvoj životne sredine
Uvod u proučavanja književnosti - usmeni PV IV godina i doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni DV
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni U
Osnove prirodnih nauka PV
ICT u nastavi Master
Osnove informatike DV
Osnove informatike PV
Osnove informatike U
Osnove matematike I i II
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanju U
Inkluzija u obrazovanju PV, DV
Književnost za decu PV - usmeni
Uvod u istoriju srpske književnosti I
Sociologija_obrazovanja
Pedagoška psihologija
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu i Psihopatologija - DV
Elementarni matematički pojmovi
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV IV godina i doškolovanje

Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Filozofija sa etikom
Retorika
Psihologija komunikacije
Interkulturalno obrazovanje januar
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa - Master
Ekologija
Оpšta higijena

Opšta higijena - doskolovanje

Zeleni putokazi

Zeleni putokazi - doskolovanje

Osnove prirodnih nauka - U

Osnove prirodnih nauka - DV
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Kultura mladih
Engleski jezik struke - II godina -ispit
Metodologija pedagoških istraživanja - Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu - Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje - Prof. dr Branko Jovanović
Porodica i savremeno društvo - ispit
Osnove matematike 1 - drugi kolokvijum
Engleski jezik struke U - pismeni
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Akademski engleski jezik
Elementarni matematički pojmovi - kolokvijum II
Osnove matematike II - kolokvijum II
Srpski jezik
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodika likovnog vaspitanja
Književnost za decu - pismeni - U, PV
Osnove informatike DV - kolokvijum II
Osnove informatike PV - kolokvijum II
Osnove informatike U - kolokvijum II
Osnove informatike DV - kolokvijum I (popravni)
Osnove informatike PV - kolokvijum I (popravni)
Osnove informatike U - kolokvijum I (popravni)
Razvojna psihologija
Didaktika U
Didaktika DV
Didaktika U - kolokvijum II (poravni)


Rezultati ispita održanih u decembar 2017. godine:

Osnove komunikologije - kolokvijum (popravni)
Govorne veštine i komunikacija - kolokvijum (popravni)
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti - popravni kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti U - ponovljeni kolokvijum II
Akademski nemački jezik - kolokvijum
Srednji nemački jezik - kolokvijum
Početni nemački jezik - kolokvijum
Engleski jezik - popravni kolokvijum - I godina PV
Engleski jezik - popravni kolokvijum - I godina DV
Popravni kolokvijum - pedagoška psihologija - U
Popravni kolokvijum - pedagoška psihologija - PV
Uvod u proučavanje književnosti - PV doškolovanje - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti - ponovljeni kolokvijum 2 - PV IV godina i doškolovanje
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - drugi kolokvijum - DV
Akademsko pisanje - kolokvijum 2
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanju
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV - kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti, ponovljeni 1. i 2. kolokvijum - PV
Uvod u proučavanje književnosti, ponovljeni 1. i 2. kolokvijum - DV
Uvod u istoriju srpske književnosti I
Akademski engleski jezik (master) - kolokvijum I
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa - kolokvijum
Engleski jezik struke - Drugi kolokvijum
Matematika
Uvod u proučavanje književnosti - kolokvijum 2 - U
Didaktika - drugi kolokvijum - U
Didaktika - drugi kolokvijum - U (preneti ispit)
Didaktika - drugi kolokvijum - DV
Osnove komunikologije - kolokvijum
Psihopatologija dece i mladih DV - kolokvijum II
Engleski jezik struke - kolokvijum I
Psihopatologija dece i mladih DV - kolokvijum (popravni)
Engleski jezik DV
Engleski jezik PV
Govorne veštine i komunikacija - kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit
Uvod u proučavanje književnosti PV, U - kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) i doškolovanje - kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti PV - kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti DV - kolokvijum II
Osnove vizuelne umetnosti 1 - U 1. godina
Popravni kolokvijum - osnove matematike 1 i 2
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa - kolokvijum
Porodica i savremeno društvo - kolokvijum
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - PV
Metodika rada domskog vaspitača - kolokvijum
Osnove domske pedagogije - kolokvijum
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović

Interakcija i komunikacija DV
Filozofija sa etikom - popravni kolokvijum
Pedagoška psihologija - kolokvijum

Razvoj i učenje dece ranih uzrasta - kolokvijum
I Popravni kolokvijum - Predškolska pedagogija
Popravni kolokvijum - Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Popravni kolokvijum - Prevencija poremećaja u ponašanju
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanju


Rezultati ispita održanih u novembru 2017. godine:

Osnove matematike 1, prvi kolokvijum
Osnove matematike 2, prvi kolokvijum
Elementarni matematicki pojmovi - 1. kolokvijum
Akademsko pisanje - kolokvijum 1
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu DV -kolokvijum
Osnove informatike DV - kolokvijum I
Osnove informatike PV - kolokvijum I
Osnove informatike U - kolokvijum I
Osnove domske pedagogije - kolokvijum
Filozofija sa etikom - kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti U - kolokvijum I (ponovljen)
Osnove vizuelne umetnosti 1 - kolokvijum
Osnove matematike 1 i 2
Psihopatologija dece i mladih - kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Interkulturalno obrazovanje
Srpski jezik II
Srpski jezik I - kolokvijum iz fonetike, popravni
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit
Uvod u proučavanje književnosti
Tumačenje književnog dela - Master U
Prvi popravni kolokvijum iz didaktike - U
Prvi popravni kolokvijum iz didaktike - U (prenet ispit)
Prvi popravni kolokvijum iz didaktike - DV
Uvod u proučavanje književnosti - ponovjleni kolokvijum PV
Uvod u proučavanje književnosti - ponovjleni kolokvijum DV

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - kolokvijum - PV
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta

Uvod u proučavanje književnosti - kolokvijum 1 - PV IV godina i doškolovanje
Uvod u proučavanje književnosti - kolokvijum 1 - U
Predškolska pedagogija - kolokvijum I
Metodologija pedagoških istraživanja - Prof.dr Branko Jovanović
Srpski jezik DV

 

Rezultati ispita održanih u oktobru 2017. godine:

Uvod u proučavanje književnosti - PV
Uvod u proučavanje književnosti - DV
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Didaktika DV - kolokvijum I
Didaktika U - kolokvijum I (studenti koji su preneli ispit)
Didaktika U - kolokvijum I
Metodika vaspitno-obrazovnog rada - kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju
Scenska i lutkarska umetnost, PV - 1. godina

Scenska i lutkarska umetnost, DV - 1. godina
Srpski jezik I (fonetika) - kolokvijum
Književnost za decu U - završni deo
Književnost za decu PV - usmeni
Uvod u istoriju srpske književnosti II
Osnove prirodnih nauka U
Sociologija
Književnost za decu U, PV - ponovljeni kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju DV - kolokvijum
Predškolska didaktika PV - kolokvijum
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum
Osnove domske pedagogije DV - kolokvijum
Metodika vaspitnog rada master - kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada - kolokvijum
Kurikulumi predškolskog vaspitanja master - kolokvijum

 

Rezultati ispita održanih u septembru 2017. godine:

Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Filozofija sa etikom
Retorika
Filozofija vaspitanja
Informatika u obrazovanju - pismeni
Srpski jezik - PV, DV
Književnost za decu PV - pismeni
Književnost za decu U - pismeni
Metodika nastave muzičke kulture
Didaktika U
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit
Akademsko pisanje - ispit
Razvojna psihologija
Srpski jezik 1 - U
Uvod u proučavanje književnosti - završni deo - PV
Uvod u proučavanje književnosti - završni deo - DV

Uvod u proučavanje književnosti - završni deo - PV IV godina i doškolovanje

Engleski jezik struke
Tehnike učenja DV - master
Didaktika DV
Ekologija
Opšta higjena
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Interkulturalno obrazovanje
Konstruktivno rešavanje sukoba
Opšti engleski
Osnove informatike
Uvod u proučavanje književnosti U - usmen
i
Matematika (sve)
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum septembar 2
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Pedagoška psihologija
Inkluzija u obrazovanju
Osnove socijalne pedagogije

Inkluzivno obrazovanje teorija i praksa

Uvod u proucavanje knjizevnosti - pismeni - U
Uvod u proucavanje knjizevnosti - pismeni - PV

Uvod u proucavanje knjizevnosti - pismeni - PV IV godina i doskolovanje

Uvod u proucavanje knjizevnosti - pismeni - DV

Sociologija
Književnost za decu PV - usmeni
Književnost za decu U - završni
Uvod u istoriju srpske književnosti II U
Informatika u obrazovanju
Metodika razvoja govora
Metodika srpskog jezika i književnosti
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Razvojne krize i mentalno zdravlje

Didaktika U
Metodologija pedagoških istraživanja PV, DV
Metodologija pedagoških istraživanja U
Razvojna psihologija - prethodne generacije
Razvojna psihologija
Konstruktivno rešavanje sukoba PV
Uvod u proučavanje književnosti PV IV godina - završni deo
Prevencija poremećaja u ponašanju DV - kolokvijum
Metodika vaspitnog rada Master - kolokvijum
Kurikulumi predškolskog vaspitanja Master - kolokvijum
Dečja igra i stvaralaštvo PV - kolokvijum
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada PV - kolokvijum
Srpski jezik PV
Osnove informatike
Metodika nastave muzičke kulture
Interkulturalno obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Inkluzija u obrazovanju
Uvod u istoriju srpske književnosti II PV
Književnost za decu PV - pismeni
Književnost za decu U - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV - pismeni (završni)
Retorika
Filozofija sa etikom

Srpski jezik DV
Metodika prirode i društva - pismeni
Tehnike učenja DV - master
Didaktika DV
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu

Engleski opšti
Matematika I i II (izborni)
Elementarni matematički pojmovi
Metodika rada domskog vaspitača
Predškolska didaktika
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV četvrta godina i doškolovanje
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum
Srpski jezik 1 - U - 1. godina

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Engleski jezik struke

 

Rezultati ispita održanih u julu 2017. godine:

Uvod u istoriju srpske književnosti 2 U
Književnost za decu U - završni
Književnost za decu PV - usmeni
Tumačenje književnog dela U - master
Sociologija
ICT u nastavi
Osnove informatike
Informatika u obrazovanju
Uvod u proucavanje književnosti DV - usmeni
Uvod u proucavanje književnosti PV - završni
Uvod u proucavanje književnosti PV (IV godina) - završni
Psihologija komunikacije - master DV
Razvojne krize i mentalno zdravlje - master DV
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu (OSPV i master nastavnik)
Razvojne krize i mentalno zdravlje - PPM
Psihologija komunikacije - PPM
Retorika
Filozofija sa etikom

Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Konstruktivno rešavanje sukoba
Osnove socijalne pedagogije
Didaktika DV
Didaktika U
Razvojna psihologija PV, DV
Metodika nastave prirode i društva
Metodologija pedagoških istraživanja - U
Metodologija pedagoških istraživanja - PV i DV
Ekologija
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka - U
Osnove prirodnih nauka - PV
Osnove prirodnih nauka - DV
Književnost za decu - pismeni -  U
Književnost za decu - pismeni -  PV
Srpski jezik PV, DV
Inkluzija u obrazovanju
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom rad
u
Opšti engleski - pismeni
Elementarni matematički pojmovi
Matematika I
Matematika II
Analitička geometrija
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta

Uvod u proučavanje književnosti U
Uvod u proučavanje književnosti DV
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina i doškolovanje)
Uvod u istoriju srpske književnosti I PV (IV godina)
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum U
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum PV i DV
Uvod u istoriju srpske književnosti 2 - Izborni 6
Engleski jezik struke - pismeni ispit
Predškolska didaktika
Predškolska pedagogija

Metodika rada domskog vaspitaca

Kurikulumi predškolskog vaspitanјa

Dečja igra i stvaralaštvo

Prevencija poremećaja u ponašanјu

Metodologija pedagoških istraživanja - Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje - Prof. dr Branko Jovanović


Rezultati ispita održanih u junu 2017. godine:

Književnost za decu U - završni
Osnove informatike PV (pismeni)
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu

Psihologija mentalnog zdravlja
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Sociologija - ispit
Književnost za decu - završni deo - PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihologija grupa i međugrupnih odnosa
Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Informatika u obrazovanju
Medijska pismenost - Ispit - PV, DV
Didaktika - ispit - U
Razvojna psihologija - U, PV, DV
Didaktika - ispit - DV
Didaktika - treći popravni kolokvijum - U
Engleski jezik - I godina DV
Engleski jezik - I godina PV I grupa

Engleski jezik - I godina PV II grupa

Tumačenje književnog dela – U
Izabrani književni žanr – Mas PV

Književnost za decu - pismeni - U
Metodika nastave muzičke kulture - ispit i popravni kolokvijum
Srpski jezik PV i DV
Osnove socijalne pedagogije
Metodika upoznavanja okoline
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit U
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit PV DV
Metodike nastave prirode i društva - ispit
Filozofija sa etikom
Retorika

Opsti engleski engleski jezik - ispit - U
Interakcija I komunikacija u vaspitnom radu - ispit - Master U
Razvojne krize I mentalno zdravlje - ispit - Master DV
Psihologija komunikacije - ispit - Master DV

Razvojne krize i mentalno zdravlje - ispit - PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - ispit - PPM
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu - ispit - PPM
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu - ispit - PPM
Ekologija
Opsta higijena
Osnove prirodnih_nauka - U
Osnove prirodnih_nauka - PV
Osnove prirodnih_nauka - DV
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa, jun
Osnova komunikologije (PV i DV) Ispit
Psihologija mentalnog zdravlјa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Književnost za decu – pismeni PV
Uvod u proučavanje književnosti PV - završni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) - završni
Metodologija pedagoških istraživanja - kod Prof. dr Branka Jovanovića
Akademsko pisanje - kod Prof. dr Branka Jovanovića

Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum U
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum PV i DV
Inkluzija u obrazovanju U, PV - doškolovanje
Inkluzija u obrazovanju U, PV, DV
Interkulturalno obrazovanje
Konstruktivno rešavanje sukoba
Uvod u istoriju srpske književnosti 1
Srpski jezik 1 za OAS Učitelj, 1. godina
Osnove matematike I i II
Elementarni matematički pojmovi
Uvod u proučavanje književnosti U - pismeni

Uvod u proučavanje književnosti DV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) - pismeni
Osnove informatike -kolokvijum II (popravni)
ICT u nastavi master - pismeni
Informatika u obrazovanju U - kolokvijum II
Sociologija PV - kolokvijum (popravni)
Sociologija DV - kolokvijum (popravni)
Engleski jezik struke
Prevencija porećeja u ponašanju - kolokvijum
Predškolska pedagogija - kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada - kolokvijum
Kurikulum predškolskog vaspitanja (master) - kolokvijum
Akademsko pisanje - ispit
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Razvojna psihologija
Metodike razvoja govora - OAS PV 3. godina
Kultura mladih
Porodica i savremeno društvo
Sociologija obrazovanja
Rezultati ispita održanih u maju 2017. godine:

Osnove komunikologije - kolokvijum (popravni)
Književnost za decu - Ponovljeni kolokovijum 2 - U
Književnost za decu - Ponovljeni kolokovijum 2 - PV
Metodika rada domskog vaspitača - kolokvijum
Pedagoška komunikologija - kolokvijum
Predškolska didaktika - kolokvijum
Engleski jezik DV - kolokvijum i ispit
Engleski jezik PV druga grupa - kolokvijum i ispit
Engleski jezik PV prva grupa - kolokvijum i ispit
Didaktika DV - kolokvijum III
Didaktika U - kolokvijum III
Metodika srpskog jezika i književnosti - Drugi kolokvijum, popravni
Osnove komunikologije - kolokvijum
Opšti engleski jezik U - kolokvijum II (grupa 1)
Opšti engleski jezik U - kolokvijum II (grupa 2)
Knjizevnost za decu - kolokvijum 2 - U
Knjizevnost za decu - kolokvijum 2 - PV
Metodike nastave prirode i društva – kolokvijum, III god U
Engleski jezik DV
Engleski jezik PV - grupa I
Engleski jezik PV - grupa II
Filozofija sa etikom
Osnove vizuelne umetnosti PV
Slikanje
Metodika nastave muzicke kulture - Učitelj - II kolokvijum
Informatika u obrazovanju U - kolokvijum 1 (popravni)
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum SPSS - U
Metodika razvoja govora, 3. godina PV - kolokvijum
Metodika rada domskog vaspitača - kolokvijum (popravni)

Uvod o proučavanje književnosti PV - usmeni
Uvod o proučavanje književnosti DV - usmeni
Književnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 1 - U
Književnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 1 - PV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum U
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum PV
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum DV
Metodika muzičkog vaspitanja - kolokvijum 1 popravniArhiva

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle