FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
 
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Termini za polaganje ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 2.3.2018.


RASPOREDI POLAGANJA ISPITA - ŠKOLSKA 2017/18. god.

Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku - Master

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - PV

Raspored polaganja ispita u septembarskomispitnom roku - DV

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Master


Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku - Master

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Master

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - PV

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku - PV (IV godina)
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku - MAS

Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku - Doktorske studije
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku - MAS

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku PV (četvrta godina)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - MAS
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Doktorske akademske studije
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Liderstvo u obrazovanju
Arhiva

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle