FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
Rezultati ispita  
 
   
   

 

 

 

 

 

 

Cenovnik usluga na Fakultetu pedagoških nauka

Odluku o naknadama za usluge koje se pružaju studentima - 6.10.2017.
Merila za utvrđivanje visine školarine
Merila za utvrđivanje visine školarine - Savet

Žiro račun Fakulteta: 840-1292666-93, poziv na broj: 742371-04940,
korisnik: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle