FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Fakultet pedagoških nauka
 
 
Kontakt i lokacija
Dekanat  
Savet fakulteta  
Naučno-nastavno veće  
 
Zaposleni  
Dokumenta  
   

 

 

 

 

 

Službe fakulteta

DEKANAT

Rad stručnih službi sa studentima

Izvršioci

Ime lica

Rad sa studentima

Sekretar

Nikola Drinčić, dipl. pravnik

Utorak
od 11 do 13 časova

Rukovodilac Službe za finansijska i materijalna pitanja

Suzana Denić, dipl.ecc

Sreda
od 11 do 13 časova

Šef Službe za studentska i nastavna pitanja

Zoran Todosijević, pravnik

Svakog dana
od 11 do 13 časova

Šef Računarsko-informacione službe

Nebojša Milutinović

Svakog dana
od 8 do 15 časova

Medijateka

Vladimir Stanojević, dipl. pedagog
Ivan Ilić, profesor razredne nastave

Svakog dana
od 10 do 13 časova

Biblioteka i čitaonica

Mileva Lukić, šef biblioteke
Ivan Ivanović, bibliotekar
Svetlana Stevanović, bibliotekar

Svakog dana
od 8 do 20 časovaSEKRETARIJAT FAKULTETA

Pravne, stručno-administrativne, finansijske poslove obavlja Sekretarijat Fakulteta.
Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Fakulteta Nikola Drinčić, diplomirani pravnik.


Sekretarijat Fakulteta čine sledeće službe:


Služba za finansijska i materijalna pitanja

Suzana Denić, rukovodilac službe
Milena Milošević, likvidator
Marijana Djordjević Nešić, kontista-balansista


Računarsko-informaciona služba

Nebojša Milutinović, šef službe
Pavle Đokić, sistem inženjer


Služba za opšte i pravne poslove

Milanka Babić, pravnik, šef službe
Marija Janošević, dipl.pravnik, referent za pravne i personalne poslove
Milena Stojanović
Koštana Ivković, poslovni sekretar
Jelica Janković, daktilograf
Vladan Dimitrijević


Služba za studentska i nastavna pitanja

Zoran Todosijević, šef službe
Snežana Gajić, referent
Ana Keler, referent
Jovanka Stevanović, referent
Milan Lukić, referent za poslediplomske studije


Biblioteka

Mileva Lukić, šef biblioteke
Ivan Ivanović, bibliotekar
Svetlana Stevanović, bibliotekar


Medijateka

Vladimir Stanojević, dipl. pedagog
Ivan Ilić, profesor razredne nastave


Skriptarnica

Adrea Stojanović


Služba za tehničke poslove

Siniša Cvetković
Jovan Janković
Saša Cvetković
Milovan Mijajlović
Miroslav Miladinović
Draganka Cvetković
Zorica Ivanović
Dragica Stevanović
Aleksandar Jovanović
Zivotije Stanojlović

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle