FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vodič za buduće studente  

Lokacija fakulteta
 
Informator  
Prijemni ispit  
 
 
   
   

 

 

 

 

 

Studentski standard

 

Studentski standard je veoma važan činilac uspešnog studiranja.

Najmasovniji oblik pomoći studentima u školovanju je studentski kredit koji obezbeđuje država preko Ministarstva prosvete i sporta. Kredit se dodeljuje na osnovu konkursa koji objavljuje Ministarstvo prosvete.
Na Fakultetu u ovoj godini studentski kredit koristi 46 studenata koji se finansiraju iz budžeta, a stipendiju Ministarstva 2 studenta.

Student čije se školovanje finansira iz budžeta Republike ima pravo na smeštaj u studentskom domu prema uslovima konkursa koji objavljuje Ministarstvo prosvete.

Pravo na smeštaj u studentskom domu i regresiranu ishranu studenti ostvaruju u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu.

Dom učenika i studenata "Jagodina" u Jagodini nalazi se u Ulici Branka Radičevića bb.

Zvanična prezentacija doma učenika


Dom je izgrađen 1988.godine, kapaciteta 151 mesto, sa savremeno opremljenom kuhinjom, trpezarijom, prostorom za učenike i kulturno-zabavni život, površine 3600m2. Dom je krajem 2002.godine proširio smeštajne uslove za studente rekonstrukcijom stare zgrade Doma. Pri ovoj rekonstrukciji dograđena je jedna etaža čime se obezbedilo 75 ležajeva za studente. Osim toga studenti imaju na raspolaganju biblioteku i učionicu,TV salu i studenski klub. Deo namenjen za smeštaj studenata fizički je odvojen od dela Doma u kome su smešteni učenici. Ovo je već znatno poboljšalo uslove smeštaja naših studenata, što ne oslobađa obaveze od daljeg rada na obezbeđenju još boljih uslova.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJEM STUDENATA U DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA JAGODINA

Prijava za prijem u Dom ( preuzima se na blagajni doma, uz dokaz o izvršenoj uplati na žiro-račun Doma učenika 840-48667-15, u iznosu propisanim za tekuću godinu).

  • Uverenje o prosečnoj oceni I godini studija
  • Za studente koji su sada upisali prvu godinu studija uspeh iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma),
  • Za studente viših godina potvrda da su redovno upisali u narednu godinu studija, prosečna ocena, broj preostalih ispita, i izgubljena godina, ako je ima),
  • Uverenje ( podaci) o upisu prve godine studija ( prvi put ),
  • Uverenje o prihodima po članu domaćinstva za određeni period, kao i potvrda o broju članova domaćinstva,
  • Uverenje o dohotku  od poljoprivrede ( izvod iz katastra),
  • Lekarsko uverenje,
  • Potvrda o razduženju ( za studente koji su stanovali u Domu ).

Bliže informacije možete pronaći na zvaničnoj prezentaciji Doma učenika učenika srednjih škola "Jagodina".

Studenti svake školske godine pri upisu mogu da uplate predviđen iznos za zdravstveno potporno udruženje studenata, i da steknu pravo da, po potrebi, imaju besplatan oporavak u studentskim odmaralištima, odnosno pravo na dotirano zimovanje ili letovanje.

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle