FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
   
Tradicija
 
 
Učiteljska škola u Jagodini 1898-1972  
Pedagoška akademija 1972-1993  
Učiteljski fakultet 1993-2006  
Pedagoški fakultet 2006-2012  
 
   

 

 

 

 

 

Sreten Adžić

Sreten Adžić, prvi upravitelj, smatra se osnivačem Muške učiteljske škole u Jagodini i čovekom izuzetnog reformatorskog duha i naprednih ideja koje i danas predstavljaju vodilje u našem radu. Na svečanom otvaranju Muške učiteljske škole, Sreten Adžić govorio je o razlozima njenog osnivanja:
" Od kolike je koristi narodna škola za narod i državu nije potrebno osobeno dokazivati.
Dosta je samo da se setimo, kako se danas svi prosvećeni narodi i sve srećne države otimaju da otvore što više i što boljih narodnih škola, te kroz njih da unesu u narod što više i što čistije svetlosti od spasonosne prosvete. Uz tu trudbu, da bude što više i što boljih narodnih škola, ide uporedo i neodvojno trudba da se spreme što bolji učitelji. Jer, zaista, gospodo, neka je školska zgrada najsavršenija, a đaci pravi anđeli, kada se dadu oni u ruke neuku i nespremnu učitelju, teško će biti i toj školi i toj deci, i onoj "prosveti" koju će ona dobivati od tog ušitelja. A nigde nisu tako opasne i tako nedogledne zle posledice od lošeg majstora, kao što su u školi. Otuda su dobre učiteljske škole važna potreba državna i narodna. Iz toga, eto, uzroka trude se danas svi prosvećeni narodi da imaju što više i što boljih učiteljskih škola. Iz tog istog uzroka ustanovljena je i ova nova učiteljska škola, ovaj novi rasadnik prosvetni, čije otvaranje mi danas vršimo na ovaj svečan način."

Škola po zamisli Sreten Adžića i danas predstavlja naš ideal i naš cilj, a to je: "škola koja će obrazovati čoveka radna, poštena, razumna; čoveka zdrava, snažna, krepka; čoveka umetna, okretna, vredna, preduzimljiva, zauzimljiva, istrajna; čoveka imućna- čoveka razborita i promišljena, čoveka svesna i ljupka, čoveka pravična i dostojanstvena, čoveka patriotu; čoveka karaktera, prava, cela, čitava, potpuna čoveka - jednom rečju ČOVEKA".

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle