FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vannastavne aktivnosti
(Pridruži se)
 
Hor
 
Pozorište "Stanislavski"
Folklor  
Informatička sekcija  
Sportski klub  
Volonteri  
 
   

 

 

 

 

 

Slobodne aktivnosti studenata

U svakoj novoj školskoj godini ostvaruju se kulturno-umetničke i druge vannastavne aktivnosti povodom prijema nove generacije studenata, Dana Fakulteta, svečanosti uručivanja diploma diplomiranim studentima...

Slobodne aktivnosti studenata  obuhvataju aktivnosti u okviru hora Fakulteta, književnog kluba studenata Fakulteta, pozorišta "Stanislavski" koje radi pri Fakultetu, folklorne sekcije, informatičke sekcije i drugih sekcija prema iskazanom interesovanju studenata.

Fakultet organizuje ove vannastavne aktivnosti gde studenti, na principu slobodnog opredeljivanja i rada, produbljuju i primenjuju saznanja iz pojedinih oblasti nastave, razvijaju svoje sposobnosti i zadovoljavaju potrebe za kulturnim i sportskim aktivnostima, a istovremeno se i osposobljavaju za budući poziv.

Fakultet će nastojati da svi predmeti imaju svoje sekcije i angažovaće se na formiranju kulturno-umetničkog i sportskog društva.

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle