FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Info za studente  

Studentska služba
 
Vodič za buduće studente  
Uslovi za rad  
Studentska organizacija  
Studentski parlament  
Interni radio  
Materijali za nastavu  

 

 

 

 

 

 

TELEFONSKI PODSETNIK

 

Pedagoški fakultet:  
centrala/faks 035/223-805
prodekani 222-262
služba za studentska pitanja 222-059
Univerzitet u Kragujevcu 034/370-191
Dom učenika i studenata 035/223-489
Autobuska stanica 221-241
Železnička stanica 211-003
Zdravstveni centar 224-288
Narodna biblioteka''Radislav Nikčević'' 221-817
Zavičajni muzej 223-308
Muzej naive 223-419
Kulturni centar 221-921
Istorijski arhiv 223-506
MUP 221-602

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle