FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Arhiva vesti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013.  
 
2012.  
 
2011.  
 
2010.  
 
2009.  
 
2008.  
 
2007.  
   
2006.  
 
2005.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vesti 2017.

1 2Datum: 26.1.2018.Promotivno-sajamska manifestacija
Dani univerzitetske knjige, 25.,26. i 27. januar 2018. godine Univerzitetska galerija

Univerzitet u Kragujevcu, u cilјu promovisanja fakultetskog i univerzitetskog naučnog i nastavnog izdavaštva (naučnih monografija, časopisa, udžbenika, tematskih zbornika i zbornika sa naučnih skupova), po prvi put organizovaće promotivno-sajamsku manifestaciju pod nazivom Dani univerzitetske knjige.

Promotivno-sajamska manifestacija Dani univerzitetske knjige trajaće tri dana 25.,26. i 27. januara 2018. godine i održaće se u Univerzitetskoj galeriji.

Za vreme trajanja ove manifestacije, svih dvanaest fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu, promovisaće naučne radove svojih istraživača, nastavnika i saradnika, celokupno izdavaštvo, a posebno izdanja koja su izdata u toku prethodne kalendarske godine.

U okviru promotivno-sajamske manifestacije Dani univerzitetske knjige, organizuje se i Svetosavska studentska ekskurzija studenata fakulteta čije sedište nije u Kragujevcu.

Studenti koji studiraju u Kralјevu, Čačku, Jagodini, Užicu i Vrnjačkoj Banji zajedno sa svojim profesorima biće u mogućnosti da predstave svoj rad u okviru predstavlјanja izdavaštva svojih fakulteta, da upoznaju studente koji studiraju na fakultetima čije je sedište u Kragujevcu i sam grad Kragujevac.

Program manifestacije

http://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1628


Datum: 25.1.2018.Konkurs za stipendiranje do 900 najbolјih studenata završne godine osnovnih
akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2017/18. godinu.
 

Ministarstvo omladine i sporta obaveštava studente da je u subotu, 30. decembra 2017. godine raspisan Konkurs za stipendiranje do 900 najbolјih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2017/18. godinu.

Ove godine na inicijativu ministra omladine i sporta Vanje Udovičića broj stipendista na osnovnim studijama je povećan sa 850 na 900. Imajući u vidu navedeno povećanje broja stipendista, po navedenom konkursu biće stipendirano ukupno 1300 studenata na završnim godinama studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, od čega će stipendije dobiti 900 studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i 400 studenata završnih godina master akademskih studija.

Tekst konkursa, koji je danas objavlјen i u dnevnom listu „Politika“, obavezan obrazac za konkurisanje i preostalu obaveznu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Konkurs za stipendiranje do 900 najbolјih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2017/18. godinu biće otvoren do 31. januara 2018. godine.

Od kada je u nadležnosti Ministarstva omladine i sporta, Fond za mlade talente je stipendirao blizu 9700 studenata koji svoje studije nastavili na fakultetima i univerzitetima čiji je osnivač Republika Srbija, a ukupan broj stipendiranih i nagrađenih od 2008. godine do danas veći je od 23100 učenika srednjih škola i studenata.

Tekst konkursa

Datum: 9.1.2018.Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Visokoj školi Etvaš Jožef u Baji (Mađarska)
 

Erazmus+ Klјučna akcija 1 – kreditna mobilnost
U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Baji, zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu nastavničku mobilnosti (staff mobility for teaching) u trajanju od nedelјu dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedelјno.
Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Kratka biografija (obavezno navesti kontakt adresu i telefon)
 2. Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite odgovarajući formular: teaching, training),
 3. Potvrda o zaposlenju
 4. Kopija pasoša
Rok za prijavu: 19. 01. 2018. godine, do 12:00 sati

Datum: 1.12.2017.Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Baji na Visokoj školi Etvaš Jožef (Mađarska)
 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i/ili master akademskih studija fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, u skladu sa ponuđenim studijskim programima na Univerzitetu u Baji.  
Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Motivaciono pismo (na engleskom jeziku)
 2. Predlog ugovora o učenju (molimo, preuzmite formu )
 3. Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 4. Kopija pasoša
 5. Ugovor o stipendiji (potpisuje se nakon odobrene stipendije)

Realizacija mobilnosti predviđena je za letnji semestar 2017/18. akademske godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 5 meseci.

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru 2017/18. godine
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
 • Mogućnost smeštaja u studentskom domu (troškove smeštaja studenti plaćaju od svoje stipendije)
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje, ali trošak tog osiguranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odobrenu vizu, ali trošak viziranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.
VAŽNO: ZAINTERESOVANI STUDENTI MOGU SE PRIJAVITI DO 25.12.2017. Doc. dr Ivani Ćirković-Miladinović na imejl adresu ivanajag@yahoo.co.uk


Datum: 27.11.2017.Konkurs za prijavu studenata fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na besplatan kurs italijanskog jezika na nivou A1 u organizaciji CzRK-a
Otvoren je Konkurs za prijavu studenata na besplatan kurs italijanskog jezika A1 nivo, u organizaciji Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu.

Na konkurs mogu da se prijave studenti svih nivoa studija.

Napomena: studenti prve godine osnovnih, integrisanih
i strukovnih akademskih studija nemaju pravo prijave.

Rok za prijavu je 04. decembar 2017. godine, do 12:00 sati.

Konkurs je objavlјen na sajtu Univerziteta u Kragujevcu: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1567, kao i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata: http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/article/konkursi/konkurs-za-prijavu-studenata-fakulteta-univerziteta-u-kragujevcu-na-besplatan-kurs-italijanskog-jezika-na-nivou-a1-u-organizaciji-czrk-a.html

Datum: 22.11.2017.PRIJAVA KANDIDATA ZA STICANJE SERTIFIKATA 
O NIVOU ZNANJA NEMAČKOG JEZIKA

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini obaveštava zainteresovane studente koji poseduju određeno predznanje iz nemačkog jezika, da će u periodu od 1. decembra 2017. do 1. marta 2018, na fakultetu biti organizovana besplatna pripremna nastava za polaganje ispita za sticanje sertifikata o poznavanju nemačkog jezika.

Cilj ove pripreme je upoznavanje studenata sa formom zadataka i uvežbavanje veština: Horvestehen - razumevanja slušanjem, Leseverstehen - razumevanja čitanjem, Schreiben - pisanja i Sprechen - konverzacije.

Pripremna nastava i polaganje ispita biće organizovano u prostorijama Fakulteta, a svi zainteresovani kandidati (studenti) mogu se prijaviti do 1. decembra 2017, kod predmetnog profesora, Marije Stanojević Veselinović, posredstvom e-maila: majastanojevic2@gmail.com.


Datum: 22.11.2017.ODRŽAN DRUGI SASTANAK PR TIMOVA I SLUŽBI ZA MARKETING I ODNOSE SA JAVNOŠĆU FAKULTETA U SASTAVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

U zgradi Rektorata Univerziteta u Kragujevcu, u ponedelјak 20. novembra 2017. godine, održan je drugi sastanak PR timova i službi za marketing i odnose sa javnošću fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Kragujevcu, Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu, Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, Pedagoškog fakulteta u Užicu, Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, Agronomskog fakulteta u Čačku, Pravnog fakulteta u Kragujevcu i Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.

Sastanak je otvorila PR Univerziteta u Kragujevcu Milica Božović, a ispred Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu okuplјenima su se obratile Marija Pavlović i Ivana Balšić. Predstavnici Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini bili su koordinator za odnose sa javnošću prof. dr Marko Đorđević i saradnik za odnose sa javnošću Đorđe Bogdanović, koji su predstavili modele rada Fakulteta na ovom polјu i kolegama predložili niz strateških aktivnosti.

Pored brojnih predloga koji će se uputiti Rektorskom kolegijumu Univerziteta, na sastanku su utvrđeni modeli zajedničkog nastupanja svih Fakulteta Univerzitetu u Kragujevcu na predstojećim promocijama Univerziteta i fakulteta u sastavu Univerziteta, na sajmovima obrazovanja, medijskom pojavlјivanju i predstavlјanju u srednjim školama naše zemlјe, s obzirom na to da je iz godine u godinu sve manji broj potencijalnih studenata.

Posebno je značajna činjenica da su pojedini fakulteti posle prvog sastanka, održanog u decembru 2016. godine na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, oformili organizacione jedinice koje se bave marketingom i odnosima sa javnošću.

Učesnici su nakon radnog dela sastanka posetili izložbu Umetničkih zbirki Srpske akademije nauka i umetnosti „Umetnička zbirka SANU – Likovni umetnici akademici“ koja je u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu upriličena povodom 175 godina od osnivanja SANU.

Datum: 22.11.2017.POZIV ZA PRIKUPLJANJE FOTOGRAFIJA

Datum: 9.11.2017.Stipendije Vlade Francuske 2018-2019.
Student ste i želite da nastavite studije u Parizu, Bordou, Nici ili nekom drugom univerzitetskom gradu u Francuskoj? Ostvarite svoju zamisao zahvaljujući stipendiji koju dodeljuju Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji!

Svake godine oko pedeset studenata iskoristi ovu finansijsku podršku Vlade Francuske za studije u nekoj od 3500 visokoškolskih ustanova u Francuskoj.


Konkurs za stipendije 2018-2019. otvoren je do 16. marta 2018.

Studenti mogu da konkurišu za razne programe stipendija:

 • master 2-sve oblasti
 • master 2-stipendija za bivše maturante Matematičke gimnazije u Beogradu
 • doktorat u komentorstvu
 • post master program Kopernik
 • stipendija za Nacionalnu visoku školu lepih umetnosti (ENSBA).


Podnošenje kandidatura:

Francuski institut u Srbiji, Zmaj Jovina 11, Beograd

vesna.adamovic@institutfrancais.rs

 

Uslovi i kriterijumi nalaze se na sajtovima:

www.institutfrancais.rs

Link :  http://www.institutfrancais.rs/info/bourses-du-gouvernement-francais/

www.srbija.campusfrance.org 

Pratite naše aktuelnosti: facebook Campus France Serbie/Studirajte u Francuskoj

 
Datum: 9.11.2017.PREDAVANJE DR SNEZANE LAWRENCE
SA UNIVERZITETA KEMBRIDŽ NA FPNJ

Dr Snezana Lawrence, profesor Univerziteta Anglia Ruskin (Cambridge) u Velikoj Britaniji, odžaće predavanje "Lekcije istorije i bolje razumevanje matematike", u petak, 3. novembra 2017. u 12 časova u amfiteatru Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.

Profesorka Lawrence je stručnjak u oblasti matematike obrazovanja i istorije matematike, član je Saveta Britanskog društva za istoriju matematike, a njeno predavanje biće realizovano u okviru pratećeg programa 4. Međunarodne naučne konferencije Metodički aspekti nastave matematike koja će biti održana na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini od 2. do 3. novembra 2017.
Očekujemo Vas!


Datum: 31.10.2017.PREDAVANJE DR SNEZANE LAWRENCE
SA UNIVERZITETA KEMBRIDŽ NA FPNJ

Dr Snezana Lawrence, profesor Univerziteta Anglia Ruskin (Cambridge) u Velikoj Britaniji, odžaće predavanje "Lekcije istorije i bolje razumevanje matematike", u petak, 3. novembra 2017. u 12 časova u amfiteatru Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.

Profesorka Lawrence je stručnjak u oblasti matematike obrazovanja i istorije matematike, član je Saveta Britanskog društva za istoriju matematike, a njeno predavanje biće realizovano u okviru pratećeg programa 4. Međunarodne naučne konferencije Metodički aspekti nastave matematike koja će biti održana na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini od 2. do 3. novembra 2017.
Očekujemo Vas!


Datum: 20.10.2017.PROFESOR FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI DR ALEKSANDAR IGNJATOVIĆ UČESTVOVAO NA SEMINARU U NR KINI U OKVIRU INICIJATIVE „PUT I POJAS"

Profesor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, dr Aleksandar Ignjatović, učestvovao je Juna 2017 na seminaru za univerzitetske profesore u okviru inicijative „Jedan pojas jedan put" pod pokroviteljstvom Vlade NR Kine.

Organizator predavanja je Nothreast Normal University (NENU) http://en.nenu.edu.cn/main.htm lociran u Chanchunu, provincija Jilin. NENU je rangiran kao treći Univerzitet u NR Kini koji je specijalizovan za školovanje učitelja. Pored predavanja prof. Ignjatović je imao priliku i da poseti Univerzitete u Pekingu i Šangaju, kao i druge znamenitosti Kine.

 


Datum: 1.7.2017.Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Visokoj školi Etvaš Jožef u Baji (Mađarska)
 

Erazmus+ Klјučna akcija 1 – kreditna mobilnost
U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Baji, zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu nastavničku mobilnosti (staff mobility for teaching) u trajanju od nedelјu dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedelјno.
Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Kratka biografija (obavezno navesti kontakt adresu i telefon)
 2. Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite odgovarajući formular: teaching, training),
 3. Potvrda o zaposlenju
 4. Kopija pasoša
Rok za prijavu: 11. 07. 2017. godine, do 12:00 sati


Datum: 20.6.2017.Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Baji na Visokoj školi Etvaš Jožef (Mađarska)
 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i/ili master akademskih studija fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, u skladu sa ponuđenim studijskim programima na Univerzitetu u Baji.  
Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Motivaciono pismo (na engleskom jeziku)
 2. Predlog ugovora o učenju (molimo, preuzmite formu )
 3. Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 4. Kopija pasoša
 5. Ugovor o stipendiji (potpisuje se nakon odobrene stipendije)

Realizacija mobilnosti predviđena je za zimski semestar 2017/18. akademske godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 5 meseci.

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mobilnost će se realizovati u zimskom semestru 2017/18. godine
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
 • Mogućnost smeštaja u studentskom domu (troškove smeštaja studenti plaćaju od svoje stipendije)
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje, ali trošak tog osiguranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odobrenu vizu, ali trošak viziranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.

VAŽNO: ZAINTERESOVANI STUDENTI MOGU SE PRIJAVITI DO 01.08.2017. Doc. dr Ivani Ćirković-Miladinović na imejl adresu ivanajag@yahoo.co.uk


Datum: 17.6.2017.KONCERT ZA UŽIVANJE I PAMĆENJE

Hor, orkestar i folklorni ansambl Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini sinoć su na letnjoj sceni izletišta „Potok“ priredili Jagodincima koncert za uživanje i pamćenje. Više od pet stotina ljubitelja kvalitetne muzike uživalo je u bogatom repertoaru koji se kretao od duhovne pravoslavne muzike do aranžmana inspirisanih nacionalnim melosom.

Publika je sa oduševljenjem pozdravila izvođače, preko 80 studenata i profesora, koji su nastupali pod umetničkim rukovodstvom prof. Milice Stanković.Datum: 17.6.2017.Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini danas je završen probni prijemni ispit (simulacija prijemnog ispita), koji prethodi zvaničnom polaganju prijemnog ispita za upis u prvu godinu studija u školskoj 2017/2018. godini.

Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini danas je završen probni prijemni ispit (simulacija prijemnog ispita), koji prethodi zvaničnom polaganju prijemnog ispita za upis u prvu godinu studija u školskoj 2017/2018. godini.

Više od 120 kandidata imalo je priliku da se upozna sa svim testovima i tipovima zadataka koji će biti na pravom prijemnom ispitu a mi vas podsećamo da je podnošenje prijava na konkurs: 21, 22. i 23. juna 2017. godine od 9.00 do 14.00 časova u prostorijama Službe za studentska i nastavna pitanja.

Kompletne informacije o upisu možete pronaći na linku http://www.pefja.kg.ac.rs/Prijemni…/Konkurs_za_upis_2017.pdf dodatna pitanja možete uputiti na adresu pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

Datum: 15.6.2017.Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini u toku je probni prijemni ispit

Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini u toku je probni prijemni ispit (simulacija prijemnog ispita), a više od 120 kandidata ima priliku da se upozna sa svim onim testovima i tipovima zadataka koji će biti i na pravom prijemnom ispitu.

Podsećamo vas da je podnošenje prijava na konkurs: 21, 22. i 23. juna 2017. godine od 9.00 do 14.00 časova u Službi za studentska i nastavna pitanja.Datum: 15.6.2017.Studentska letnja stručna praksa Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca
Konkurs za Studentsku letnju stručnu praksu 2017.

Pogledaj vest:

http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/article/konkursi/studentska-letnja-strucna-praksa--univerziteta-u-kragujevcu-i--grada-kragujevca.html


Datum: 15.6.2017.FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA NA LETNJOJ SCENI – KONCERT HORA, ORKESTRA I FOLKLORA

Petak, 16. jun 2017. u 20 časova
Očekujemo vas!

Studenti Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini održaće na Letnjoj sceni celovečernji koncert u petak 16. juna od 20 sati. Reč je koncertu tri ansambla horskog, orkestra i folklornog uz učešće preko 100 studenata na sceni. Naredni nastup  hora i orkestra je na otvranju Letnje scene Galerije univerzitetske biblioteke u Kragujevcu. Studenti su ove godine nastupali u Mađarskoj na poziv Srpske uprave i na poziv zadužbine Tekilijanum, kao i na Pravoslavno-duhovnom festivalu Dostojno jest u Bugarskoj.

Pogledaj vest: http://centralmedia.rs/fakultet-pedagoskih-nauka-na-letnjoj-sceni-koncert-hora-orkestra-folklora/

Datum: 15.6.2017.VELIKO INTERESOVANJE ZA PROBNI PRIJEMNI ISPIT –
PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE
Zbog velikog interesovanja, rok za prijavljivanje kandidata za probni prijemni ispit za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, biće produžen do 16. juna 2017. do 14h.

''Budući studenti imaće priliku da prođu sve one testove i tipove zadataka koji će biti i na pravom prijemnom ispitu.
Pokazalo se da je to značajna pomoć i olakšanje za polaganje ispita'', kazala je dekanka, prof. dr Violeta Jovanović.Datum: 13.6.2017.HOR FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA BRILjIRAO NA MEĐUNARODNOM FESTIVALU U BUGARSKOJ
Hor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini učestvovao je na 14. Festivalu pravoslavne muzike „Dostojno jest“ u Pomorju (Bugarska) u konkurenciji od preko 30 horova i pevačkih grupa. Nastupi jagodinskih studenata propraćeni su ovacijama publike i nagradama žirija. „Iako su pripreme bile naporne, uživali smo na ovom putovanju. Festival je visokog ranga kako po organizaciji tako i po kvalitetu učesnika. Glavni utisak festivala je pravoslavno zajedništvo ne samo u veri već i u umetnosti horskog izvođaštva“ - ističe dirigent Milica Stanković.

Hor studenata Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini nagrađen je za ekspresivnu, ozbilјnu i ubedlјivu interpretaciju duhovne pravoslavne muzike, a dirigent je osvojio priznanje za znalačko rukovođenje, iskreno i uzvišeno poštovanje pesama Hristove vere. I hor i dirigent nagrađeni su za uspešan debitantski nastup i dostojno predstavlјanje na festivalu „Dostojno jest“. Solista Dalibor Milovanović, student druge godine, takođe je ostvario svoj debi na ovom festivalu.

„Po svemu sudeći, ovo je bio jedinstven umetniči izazov za naš hor. Zahvalјujući punoj podršci Fakulteta i grada Jagodine, bili smo i na takmičarskom zadatku i na pravom malom letovanju u najlepšim mestima crnomorske rivijere. Posebno nam je bio značajan blagoslov starešine hrama Rođenja Presvete Bogorodice i poziv mitropolita Joanikija za učešće na petnaestom jubilarnom festivalu sledeće godine. Ovo je ujedno i potvrda izuzetnog kvaliteta rada u ovoj sekciji" - ističe dekan Fakulteta pedagoških nauka, prof.dr Violeta Jovanović, dodajući da će hor, orkestar i folklorni ansambl jagodinskoj publici pokloniti koncert na letnjoj sceni izletišta ,,Potok" u petak, 16.juna.

Pogledaj vest: http://centralmedia.rs/sa-festivala-duhovne-muzike-u-bugarskoj-nagrade-jagodinskom-studentskom-horu/


Datum: 11.6.2017.Pogledajte raspored filmskih projekcija u okviru festivala
''SLOBODNA ZONA''

na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini
od 12. juna 2017. do 15. juna 2017.

Ulaz je slobodan.
Očekujemo Vas!
Ponedeljak 12. jun, 18 h
Neruda (igr) r. Pablo Larain / Čile, Argentina, Španija, Francuska, 2016, 108’
Gael Garsija Bernal u ulozi inspektora koji progoni čuvenog čileanskog pesnika!
http://freezonebelgrade.org/dev2/?sermons=neruda-2

20 h
Požar na moru (dok) r. Đanfranko Rosi / Italija, Francuska, 2016, 108’
Odrastanje dečaka na “ostrvu migranata” – Lampeduzi. Pobednik Berlinala 2016!
http://freezonebelgrade.org/dev2/?sermons=fire-at-sea


Utorak 13. jun, 18 h

Čujte i počujte (dok) r. Verner Hercog / SAD, 2016, 98’
Najnoviji film legendarnog Vernera Hercoga o “postanju” interneta!
http://freezonebelgrade.org/dev2/?sermons=cujte-i-pocujte

20 h
Beskrajna poezija (igr) r. Alehandro Hodorovski / Čile, Francuska, Japan, Velika Britanija, 2016, 128’
Film o mladosti Alehandra Hodorovskog, oslobađanju od roditeljskih stega, istraživanju života, i druženju s najpoznatijim čileanskim boemima.
http://freezonebelgrade.org/dev2/?sermons=7026


Sreda 14. jun, 18 h

Pod suncem (dok) r. Vitalij Manskij / Češka, Rusija, Nemačka, 2015, 106’
Filmska kamera Vitalija Manskog, “oči u oči” s najmonolitnijim društvenim sistemom na svetu – režimom Kim Džong Una.
http://fivestarsfilms.rs/filmovi/pod-suncem

20 h
Dok otvaram oči (igr) r. Lejla Buzid / Francuska, Tunis, Belgija, UAE, 2015, 103’
Protiv volje svoje majke Hajet, Farah peva u društveno angažovanom bendu, voli život, žurke, otkriva ljubav i noćni život svoga grada.
http://freezonebelgrade.org/dev2/?sermons=dok-otvaram-oci


Četvrtak 15. jun, 18 h

Ljubavnici i despot (dok) r. Rob Kanan / Ros Adam, Velika Britanija, 2016, 98’
Dvoje najvećih korejskih dramskih umetnika kidnapuje njihov najveći fan – diktator!
http://freezonebelgrade.org/dev2/…

20 h
Efekat vode (igr) r. Solveg Anspak, Francuska, Island, 2016, 82’
Romantična komedija o čoveku koji se pravi da ne ume da pliva da bi ga spasila žena koju voli. Labudova pesma islandske rediteljke iz Pariza.
http://freezonebelgrade.org/dev2/?sermons=efekat-vode

Turneju Slobodne zone podržali su Institut français de Serbie/ Francuski institut u Srbiji i Five Stars Film Distribution.

Datum: 7.6.2017.FILMSKI FESTIVAL ''SLOBODNA ZONА'' 
NA FAKULTETU PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI
 

Filmski festival Slobodna zona ovog proleća kreće na svoju 11. Turneju u preko 40 gradova i mesta širom Srbije! Osam najboljih filmova s 12. izdanja Slobodne zone održanog tokom novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, po izboru publike i selektora festivala, od sredine aprila do kraja juna imaće priliku da pogleda i publika u svim ostalim krajevima naše zemlje. Misija Turneje Slobodne zone jeste da decentralizacijom kulture najširoj publici u manjim gradovima i mestima u kojima bioskopi ne postoje godinama, a kulturna dešavanja su retkost, ponudi na uvid vrhunski festivalski filmski program. Turneja je jedina filmska manifestacija ovakvog karaktera u zemlji.

U Jagodini na Fakultetu pedagoških nauka, besplatne projekcije će se održavati u amfiteatru Fakulteta pedagoških nauka, 12-15. juna.

Detaljnije: https://www.facebook.com/events/304126410011106Datum: 7.6.2017.RASPISAN KONKURS ZA UPIS
u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018.
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini raspisao je konkurs za prijem nove generacije studenata na tri studijska programa osnovnih akademskih studija: Učitelј i Vaspitač u predškolskim ustanovama u trajanju od četiri godine i Vaspitač u domovima u trajanju od tri godine.

Na osnovne studije prima se ukupno 210 studenata, od čega se 120 brucoša finansira iz budžeta, odnosno ne plaća svoje studiranje. Za ostale već godinama nije menjana visina školarine. Ono što predstavlјa važan podatak za sve zainteresovane za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini svakako je činjenica da je tokom 2016. i 2017. godine potreba za zapošlјavanjem učitelјa bila veća od broja nezaposlenih učitelјa u Srbiji, tako da će učitelјski i vaspitački kadar postati deficitaran ukoliko se ovaj trend nastavi.

Novina u odnosu na prethodnu školsku godinu jeste novi izborni modul iz oblasti informatike koji će omogućiti studentima da uz učitelјsko zvanje steknu i kompetencije da predaju informatiku. Tako i svršeni studenti Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini koji su pohađali modul Engleski jezik mogu da predaju engleski jezik u mlađim razredima osnovne škole, a praksa pokazuje da u nastavi postižu odlične rezultate.

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini prepoznatlјiv je po izuzetnoj međunarodnoj saradnji. U okviru internacionalnog programa Erazmus +, dvoje studenata trenutno pohađaju ceo semestar u Portugaliji a dvoje u Nemačkoj. I budući studenti imaće prilike da, pored izuzetnih uslova na samom fakultetu, svoja znanja stiču i na elitnim srodnim ustanovama na Kipru, u Portugaliji, Nemačkoj i Mađarskoj sa kojima Fakultet ima potpisane ugovore o razmeni studenata.

Kako bi kandidati na prijemni ispit došli opušteniji i spremniji, Fakultet i ove godine organizuje probni prijemni ispit 17. juna.

U praksi se pokazalo da je probni prijemni ispit odličan način da kandidati odmere svoje znanje i usmere se na dodatni rad iz one oblasti u kojoj nisu dovolјno spremni. Ovaj ispit sadrži sve segmente provera sposobnosti i dva testa, što znači da budući student kasnije dolazi na prijemni ispit sa mnogo manje treme jer ne samo da je upoznat sa načinom polaganja, već ulazi u poznat prostor u kojem ga ispituju poznata lica.

Zato nas ne iznenađuje činjenica da kandidati koji su se oprobali na simulaciji prijemnog ispita po pravilu postižu odlične rezultate na „pravom“ prijemnom, što im omogućava bolјu poziciju na rang listi, a samim tim i veće šanse za budžetsko mesto – ističe dekan, profesor Violeta Jovanović.

.
Detalјnije o konkursu: http://pefja.kg.ac.rs/Prijemni_2017_2017/Konkurs_za_upis_2017.pdf

Datum: 7.6.2017.VAŽNO OBAVEŠTENJE – UČITELJI I VASPITAČI POSTAJU DEFICITARAN KADAR

Procitaj vestDatum: 3.6.2017.Hor Fakulteta pedagoških nauka priprema se za učešće na 14. Festivalu pravoslavne muzike u Pomorju (Bugarska) u periodu od 7. do 11. juna 2017.godine.
Kao i svake prethodne, i ove godine festival "Dostojno jest" ima takmičarski i internacionalni karakter. Hor FPNJ-a izabran je za učešće u kategoriji mešovitih horova i nastupiće u konkurenciji od 17 horova iz Rusije, Ukrajine, Bugarske, Rumunije, Grčke i Srbije. Jedini studentski hor na ovogodišnjem festivalu izvešće zahtevan repertoar vođen dirigentskom rukom Milice Stanković. Hor će se predstaviti kompozicijama A. Simića, A. Arhangelskog, D. Hristova, P. Česnokova i K. Stankovića.

Bogate interpretacije pravoslavnog horskog izraza hor je nedavno priredio u hramu
Sv. Jovana Krstitelja u Končarevu, nadomak Jagodine i tom prilikom ostvario trajne audio-video snimke.

Uz punu podršku Fakulteta pedagoških nauka i grada Jagodina studenti će pokazati svoje pevačko umeće van granica Srbije.Datum: 2.6.2017.TVOJ ZNAK KA USPEHU - 
FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI
Pogledajte TV prilog u emisiji na srpskom jeziku Mađarske televizije, "Srpski ekran", o gostovanju folklornog ansambla i orkestra Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini u Lovri.Datum: 1.6.2017.Premijerno izvođenje pozorišne predstave ''Od betona ljudi''
Premijerno izvođenje pozorišne predstave ''Od betona ljudi'' u režiji Dragana Lukića i po tekstu Dušana Stošića, pomerilo je granice očekivanog i najavilo novu eru studentskog pozorišta ''Stanislavski''.

Studenti Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini pokazali su se kao izvanredni dramski umetnici.

Pogledajte deo atmosfere sa sinoćne predstave.Datum: 27.5.2017.Ne propustite premijeru predstave "Od betona ljudi" u izvođenju Teatra Fakulteta pedagoških nauka. Pozorište Fakulteta pedagoških nauka "Stanislavski" sreda, 31. maj 2017. godine u 20 časova.
Datum: 25.5.2017.Dan nauke, umetnosti i matematike

Dan nauke, umetnosti i matematike je aktivnost koja je 23.5.2017. po prvi put održana u saradnji OŠ „Milan Mijalković“ i Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. U prostorijama OŠ „Milan Mijalković“ organizovan je dan posvećen nauci, matematici i umetnosti pod vođstvom predmetnih nastavnika Fakulteta pedagoških nauka, a u saradnji sa studentima treće i četvrte godine osnovnih studija, učitelјima i učenicima četvrtog razreda osnovne škole „Milan Mijalković“. Preuzmi izveštaj
Datum: 23.5.2017.Gostovanje folklorne sekcije i orkestra Fakulteta u Mađarskoj


Datum: 23.5.2017.DJ NEBOJŠA JAZZMATE & DJ SPACEWALKER MILIĆ
22.5.2017.
Park Fakulteta pedagoških nauka u JagodiniDatum: 19.5.2017.DODELJENE DIPLOME PRVOJ GENERACIJI STUDENATA 
MASTER OBRAZOVNE POLITIKE

DODELJENE DIPLOME PRVOJ GENERACIJI STUDENATA 
MASTER OBRAZOVNE POLITIKE

U svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, u četvrtak 18. maja 2017, dodeljene su diplome prvoj generaciji studenata zajednickog programa Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu, Master obrazovne politike.

Diplome su studentima uručili prorektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Živoslav Tešić, zamenik rukovodioca studijskog programa prof. dr Vera Spasenović i dekan Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, prof. dr Violeta Jovanović.

Detaljnije: http://www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=777

Datum: 18.5.2017.VISOKO OBRAZOVANјE U NACIONALNO-KULTURNOJ MISIJI
Saradnja Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i Srba u Mađarskoj
Na poziv Srpskog pedagoškog i metodološkog centra i srpske samouprave Lovre, studenti Fakulteta pedagoških nauka gostovaće sa bogatim kulturno-umetničkim programom u Budimpešti i Lovri, mestu sa većinskim srpskim stanovništvom. Folklorni ansambl, orkestar, solisti i besednici pokloniće 20. maja celovečernji program svojim domaćinima, koji još od seobe pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem, daleko od matice, održavaju srpski jezik, školu i kulturu.

Studenti će imati priliku da se upoznaju sa Sentandrejom i Budimpeštom, gde će boraviti u verovatno najznačajnijem zdanju srpske zajednice, zadužbini Save Tekelije, i gde će ih pozdraviti ambasador Republike Srbije Rade Drobac.

Ovo jedinstveno gostovanje samo je deo saradnje Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i Srba u Mađarskoj, koja već godinama daje izvanredne rezultate. U junu će studenti još jednom doprineti očuvanju srpskog jezika i kulture u Mađarskoj tako što će se kao instruktori i vaspitači priklјučiti osoblјu peštanske škole „Nikola Tesla“ na dečjem kampu na Balatonu.

Nastavnici i saradnici Fakulteta, na poziv škole „Nikola Tesla“, takođe će dati svoj doprinos serijom programa stručnog usavršavanja. Prvi takav program namenjen je vaspitačima u domu učenika u sklopu srpske osnovne škole i gimnazije.

„Pozivima na saradnju i zajedničke aktivnosti odazivamo se sa radošću, ali i sa posebnim zadovolјstvom i poštovanjem prema divnim lјudima od kojih mnogi već generacijama žive van matice, ali održavaju svoju kulturu i jezik. Osvedočili smo se u brojnim posetama osnovnim školama i predškolskim ustanovama da srpska deca pišu ćirilicu i govore srpski jezik stotinama kilometara daleko od Srbije. Takvoj zajednici, koja vekovima održava svoj identitet, možda čak i sa više pažnje nego što se to čini u centralnim delovima Srbije, treba posvetiti dužnu pažnju i poštovanje“, kazala je profesor dr Violeta Jovanović, dekan Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.

Program za predstojeći koncert pripremaju studenti u saradnji sa svojim profesorima. Student Bratislav Starčević, šef orkestra, i student Đorđe Bogdanović, rukovodilac folklornog ansambla, slažu se u oceni da se ova saradnja odvija na veliko obostrano zadovolјstvo i da im pripreme i brojne i naporne probe ne padaju teško jer, kako kažu, ovo putovanje doživlјavaju kao pravu nacionalnu i kulturnu misiju.

Datum: 18.5.2017.Predavanje prof. Marjorie Rosenberg
RAZVIJANJE KREATIVNOSTI U NASTAVI
(Creativity in the classroom) u okviru seminara
USING THE LEARNER AS A CREATIVITY RESOURCE
Datum: 17.5.2017.Kviz Igra kroz nauku i umetnost, održanog 12.5.2017. u
OŠ „Rada Milјković“ u Jagodini
Datum: 15.5.2017.PROFESOR FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI DR ALEKSANDAR IGNJATOVIĆ ODRŽAO PREDAVANJA U LONDONU
Profesor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, dr Aleksandar Ignjatović, održao je krajem aprila 2017, predavanja u okviru programa međunarodne razmene i mobilnosti nastavnika studentima Fakulteta sportskih nauka Middlsex Univerziteta u Londonu. 

Predavanja su održana studentima postdiplomskih studija na smeru sportskih nauka sa temama Identifikacija talenata i Trening za razvoj mišića stabilizatora trupa. Pored predavanja prof. Ignjatović je imao priliku i da prisustvuje demonstraciji igre Skvoš od strane redovnog prof. Nic James-a, direktora Instituta sportskih nauka Middlsex Univerziteta i selektora reprezentacije Velsa u skvošu. 


Datum: 12.5.2017.Predavanje prof. Marjorie Rosenberg
RAZVIJANJE KREATIVNOSTI U NASTAVI
(Creativity in the classroom) u okviru seminara
USING THE LEARNER AS A CREATIVITY RESOURCE
Četvrtak, 18. maj 2017. u 10.30 časova
Amfiteatar Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini

Creativity can take on many forms. Sometimes it is simply a matter of giving our learners the space they need to express their ideas and creativity by setting tasks which enable them to contribute their own thoughts and experiences. This workshop will look at various ideas for allowing your learners to steer their creative process and encourage them to discover for themselves what they can do with language.
Resource: Creativity in the English Language Classroom, ed: Alan Maley and Nik Peachy, British Council, 2015 This will be comprised mostly of creative activities to do in the classroom.


Datum: 11.5.2017.Na “Šumadija sajmu” predstavljene publikacije u izdanju Fakulteta pedagoških nauka
U Kragujevcu je danas otvoren šestodnevni “Sajam knjiga i grafike” na kome su predstavljene publikacije u izdanju Fakulteta pedagoških nauka. Posetite štand Univerziteta u Kragujevcu i upoznajte se sa časopisom iz oblasti jezika, književnosti i pedagoških nauka, časopisom “Uzdanica”, kao i sa drugim publikacijama koje su objavljene u 2016/2017. godini.

Radno vreme sajma je od 10 do 19 časova, a mi Vas očekujemo na štandu Univerziteta.
Datum: 10.5.2017.Poetsko-muzički performans u parku Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.
Utorak, 16. maj 2017. u 17 časova
Očekujemo Vas da zajedno rasteramo kišu i oblake i proglasimo konačni dolazak proleća!Datum: 10.5.2017.Vasil Hadžimanov Band
na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini

Humanitarni koncert za obnovu stare zgrade Učiteljske škole
VASIL HADŽIMANOV BAND
8. maj 2017.
Amfiteatar Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini


http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/431/muzika/2727764/koncert-hadzimanov-benda-za-obnovu-stare-uciteljske-skole.html

http://www.blic.rs/vesti/srbija/koncert-za-obnovu-uciteljske-skole-jagodinci-uzivali-u-punom-amfiteatru-fakulteta/3qbt9pv

http://www.politika.rs/scc/clanak/380155/Spektar/Ritam/Koncert-Hadzimanov-benda-za-obnovu-stare-Uciteljske-skole

http://www.zenska.tv/humanitarni-koncert-vasil-hadzimanov-benda-u-jagodini/

Datum: 9.5.2017.Delagacija grada Baja u Mađarskoj i Visoke škole ''Etveš Jožef'', boravila je u periodu od 3. do 5. maja 2017. u službenoj poseti gradu Jagodina i Fakultetu pedagoških nauka
Pored gradske uprave i Fakulteta, oni su posetili i vodeće gradske ustanove kulture i upoznali se sa kulturno-istorijskim znamenitostima grada i okoline.

U Kulturnom centru Jagodina, u četvrtak, 4. maja 2017, otvorena je izložba fotografija umetnika iz grada Baje koji su ujedno i profesori Visoke škole ''Etveš Jožef'' sa kojom Fakultet pedagoških nauka u Jagodini ima razvijenu međunarodnu saradnju već deset godina.

Izložba je otvorena do 12. maja i pozivamo Vas da je posetite.


 

 

 Datum: 1.5.2017.Koncertna atrakcija sezone u okviru programa kulturno-umetničkih događaja ''Putokazi kulture''

Humanitarni koncert za obnovu stare zgrade Učiteljske škole u Jagodini

Ponedeljak, 8. maj 2017. u 19 časova
Park Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini

Datum: 3.5.2017.Koncertna atrakcija sezone u okviru programa kulturno-umetničkih događaja ''Putokazi kulture''

Humanitarni koncert za obnovu stare zgrade Učiteljske škole u Jagodini

Ponedeljak, 8. maj 2017. u 19 časova
Park Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini

Datum: 3.5.2017.Kocertna atrakcija!
Humanitarni koncert za obnovu stare zgrade Učiteljske škole u Jagodini.

KOLIKO NAS ŽELI DA STARA ZGRADA UČITELJSKE ŠKOLE U JAGODINI BUDE OBNOVLJENA?

Dođite i podržite nas u namerama i planovima da u tome uspemo!


Datum: 30.4.2017.STUDIJSKO PUTOVANJE U MAĐARSKU 
U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS PLUS
 

Studenti i profesori Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, boravili su u periodu od 2-8. aprila i od 23-27. aprila 2017. u Mađarskoj u okviru međunarodnog programa razmene studenata i nastavnika Erasmus plus. Tom prilikom oni su posetili osnovne škole i vrtiće u kojima se vaspitno-obrazovni proces odvija dvojezično, na mađarskom i srpskom jeziku, kao i domove učenika, kulturne institucije i crkvene ustanove Srpske pravoslavne crkve u gradovima naseljenim srpskim življem.

Program je realizovan sa Visokom školom ‘’Etveš Jožef’’ u Baji sa kojom naš Fakultet ima razvijenu međunarodnu saradnju već deset godina, a novi oblici saradnje započeti su i sa Srpskim vrtićem, osnovnom školom, gimnazijom i kolegijumom ‘’Nikola Tesla’’ u Budimpešti i Filozofskim fakultetom ‘’Lorant Etveš’’ u Budimpešti.

U okviru ovih studijskih poseta, studenti i profesori Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, boravili su u Baji, Santovu, Budimpešti, Lovri, Bekeščabi, Segedinu, Deski i Batanji.Datum: 26.4.2017.ODRŽAN STRUČNI SKUP
"NASTAVNIK KAO PLANER I ORGANIZATOR NASTAVNOG PROCESA"
 

Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini danas je održan stručni skup "Nastavnik kao planer i organizator nastavnog procesa".
Ovom temom Fakultet nastavlјa tradiciju organizovanja stručnih skupova sa cilјem unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada kroz razmenu primera dobre prakse.

Zahvalјujemo se svim kolegama na dosadašnjem učešću i doprinosu u realizaciji stručnih skupova.Datum: 26.4.2017.RAZGOVOR O KNJIZI "BANTUSTAN:
ATLAS JEDNOG PUTOVANJA"Datum: 25.4.2017.VASKRŠNJI ČAS 2017.
Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini 25. aprila održan je Vaskršnji čas u organizaciji nastavnika i studenata Fakulteta, veroučitelјa beličkog namesništva i jagodinskih osnovnih škola. Časovi su tematski osmišlјeni, a deca su uživala u kombinovanju narodnih pesama i muzičkih aktivnosti, likovne umetnosti i sadržaja o bilјkama i prirodi našeg kraja. U novom ambijentu, u slušaonicama i atelјeima Fakulteta, dan je provelo oko dve stotine učenika svih škola u Jagodini („Rada Milјković“, „Boško Đuričić, „17. oktobar“, „Goran Ostojić“ i „Milan Mijalković“) i škola koje su locirane u jagodinskim selima Glogovcu, Bagrdanu, Ribaru, Majuru i Šulјkovcu.

Zadovolјstvo atmosferom i rezultatima izrazili su svi učesnici, a posebno studenti koji su, uz podršku svojih mentora i veroučitelјa, držali nastavu. Likovni radovi sa Vaskršnjeg časa biće ponuđeni na aukciji sa koje će sav prihod biti usmeren u humanitarne svrhe.

Datum: 20.4.2017.RAZGOVOR O KNJIZI "BANTUSTAN: 
ATLAS JEDNOG PUTOVANJA"

Utorak, 25. april 2017. u 13 časova
Amfiteatar Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini

Gost: Uroš Krčadinac, jedan od autora
Moderator: dr Nenad Stevanović

Bantustan je putnički zapis od Balkana do juga Afrike. Bantustan čine priče i crteži, intervjui i mape, pesme i dokumenti. Bantustan je istovremeno udžbenik za samostalna putovanja, intimna ispovest, ilustrovani atlas, zbirka čudnih sudbina, popis malih tajni i sramota. Bantustan je putopis, roman, atlas i enciklopedija.

Očekujemo Vas!Datum: 23.4.2017.5. NAUČNI SKUP
KNJIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI
21-22. april 2017. godine


Datum: 23.4.2017.U JAGODINI ODRŽAN KUP REKTORA 
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Najveće sportsko takmičenje Univerziteta u Kragujevcu - Jagodina 23. april 2017.

U nedelju 23. aprila 2017, u Jagodini je održan Kup Rektora u oganizaciji Univerzitetskog sportskog saveza Kragujevca (USSKG), Fakulteta pedagoških nauka (FPNJ) u Jagodini i Studentske organizacije Fakuleta pedagoških nauka (SOFPNJ).Datum: 19.4.2017.Razgovor s povodom - Marko Šelić Marčelo
''MALTEREGO''
18. april 2017, Amfiteatar Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
Datum: 16.4.2017.Gost Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini u utorak,
18. aprila 2017. u 13 časova, biće književnik i muzičar
Marko Šelić - Marčelo
 Datum: 13.4.2017.ODRŽAN DRUGI VASKRŠNJI KONCERT HORA I ORKESTRA
FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA
Pred punom salom Centra za Kulturu u Jagodini sinoć je održan drugi Vaskršnji koncert hora i orkestra Fakulteta pedagoških nauka. Program se sastojao iz blokova duhovne i svetovne muzike, besede studenta Želјka Stojkovića i pesme „Tren” studenta Stefana Lazarevića. Posebnu draž programu dali su najmlađi solisti Danica Đokić, Ilijana Miladinović, Maša Ćirković i Momčilo i Mila Zovko.

Brojni gosti, uklјučujući i jagodinsko sveštenstvo, ovacijama su pozdravili studente predvođene dirigentom Milicom Stanković.Datum: 12.4.2017.Poseta rektora Univerziteta u Kragujevcu našem fakultetu
Prof. dr Nebojša Arsenijević, rektor Univerziteta u Kragujevcu, posetio je 12. aprila 2017. godine Fakultet pedagoških nauka, i tom prilikom razgovarao sa rukovodstvom Fakulteta o aktuelnim pitanjima u oblasti nastavnog procesa i predstojeće akreditacije.

Dekan Fakulteta, prof. dr Violeta Jovanović, izrazila je zadovolјstvo saradnjom Fakulteta i Rektorata i predstavila rektoru program aktivnosti u narednom periodu.

Posebnu pažnju svi učesnici u diskusiji posvetili su mogućnosti obnovi stare zgrade Učitelјske škole a prof. dr Nebojša Arsenijević tim povodom istakao je kako je neophodno što pre pronaći model rešavanja ovog problema s obzirom na istorijsku, estetsku i kulturnu vrednost ovog objekta.
1 2