FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
Dekanat  
Savet fakulteta  
Naučno-nastavno veće  
Službe  
 
   

 

 

 

 

 Kontakt informacije

Adresa Fakulteta:
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina
Telefon: (+381 35) 223 805; 222 262; 222 059
Fax: (+381 35) 223 805
Lokali službi:
e-mail adresa: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
Adresa sajta: www.pefja.kg.ac.rs
Lokacija

;
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle