FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Naučno-istraživački rad (NIR)  

Izdavačka delatnost- Stalne publikacije
 
Naučni skupovi  
 
Program stručnog usavršavanja  
Biblioteka  
Ostalo  
   

 

 

 

 

 

 

Projekti u programu naučnoistraživačkog rada Fakulteta

Sledeći projekti su aktuelni:

  • Uspostavljanje i razvoj mentorskog sistema i sistema supervizije
  • Teorijske osnove i praksa multidisciplinarne nastave
  • Savremeni modeli nastave i efekti njihove primene u mlađim razredima osnovne škole
  • Projektovanje kurikuluma za obrazovanje nastavnog kadra na osnovu naučnih i empirijskih istraživanja
  • Psihologija i didaktika ranog učenja
  • Dnevničke zabeleške Sretena Adžića

   

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle