FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

Plakat za upis

 
Vodič za buduće studente  

Lokacija fakulteta
 
Informator  
Prijemni ispit  
Život u domu - studentski standard  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Upis studenata
(za školsku 2014/2015. godinu)


PRIJEMNI ISPIT 2014/2015. godineMaster akademske studije:


Konačna rang lista - drugi konkursni rok
Preliminarna rang lista - drugi konkursni rok

Sprovođenje konkursa za upis kandidata na master akademske studije za školsku 2014-2015. godinu - DRUGI KONKURSNI ROK


Konačna rang lista - Učitelj
Konačna rang lista - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Konačna rang lista - Vaspitač u domovima

Preliminarna rang lista - Učitelj
Preliminarna rang lista - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Preliminarna rang lista - Vaspitač u domovima

Sprovođenje konkursa za upis kandidata na master akademske studije za školsku 2014-2015. godinu
Osnovne studije:

Izveštaj Komisije za upis

Rang lista kandidata za dopunu upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini

OBAVEŠTENJE za uplatu osiguranja za studente

Konačna rang lista - Učitelj
Konačna rang lista - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Konačna rang lista - Vaspitač u domovima


OBAVEŠTENJE za kandidate za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2014/2015. godinu

Preliminarna rang lista - Učitelj
Preliminarna rang lista - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Preliminarna rang lista - Vaspitač u domovima


Raspored komisija za procenu socijalnih veština-po prijemnom broju kandidata

Spisak kandidata koji nisu zadovoljili na proceni sklonosti i sposobnosti

Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Učitelj
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Vaspitač u domovima

Raspored grupa i prostorija za proveru sklonosti i sposobnosti

VAŽNI DATUMI
Podnošenje prijava na konkurs 2, 3. i 4. jul 2014.  od 9-14 časova
Procena sposobnosti 6. jul 2014. od 9 časova po grupama
Polaganje prijemnog ispita 8. i 9. jul 2014.
- pismeni ispit 8. jula 2014. od 9 časova
- intervju za procenu socijalnih veština 9. jul 2014. od 9 časova
Pravo na uvid u rezultate 10. jul 2014. od 8-10 časova
Preliminarna rang lista 11. jul 2014. do 15 časova
Konačna rang lista 14. jul 2014. do 15 časova
Upis primljenih kandidata 16. i 17. jul 2014. do 9-14 časova
Kandidat koji je stekao pravo na upis, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis. Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis na određenom studijskom programu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi određenog studijskog programa. 18. jul 2014. do 9-12 časovaAtmosfera sa prijave polaganja prijemnog ispita.
2.7.2014.


- Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika za školsku 2014/2015. godinu
-
Uputstvo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sprovođenje zajedničkog Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i  integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2014/2015. godinu
-
Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2014/2015. godinu
-
Sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2014/2014. godinu
-
Konkursni rokovi za upis studenata u prvu godinu školske 2014/2015. godine
-
Afirmativna akcija upisa studenata Romske nacionalnosti na visokoškolske ustanove u Republici Srbiji

- Pripremna nastava za upis studenata u školskoj 2014/2015.
- Pripremna nastava 2014 - prijemni formular
-
Raspored časova - pripremna nastava 2014/2015.

Pre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena sposobnosti:

Procena fizičkih sposobnosti
On-line video snimak
Windows Media Audio/Video file

Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti


Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:
Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju
- Literatura za prijemni
- Uputstvo za čitanje literature

Primeri zadataka za Test razumevanja pročitanog:
Razumevanje pročitanog

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument.Master akademske studije

Konkurs za upis na master akademske studije: Obrazovne politike (studijski program za dobijanje zajedničke diplome) za školsku 2014/2015. godinu
Obrazac za prijavu


PRIJEMNI ISPIT 2013/2014. godineMaster akademske studije:

Konačna rang lista za upis na master akademske studije 2013/2014.

Preliminarna rang lista – Master učitel?
Preliminarna rang lista – Master vaspitač u predškolskim ustanovama
Preliminarna rang lista – Master vaspitač u domovima


Sprovođenje konkursa za upis kandidata na master akademske studije za školsku 2013-2014. godinu
Osnovne studije:

Konačna rang lista - U
Konačna rang lista - PV
Konačna rang lista - DV


Obaveštenje za popunu slobodnih mesta na studijskom programu Vaspitač u domovima

Preliminarna rang lista - U
Preliminarna rang lista - PV
Preliminarna rang lista - DV

Spisak kandidata koji nisu zadovoljili na proceni sklonosti i sposobnosti

Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu - U
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu - PV
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu - DV


Sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2013/2014. godinu

Raspored grupa i prostorija za proveru sklonosti i sposobnosti

Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2013/2014. godinu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika za školsku 2013/2014. godinu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Univerzitetske komisije za sprovođenje javnog Konkursa za upis studenata u prvu godinu svih vrsta i nivoa studija za školsku 2012/2013. godinu, na Univerzitetu u Kragujevcu

Afirmativna akcija upisa studenata Romske nacionalnosti na visokoškolske ustanove u Republici SrbijiPre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena sposobnosti:

Procena fizičkih sposobnosti
On-line video snimak
Windows Media Audio/Video file

Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti


Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:
Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju
- Literatura za prijemni
- Uputstvo za čitanje literature

Primeri zadataka za Test razumevanja pročitanog:
Razumevanje pročitanog

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument.Pripremna nastava za upis studenata u školskoj 2013/2014. godini
Formular za prijavu pripremne nastave
Raspored časova pripremne nastaveStudenti na doškolovanju:

Obaveštenje o upisu studenata sa završenom Pedagoškom akademijom-doškolovanjePRIJEMNI ISPIT I UPIS STUDENATA (školska 2012/2013)

Master akademske studije :

Preliminarna rang lista-master (drugi konkursni rok)
Sprovođenje konkursa za upis kandidata na master akademske studije za školsku 2012/2013. godinu (drugi konkursni rok)

Obaveštenje o upisu-master
Konačna rang lista-master
Preliminarna rang lista

Sprovođenje konkursa za upis kandidata na master akademske studije za školsku 2012/2013. godinu
Osnovne studije:


Konačna rang lista-studijski program:Učitelj
Konačna rang lista-studijski program:Vaspitač u predškolskim ustanovama
Konačna rang lista-studijski program:Vaspitač u domovima


Preliminarna rang lista U
Preliminarna rang lista PV
Preliminarna rang lista DV


Raspored komisija za procenu socijalnih veština-po prijemnom broju kandidata
Raspored polaganja prijemnog ispita-po prijemnom broju
Spisak kandidata koji nisu zadovoljili na proveri sklonosti i sposobnosti

Rang lista prijavljenih kandidata-učitelj
Rang lista prijavljenih kandidata-vaspitač u domovima
Rang lista prijavljenih kandidata-vaspitač u predškolskim ustanovamaUputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2012/2013. godinu
Uputstvo za sprovođenje zajedničkog  Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač  Republika za školsku 2012/2013. godinu
Termini konkursnih rokova za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika školske 2012/13. godine
Sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2012/2013. godinu
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Univerzitetske komisije za sprovođenje javnog Konkursa za upis studenata u prvu godinu svih vrsta i nivoa studija za školsku 2012/2013. godinu, na Univerzitetu u Kragujevcu
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje javnog Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih i master akademskih studija u školskoj 2012/2013. godini, na Pedagoškom fakultetu u JagodiniStudenti na doškolovanju:

Obaveštenje o upisu studenata sa završenom Pedagoškom akademijom-doškolovanje
Vreme doškolovanja-učitelji
Vreme doškolovanja-predškolski vaspitači
Vreme doškolovanja-domski vaspitači
PRIJEMNI ISPIT i UPIS STUDENATA (školska 2011/2012)


Master studije:

Sprovođenje konkursa za upis na master akademske studije 2011/2012.- drugi konkursni rok
Sprovođenje konkursa za upis na master akademske studije 2011/2012. godine
Konačna rang lista-master
Obaveštenje za studente master akademskih studija koji su stekli pravo na upis u prvom upisnom roku školske 2011/2012, godine
Preliminarna rang lista-masterDoškolovanje:

Obaveštenje o upisu studenata sa završenom Pedagoškom akademijom-doškolovanje

Vreme doškolovanja-učitelji
Vreme doškolovanja-predškolski vaspitači
Vreme doškolovanja-domski vaspitači


Osnovne studije:

Rang lista kandidata za dopunu upisa u prvu godinu godinu studija na studijskom programu: Vaspitač u domovima

Konačna rang lista-studijski program: Učitelj
Konačna rang lista-studijski program: Vaspitač u predškolskim ustanovama
Konačna rang lista-studijski program: Vaspitač u domovimaPreliminarna rang lista-studijski program: Učitelj
Preliminarna rang lista-studijski program: Vaspitač u predškolskim ustanovama
Preliminarna rang lista-studijski program: Vaspitač u domovima


Obaveštenje za kandidate o dopuni slobodnih mesta na studijskom programu: Vaspitač u domovimaRešenje o imenovanju predsednika i članova Univerzitetske komisije za sprovođenje javnog Konkursa za upis studenata u prvu godinu svih vrsta i nivoa studija za školsku 2011/2012. godinu, na Univerzitetu u Kragujevcu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje javnog Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih i master akademskih studija u školskoj 2011/2012. godini, na Pedagoškom fakultetu u Jagodini

Uputstvo za sprovođenje zajedničkog Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika za školsku 2011/2012. godinu


Termini konkursnih rokova za upis studenata u školsku 2011/2012. godinu
Sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2011/2012. godinu


Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2011/2012. godinu


Elementi prijemnog ispita:
Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju
-Literatura za prijemni
-Uputstvo za čitanje literature

Procena sposobnosti:

Procena fizičkih sposobnosti (sa sobom poneti sportsku opremu-čiste patike su obavezne!)
On-line video snimak
Windows Media Audio/Video file

Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti

PRIJEMNI ISPIT i UPIS STUDENATA (školska 2010/2011)

Sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2010/2011. godinu
Uputstvo za sprovođenje zajedničkog konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika za školsku 2010/2011. godinu
Rešenje o imenovanju Univerzitetske komisije za sprovođenje javnog Konkursa za upis u prvu godinu studija za školsku 2010/2011. godinu, Na Univerzitetu u Kragujevcu
Rang lista kandidata za dopunu upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2010/2011. godini
Obaveštenje za kandidate za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2010/2011. godinu
Spisak kandidata koji nisu zadovoljili na proveri sklonosti i sposobnosti
Raspored intervjua za procenu socijalnih veština

Preliminarna rang lista:
Učitelj
Predškolski vaspitač
Domski vaspitač

Konačna rang lista:
Učitelj
Predškolski vaspitač
Domski vaspitač

Elementi prijemnog ispita:
Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju
-Literatura za prijemni
-Uputstvo za čitanje literature

Procena sposobnosti:

Procena fizičkih sposobnosti
On-line video snimak
Windows Media Audio/Video file

Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnostiPRIJEMNI ISPIT i UPIS STUDENATA (školska 2009/2010)

Rang lista kandidata za dopunu upisa na smeru Vaspitač u domovima
Obaveštenje za kandidate koji su stekli pravo na upis
Konačna rang lista (učitelj)
Konačna rang lista (predškolski vaspitač)
Konačna rang lista (domski vaspitač)
Spisak kandidata čija je žalba usvojena
Spisak kandidata koji nisu zadovoljili na proveri sklonosti i sposobnosti
Preliminarna rang lista kandidata (učitelj)
Preliminarna rang lista kandidata (predškolski vaspitač)
Preliminarna rang lista kandidata (domski vaspitač)
Popuna slobodnih mesta na smeru:Vaspitač u domovima
Informator
Kvote za prijemni
Prijemni ispit
Sprovođenje konkursa za upis
Intervju
Materijali za pripremu prijemnog ispita
Uputstvo za čitanje literature
On-line video snimak
Windows Media Audio/Video file
PRIJEMNI ISPIT (školska 2008/2009)

Rang lista prijavljenih kandidata-učitelj
Rang lista prijavljenih kandidata-vaspitač u domovima
Rang lista prijavljenih kandidata-vaspitač u predškolskim ustanovama


UPIS STUDENATA (školska 2008/2009)

Sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2008/2009. godinu


Rešenje o imenovanju komisije za prijem studenata
Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2008/2009. godinu
Poligon za prijemni-provera fizičkih sposobnosti
Pravilnik o upisu studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija
Dopis rektoru sa predlogom broja studenata za upis u prvu godinu studija
Pedagoški fakultet u Jagodini apsolutni rekorder na Univerzitetu u Kragujevcu po broju prijavljenih kandidata za upis na studije školske 2008/09. godine. Za 180 konkursom predviđenih mesta, na tri studijska smera, javilo se 312 kandidata!


1. U prvu godinu osnovnih studija u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije upisuje se:

  1. 95 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta
  2. 85 samofinansirajućih studenata

                     
Smer 

           Način studiranja

Iz budžeta      

Samofinansiranje

1. Učitelj

55

45

2. Vaspitač za rad u predškolskim ustanovama

25

25

3.  Vaspitač za rad u domovima

15

15

UKUPNO :

95

85

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Pravo na rangiranje ima kandidat koji po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu ima zbirno najmanje 30 bodova .

2. Sprovođenje konkursa

2.1. Podnošenje prijava na konkurs :25, 26  i 27.  juna 2008. godine od 9 do 14 časova u Službi za studentska pitanja ( prizemlje Fakulteta na kraju hodnika ) .

2.2. Provera sposobnosti i sklonosti ( govornih , muzičkih i fizičkih)
obaviće se  30. juna  2008. godine, od 10 časova po grupama ( zavisno od broja prijavljenih kandidata ) , a rezultati provere ( samo kandidata koji ne ispunjavaju uslove ) objaviće se  30. juna 2008. godine do 15 časova.

2.3. Polaganje prijemnog ispita u formi testa obaviće se 
02. jula 2008. godine u prostorijama Fakulteta , i to :

  1. Test iz srpskog jezika i književnosti od 10 do 11,30 časova
  2. Test iz opštih znanja i informisanosti od 12,30 do 14 časova

2.4. Rang liste po  smerovima  će se objaviti do 04. jula  2008. godine do 14 časova.

2.5. Upis primljenih kandidata obaviće se 10. i 11. jula 2008. godine u vremenu    od 9 do 14 časova u Službi za studentska pitanja .

2.6. Ako se kandidat , koji je ostvario pravo na upis na određenom  smeru ne upiše u predviđenom roku , Fakultet će upisati umesto njega
sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi određenog smera 12. jula  2008. godine u vremenu od 9 do 12 časova .

3. Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta :

3.1. Prijavni list ( dobija se u Službi za studentska pitanja );
3.2. Diploma o položenom završnom , odnosno maturskom ispitu ;
3.3 Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole ;
3.4.Izvod iz matične knjige rođenih ;
3.5. Priznanicu o uplati  iznosa od 4.560 dinara( za proveru sklonosti i sposobnosti 1.824 dinara i za prijemni ispit 2.736 dinara)
-svrha uplate : troškovi prijemnog ispita

  1. žiro račun : 840-1292666-93
  2. poziv na broj : 742371-04940
  3. korisnik : Pedagoški fakultet u Jagodini

Napomena : uz 3.2. ; 3.3. i 3.4. : Kandidati uz prijavni list podnose na uvid originalna dokumenta a prilažu fotokopije ovih dokumenata koje ne moraju biti overene .

4. Kandidati koji steknu uslov za upis podnose :

4.1. Originalna dokumenta ( ukoliko su predali kopije ) ;
4.2. Dva obrasca ŠV-20(prijavni list )-nabavlja se u Studenskoj službi;
4.3. Indeks
4.4. Tri(3) fotografije formata 4 X 6 cm
4.5. Samofinansirajući studenti podnose i dokaz o uplati školarine u iznosu od  65.000 . dinara( na žiro račun naveden pod 3.5.) .

Samofinansirajući student može uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu , prilikom upisa u godinu studija , ili u četiri jednake rate po 16.250. dinara -  pri upisu jesenjeg i prolećnog semestra , marta meseca 2009.godine i pri overi prolećnog semestra .

Želimo Vam uspeha u nastojanju da postanete student našeg Fakulteta.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I INTEGRISANIH STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2008/2009. GODINU - OPŠTE ODREDBE


RAZNE LISTE I OBAVEŠTENJA (ARHIVA):

Rang lista prijavljenih kandidata za upis (dopuna upražnjenih mesta) u prvu godinu osnovnih akademskih studija

Obaveštenje za kandidate za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2008/2009. godinu

Rang lista prijavljenih kandidata za upis ( dopuna upražnjenih mesta) u prvu godinu osnovnih akademskih studija
Konačna rang lista-učitelj
Konačna rang lista-vaspitač u predškolskim ustanovama
Konačna rang lista-vaspitač u domovima

Obaveštenje za kandidate

Odlukom Senata Univerziteta u Kragujevcu od 04.07.2008. godine doneta je odluka o proširenju upisa studenata na Pedagoški fakultet po smerovima:
Učitelj 30 kandidata
Vaspitač u predškolskim ustanovama 20 kandidata
Vaspitač u domovima 20 kandidata


Rang lista kandidata za upis u I godinu studija-učitelj
Rang lista kandidata za upis u I godinu studija-vaspitač u predškolskim ustanovama
Rang lista kandidata za upis u I godinu studija-vaspitač u domovima


Rešenje testa iz srpskog jezika i književnosti
Rešenje testa iz opštih znanja i informisanosti

Spisak kandidata koji nisu zadovoljili na proveri sklonosti i sposobnosti

Rang lista prijavljenih kandidata-učitelj

Rang lista prijavljenih kandidata-vaspitač u domovima
Rang lista prijavljenih kandidata-vaspitač u predškolskim ustanovamaPoligon za prijemni-provera fizičkih sposobnosti
Provera muzičkih sposobnosti

Sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2008/2009. godinu

Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2008/09. godinu 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle