FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Naučno-istraživački rad (NIR)  

Izdavačka delatnost- Stalne publikacije
 
Naučni skupovi  
Naučni projekti  
Program stručnog usavršavanja  
Biblioteka  
Ostalo  
   
   

 

 

 

 

 

Stalne publikacije

U pripremi su:

Časopis "Uzdanica"- restruktuiran i tematski naučni časopis za oblast jezika, književnosti i pedagoških nauka. U školskoj godini predviđeno je objavljivanje najmanje dva broja.

Matični naučni odbori Ministarstva nauke usvojili su liste časopisa za 2008. godinu. Časopis Uzdanica, čiji je izdavač Pedagoški fakultet u Jagodini, a glavni i odgovorni urednik dr Tiodor Rosić, rangiran je kao časopis kategorije M53. Uzdanica je registrovana kao časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke. Čestitamo članovima redakcije, kao i svima koji su svojim radovima doprineli da se prvi put jedan časopis našeg fakulteta pojavi na ovoj listi.

Vodič za buduće učitelje i vaspitače (informator Pedagoškog fakulteta u Jagodini - novo izmenjeno i dopunjeno izdanje);

Skriptarnica

 


Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Cenovnik

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle