FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Info za studente  

Studentska služba
Vodič za buduće studente  
Uslovi za rad  
Studentska organizacija  
 
Interni radio  
Materijali za nastavu  

 

 

 

 

 

Studentski parlament

 

Studentski parlament Fakulteta  je osnovan   2006.  godine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta.

Konstitutivna sednica Studentskog parlamenta Fakulteta u  sadašnjem sazivu je održana  23. maja 2013.godine.

e-mail adresa Studentskog parlamenta: studentskiparlamentfpnja@gmail.com

Red.
broj

Ime i prezime

Godina
studija

Studijski
program

1.

Ilija Petrović

treća

OAS Učitelј

2.

Stefan Ljubomirović

treća

OAS Učitelј

3.

Đorđe Milenković

četvrta

OAS Učitelј

4.

Pavle Obradović

četvrta

OAS Učitelј

5.

Želјko Stojković

druga

OAS Učitelј

6.

Petar Aleksić

druga

OAS Učitelј

7.

Želјko Stojnić

druga

OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

8

Nina Spasojević

druga

OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

9.

Dušan Cvetković druga

OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

10.

Dalibor Milovanović

prva

OAS Učitelј

11.

Marija Milošević prva

OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

12.

Mikica Arsić prva

OAS Vaspitač u domovima

13.

Aleksandra Mihajlović treća OAS Vaspitač u domovima

14.

Tamara Đorđević treća OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

15.

Kristina Stanković treća OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

16.

Miloš Ratković

master studije

MAS Vaspitač u domovima

17.

Milan Komnenović

master studije

MAS Vaspitač u domovima

18.

Nemanja Berić četvrta OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

19.

Snežana Kosanović četvrta OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

20.

Boban Janković master studije MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

21.

Aleksandro Polin master studije MAS Učitelј

Odluka o izboru članova Studentskog parlamenta Fakulteta

Predsednik: Ilija Petrović
Potpredsednici: Želјko Stojković, Želјko Stojnić
Student  prodekan: Stefan Ljubomirović
Sekretar: Kristina Stanković


Poslovnik o radu Studentskog parlamenta

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle