FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
   
Tradicija
 
   
Sreten Adžić- Osnivač
Učiteljske škole u Jagodini
 
 
Pedagoška akademija 1972-1993  
Učiteljski fakultet 1993-2006  
Pedagoški fakultet 2006-2012  
   

 

 

 

 

 

Muška učiteljska škola u Jagodini
(1898-1972)

Muška učiteljska škola osnovana je 1898.godine, kao treća po redu u tadašnjoj Srbiji. Zakon o ustanovljenju Muške učiteljske škole u Jagodini donela je Narodna skupština Kraljevine Srbije u Nišu 26.jula 1898.godine, a škola je počela sa radom 13. decembra iste godine. Na osnovu ovog zakona za upravitelja škole postavljen je profesor Sreten Adžić. Svečanom otvaranju škole prisustvovali su ministar prosvete Andra Đorđević i brojni gosti.

Učiteljska škola predstavljala je u ono vreme savremeni tip škole sa internatom za učenike i nizom novih sadržaja koji su predstavljali raznovrstan i celovit sistem u koji su ulazili: školski park , letnje učionice ("poljske učionice"), školske radionice, školska bolnica i apoteka, letnje kupatilo za đake, poljoprivredno ogledno i instruktivno dobro i dr.
U glavnoj zgradi(velicine 881 m2), u prizemlju se nalazila škola sa 16 prostorija za učionice, kabinete, kancelarije, salom i dr., a na spratu spavaonice za učenike, soba za vaspitače, umivaonica sa sanitarnim čvorom.

U posebnoj zgradi smeštena je trpezarija(306 m2), ekonomat, kuhinja i prateći objekti (perionica, magacin i školski podrum). U okviru školskog kompleksa nalazio se i stan za upravitelja(180 m2) sa osam odeljenja.
Tokom Prvog svetskog rata škola nije radila. U tom vremenu 1915-1918. godine u zgradi je bila smeštena austrougarska bolnica (Bavarski lazaret) i njen ekonomat. Šteta koja je tada nanesena školi bila je ogromna. Sa radom se nastavilo 1919.godine, i od ove godine su u školu upisivane i učenice.

Vreme od 1914. do 1930.godine predstavljalo je najteži period u istoriji ove škole. Ona se suočavala sa brojnim materijalnim i drugim teškocama, da bi tek 1930. godine došlo do stabilizacije. Tokom drugog svetskog rata Škola nije prestajala sa radom. 1967. godine se započelo sa izgradnjom nove školske zgrade, koja je završena 1969.godine. Škola prerasta u Pedagošku akademiju 1972.godine.

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle