FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Naučno-istraživački rad (NIR)  

Izdavačka delatnost- Stalne publikacije
 
Naučni skupovi  
Naučni projekti  
 
Biblioteka  
Ostalo  
   

 

 

 

 

 


Stručno usavršavanje


PROGRAM STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners 2014/2015Seminari u februaru 2015.:


Poziv za TBI seminar u Beogradu
Mesto i vreme održavanja seminara: Američki kutak Beograd, Tribinska sala, Makedonska 22/I, 24-12.-13.02.2015., 10.00-18.00 sati.
Prijavljivanje do 8 februara 2015. na tbi.jagodina@gmail.com, ili na beograd@americancorners.rs (ime učesnika, naziv škole, lična imejl adresu i broj telefona učesnika).

Poziv za TBI seminar u Bujanovcu
Mesto i vreme održavanja seminara: Američki kutak Bujanovac, sala Kulturnog centra, 21.-22.02.2015., 10.00-18.00 sati.
Prijavljivanje do 15. februara 2015. na tbi.jagodina@gmail.com, ili na bujanovac@americancorners.rs (ime učesnika, naziv škole, lična imejl adresu i broj telefona učesnika).


Rezime programa

Naziv programa stručnog usavršavanja: Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners (TBI in TEYL).

Akreditacija programa: broj 702 u ZUOV Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014/2015. i 2015/2016.

Nosilac programa: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 35000 Jagodina, Milana Mijalkovića 14.

Autori programa: mr Vera Savić, nastavnik stranog jezika Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu i dr Džoan Keng Šin (Joan Kang Shin), profesor primenjene lingvistike Univerziteta Merilend, Okrug Baltimor (UMBC), Merilend, Sjedinjene Američke Države.

Realizatori programa: akreditovani treneri edukovani na letnjoj školi Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners održanoj na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, avgusta 2013.

Mesto održavanja seminara: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu i američki kuci u Srbiji.

Vreme održavanja seminara: školska 2014/2015. godina (septembar 2014. - jun 2015.)

Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika koji rade u osnovnim školama u Srbiji.

Trajanje i organizacija seminara: 3 dana, 24 sata/boda stručnog usavršavanja (sertifikat ZUOV-a); organizacija seminara: dve faze: prva faza – dva spojena dana, od 10.00 – 18.00 sati; druga faza – jedan dan, dva meseca kasnije, od 10.00 – 18.00 sati; maksimalno 30 učesnika.

Pokrovitelji programa: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu pokriva sve troškove održavanja programa (učesnici programa ne plaćaju kotizaciju); Američki kutak Beograd/ Novi Sad/ Niš/ Kragujevac/ Vranje/ Bujanovac stavlja na raspolaganje prostor i opremu i poziva zainteresovane učesnike.

Opis i ciljevi programa: Opšti ciljevi programa su razvijanje i unapređianje kompetencija nastavnika engleskog jezika za primenu tematske (interdisciplinarne) nastave kao inovativnog pristupa u nastavi engleskog jezika na mlađem uzrastu. Specifični ciljevi programa  obuhvataju razvijanje svesti nastavnika koji engleski jezik predaju na mlađem uzrastu o potrebi integrisanja nastavnih sadržaja iz drugih predmeta sa nastavom stranog jezika na ovom uzrastu, kao i njihovo osposobljavanje za operativno planiranje tematskih celina i njihovu primenu u redovnoj nastavi. Posebna vrednost programa ogleda se u stvaranje baze operativnih planova tematskih celina i nastavnih materijala na wiki stranici za dalju razmenu i primenu u nastavi od prvog do četvrtog razreda. Treći dan seminara namenjen je prezentaciji tematskih celina koje nastavnici, učesnici seminara, kreiraju u grupnom radu i saradnji, čime praktično pokazuju stečeno znanje i stiču pravo na sertifikat.

Dodatna obaveštenja: tbi.jagodina@gmail.com; tel. 062497904 (Vera Savić) i 062497903 (Marija Đorđević)

Seminari u januaru 2015.:

Poziv za seminar u Jagodini
Mesto i vreme održavanja seminara: Fakultet pedagoških nauka, Milana Mijalkovića 14, Jagodina, 24-25.01.2015., 10.00-18.00 sati.

Poštovane kolege,

Fаkultеt pеdаgоških nаukа Univеrzitеtа u Krаguјеvcu organizuje dvodnevni seminar za nastavnike engleskog jezika osnovnih škola​. Program pod nazivom "Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners" održaće se 24. i 25. januara 2015. ​od 10.00 do 18.00 ​u prostorijama Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina). Ovaj program je akreditovan​, besplatan, realizuje se ​u cilju stalnog stručnog ​usavr​šavanja nastavnika i pod pokroviteljstvom je Ambasade SAD u Beogradu.

​Seminar je koncipiran tako da se odvija u dve faze: inicijalna dvodnevna obuka i završni treći dan koji će biti dva meseca nakon ovog termina i​ nаmеnjеn је prеzеntаciјi tеmаtskih cеlinа kоје nаstаvnici, učеsnici sеminаrа, krеirајu u grupnоm rаdu i sаrаdnji, čimе prаktičnо pоkаzuјu stеčеnо znаnjе i stiču prаvо nа sеrtifikаt i 24 poena stručnog usavršavanja, priznatog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.

Pozivamo vas da se prijavite najkasnije do 15. januara 2015. godine mejlom na adresu tbi.jagodina@gmail.com. Prijava treba da sadrži ime učesnika, naziv škole, imejl adresu i broj telefona učesnika. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 062 497 904 (Vera Savić) ili 062 497 901 (Marija Đorđević).

Molimo vas da ovaj poziv prosledite svojim kolegama koji rade u osnovnim školama i mogu biti zainteresovani za učešće. Hvala. 

Srdačan pozdrav,

Mr Vera Savić, koautor programa