FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Nastava  

Nastavno osoblje
Nastavni planovi i programi
Predmeti  
 
   
   

 

 

 

 

 

Obezbeđenje kvaliteta

       Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao visokoškolska ustanova od izuzetnog značaja za izgradnju i održanje kvalitetnog obrazovnog sistema u Srbiji, opredelјen je da neprekidno i sistematski radi na unapređenju kvaliteta svih oblasti svoga rada.
Cilј unapređenja kvaliteta je dostizanje, održavanje i unapređenje nacionalnih standarda u obrazovanju i vaspitanju, kao i fakultetskoj nastavi, naučnoistraživačkom i umetničkom radu kao i upravlјanju akademskim institucijama koje se bave obrazovanjem.
Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu opredelјen je za izgradnju organizovanog sistema kvaliteta.

       Savet Fakulteta doneo je Strategiju obezbeđenja kvaliteta 2017-2020 koja sadrži misiju i viziju razvoja Fakulteta, opredeljenje Fakulteta za unapređenje kvaliteta, mere i subjekte obezbezbeđenja kvaliteta.
       Akcionim planom za sprovođenje Strategije obezbeđenja kvaliteta utvrđuju se rokovi planiranih aktivnosti na polјu unapređenja kvaliteta.
Nastavno-naučno veće Fakulteta donelo je dokument Standardi i postupci obezbeđenja kvalitetakoji sadrži minimalni nivo kvaliteta u svim oblastima rada i uređuje postupanje subjekata u sistemu obezbeđenja kvaliteta.

Sastav komisije za obezbeđenje kvaliteta u 2017. godini

Ime i prezime

Zvanje

Predrag Živković

docent

Nenad Stevanović

docent

Vladimir Ristić

docent

Branko Ilić

docent

Vera Savić

nastavnik stranog jezika

Miloš Đorđević

asistent

Milica Đokić

asistent

Ivan Ilić

saradnik za kvalitet studijskih programa

Milena Stojanović

referent za pravne i personalne poslove

Katarina Momčilović

student

Dušan Urošević

student

 

Subjekti obezbeđenja kvaliteta su  organi i stručni organi, svi zaposleni i studenti Fakulteta.

Fakultet samovrednuje svoj rad najmanje jednom u tri godine. U samovrednovanju razmatra se i ocena studenata o kvalitetu nastavnog procesa.Dokumenta


Strategija obezbeđenja kvaliteta 2017-2020
Akcioni plan za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta
Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta

 
 
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle