FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Fakultet pedagoških nauka
 
 
Kontakt i lokacija
Dekanat  
Savet fakulteta  
Naučno-nastavno veće  
Službe  
 
Dokumenta  
   

 

 

 

 

 

Svi zaposleni na Fakultetu

Nastavnici i saradnici

Vannastavno osoblje

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle