FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
STUDIJSKI PROGRAMI  
 
Osnovne akademske studije:
 
OAS Učitelj  
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
OAS Vaspitač u domovima  
 
 
Master akademske studije:
 
MAS Učitelj  
MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
MAS Vaspitač u domovima  
MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave  
MAS Liderstvo u obrazovanju  
MAS Obrazovne politike  
   
 
Doktorske studije:
 
DS Metodika nastave
 
 
Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

Master akademske studije - Vaspitač u domovima

Cilј studijskog programa je proširivanje opštih i stručnih kompetencija i akademskih veština koje su neophodne za sagledavanje i rešavanje konkretnih problema u domskom vaspitanju i obrazovanju.

Ishod  procesa studiranja je stručnjak koji poseduje detalјnija i proširena znanja, veštine i druge sposobnosti u odnosu na nivo kompetencija stečenih na osnovnim akademskim studijama. Stečeno znanje svršenom studentu obezbeđuje stručnost za rad u domovima učenika, srodnim vaspitno obrazovnim institucijama i kompetencije za obavlјanje istraživačkog rada u vaspitanju i obrazovanju.

Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB uz odgovarajući prosek ocena.
Studijski program ima 12 obaveznih i 4 izborna predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni.
Program profesionalne prakse je vrednovan sa 12 ESPB bodova. Profesionalna praksa je organizovana na kraju prve i druge godine i obavlјa se po modelu kontinuirane istraživačke prakse u trajanju od četiri nedelјe (320 radnih sati). Profesionalna praksa se realizuje u saradnji sa domovima različitog profila.

Nastava se izvodi u okviru predavanja (monološka, dijaloška, interaktivna, tekst metoda), vežbi (dijaloška, interaktivna, tekst metoda), konsultativne nastave i samostalnog istraživačkog rada.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 4-8 za nastavne predmete, za istraživačku praksu 12, što ukupno iznosi 100 ESPB.
Bodovna vrednost master rada iznosi 20 ESPB.
Master vaspitač je osposoblјen zadalјe usavršavanje na doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti.

Studijski program traje dve godine (4 semestra) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelјa. Studijski program se sastoji iz 12 obaveznih predmeta, 4 izborna, samostalnog istraživačkog rada, istraživačke prakse i master rada. 
Student je opterećen aktivnom nastavom do 22 časa, tokom jedne radne nedelјe. Izborni predmeti su zastuplјeni sa 16.67% od ukupnog broja ESPB bodova. Ukupan broj časova aktivne nastave iznosi 600 časova na prvoj i 600 časova na drugoj godini. Master rad se brani nakon svih položenih ispita predviđenih studijskim programom i obavlјene istraživačke prakse. Master rad predstavlјa istraživački rad studenta u kojem student primenjuje stečena, ali i dolazi do novih saznanja iz svoje izabrane oblasti  primenjujući adekvatne procedure istraživačkog rada.


Tabelarni prikaz studijskog programa

Tabelarni prikaz, generacija upisana 2016/2017.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2014/2015.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2015/2016.

Knjiga predmeta


Knjiga predmeta


 Dopuna knjige predmeta:

1. Akademski nemački jezik