FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Info za studente  

Studentska služba
Vodič za buduće studente
Uslovi za rad  
Studentska organizacija  
Studentski parlament  
 
Materijali za nastavu  
   
   
   

 

 

 

 

 

Interni radio

STUDENT FM
INTERNI MEDIJSKI SERVIS PEDAGOŠKOG FAKULTETA U JAGODINI


Uz podršku programa Korak u 2006. godini nabavljena je i instalirana interna radio stanica čiji programski sadržaj osmišljavaju studenti Fakulteta u saradnji sa nastavnicima i saradnicima. Sve pripreme i instalacije završene su do 1. 10.2006.
Preuzmite izveštaj o početku rada studentske interne radio stanice .

STUDENT FM je interna radio stanica čiji se muzički program emituje posredstvom fakultetskog razglasa.

U planu je pokretanje digitalnog emitovanja programa posredstvom Interneta.

Svake srede od 13 - 14 h studenti Pedagoškog Fakulteta u Jagodini iz redakcije STUDENT FM-a i Fakulteta za kulturu i medije Univerziteta Megatrend, uređuju i vode autorsku emisiju koja obrađuje teme iz studentskog života. 
Emisija Studioza kolektiv koja se emituje na frekvencijama Radija Jagodina FM 97,3, zasnovana je na informativnim prilozima, kulturi, zabavi i muzici.


Redakcija STUDENT FM-a:

Danijela Rajić
Nenad Petković
Nikola Đorđević
Ilija Milosavljević
Emilija Radojković


Kontakt:
studentfmradio@gmail.com

  

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle