FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Nastava  

Nastavno osoblje
Nastavni planovi i programi  
Predmeti  
Kontrola kvaliteta  
   
   

 

 

 

 

 

 

Nastavnici i saradnici Fakulteta

Katedre 

Na Fakultetu rade četiri katedre:
(1) Katedra za filološke nauke
(2) Katedra za humanističke nauke
(3) Katedra za prirodno-matematičke i informatičke nauke
(4) Katedra za didaktičko-metodičke naukeIme i prezime
Zvanje
Bibliografija
Uža naučna ili stručno-umetnička oblast
Katedra
dr Violeta Jovanović redovni profesor
Književnost sa metodikom nastave
(1)
dr Ružica Petrović redovni profesor
Filozofija
(2)
dr Gordana Budimir-Ninković redovni profesor
Pedagogija
(2)
dr Tiodor Rosić redovni profesor
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
(1)
dr Emina Kopas Vukašinović redovni profesor
Pedagogija
(2)
  Slobodan Štetić redovni profesor
Likovna umetnost sa metodikom nastave
(4)
dr Branko Jovanović 1/3 redovni profesor
Pedagija
(2)
dr Veljko Banđur 1/3 redovni profesor
Metodika nastave prirode i društva
(4)
dr Danimir Mandić 1/3 redovni profesor
Informatika sa metodikom nastave
(3)
dr Živorad Marković redovni profesor
Fizička kultura sa metodikom nastave
(4)
dr Sunčica Macura redovni profesor
Specijalno pedagoške i psihološke nauke (interpolarni nivo)
(2)
  dr Danica Džinović Kojić 1/3 redovni profesor
Fizička kultura sa metodikom nastave
(4)
dr Vesna Trifunović vanredni profesor
Sociologija
(2)
dr Svetlana Ćurčić vanredni profesor
Metodika nastave prirodnih nauka
(3)
dr Radmila Milovanović vanredni profesor

Medicinsko-psihološke nauke (interpolarni nivo)

(2)
dr Radosav Đorđević 1/3 vanredni profesor

Matematika sa metodikom nastave

(3)
dr Ilijana Čutura vanredni profesor
Srpski jezik sa metodikom nastave
(1)
dr Aleksandar Ignjatović vanredni profesor
Fizička kultura sa metodikom nastave
(4)
dr Jelena Teodorović vanredni profesor
Pedagogija
(2)
dr Marko Đorđević vanredni profesor
Komunikologija
(2)
mr Nataša Vukićević docent
Muzička kultura sa metodikom nastave
(4)
mr Jelena Grkić Ginić docent
Muzička kultura sa metodikom nastave
(4)
dr Snežana Marković docent
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
(4)
dr Nenad Vulović docent
Metodika nastave matematike
(4)
dr Irena Golubović-Ilić docent
Metodika nastave prirode i društva
(4)
dr Jelena Starčević docent
Specijalno pedagoške i psihološke nauke (interpolarni nivo)
(2)
dr Predrag Živković docent
Pedagogija
(2)
dr Aleksandra Mihajlović docent
Metodika nastave matematike
(4)
dr Biljana Stojanović docent
Pedagogija
(2)
  dr Vesna Petrović docent
Psihologija
(2)
  dr Sandra Milanović docent
Fizička kultura sa   metodikom nastave
(4)
dr Verica Milutinović docent
Informatika sa metodikom nastave
(3)
dr Ivana Ćirković Miladinović docent
Engleski jezik sa metodikom nastave
(1)
  dr Svetlana Terzić 1/3 docent
Ruski jezik sa metodikom nastave
(1)
  dr Dušan Ristanović docent
Didaktika i metodika nastave
(4)
  dr Vladimir Ristić docent
Matematika sa metodikom nastave
(3)
  dr Jelena Mladenović docent
Metodika nastave prirodnih nauka
(3)
  dr Mia Arsenijević docent
Likovna umetnost sa metodikom nastave
(4)
dr Vera Savić nastavnik stranog jezika
Engleski jezik sa metodikom nastave
(1)
  Marija Stanojević Veselinović nastavnik stranog jezika
Nemački jezik sa metodikom nastave
(1)
  dr Branko Ilić docent
Književnost sa metodikom nastave
(1)
  mr Ivana Milić asistent
Muzička kultura sa metodikom nastave
(4)
  mr Miloš Đorđević asistent
Likovna umetnost sa metodikom nastave
(4)
  dr Olivera Cekić-Jovanović docent
Metodika nastave prirode i društva
(2)
  dr Jelena Spasić asistent
Srpski jezik sa metodikom nastave
(1)
  dr Nenad Stevanović asistent
Pedagogija
(2)
  dr Maja Dimitrijević docent
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
(4)
  Milica Đokić asistent
Muzička kultura sa metodikom nastave
(4)
  Katarina Stanojević asistent
Muzička kultura sa metodikom nastave
(4)
  Bogdan Štetić asistent
Likovna umetnost sa metodikom nastave
(4)
  Bojana Dimitrijević asistent
Specijalno pedagoške i psihološke nauke (interpolarni nivo)
(2)
  Milan Milikić asistent
Metodika nastave matematike
(4)
  dr Slađana Stanković docent
Fizička kultura sa metodikom nastave
(4)
  Nina Marković asistent
Književnost sa metodikom nastave
(1)
  Slavica Stamenković asistent
Matematika sa metodikom nastave
(3)
  Andriana Miletić asistent
Metodika nastave prirode i društva
(4)
  Teodora Marinković asistent
Psihologija
(2)

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle