FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vannastavne aktivnosti
(Pridruži se)
 
Hor
 
Pozorište "Stanislavski"
Folklor  
Informatička sekcija  
Sportski klub  
Volonteri  
   
   

 

 

 

 

 

Hor

Jedan od izbornih predmeta koji možete pohađati u toku studija je i Horsko pevanje. Da biste postali član hora morate proći audiciju koja se organizuje na početku svake školske godine. Hor broji i muške i ženske članove. Hor vodi profesorka Jelena Grkić. Članovi se mogu pohvaliti gostovanjima na drugim fakultetima u Srbiji kao i svim kulturnim manifestacijama u okviru fakulteta.

     
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle