FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Nastava  

Nastavno osoblje
Nastavni planovi i programi
Predmeti  
Kontrola kvaliteta  
   
   

 

 

 

 

 

Nastava

Fakultet organizuje osnovne akademske studije za profesore razredne nastave u četvorogodišnjem trajanju, osnovne akademske studije za vaspitače predškolskih ustanova u trogodišnjem trajanju, a od 2006/07 školske godine i osnovne akademske studije za obrazovanje vaspitača za rad u domovima u trogodišnjem trajanju.

Kurikulum za studijski smer Profesor razredne nastave prošao je dve eksterne evaluacije, u oktobru 2005. i januaru 2006, o čemu su podneti pisani izveštaji. Prvu evaluaciju  obavila je gospođa Tatjana Plevnik iz Ministarstva prosvete Republike Slovenije. Druga evaluacija obavljena je od strane gospođe Vide Grahovac (Institut za obezbeđivanje kvaliteta u obrazovanju, Beograd) i profesora Arta Vaktoharija (Univerzitet u Helsinkiju). Oba izveštaja ističu da je kurikulum usaglašen sa evropskim koncepcijama i tendencijama u obrazovanju, te da je studijski program usaglašen sa studijskim programima evropskih univerziteta. Oba izveštaja, takođe, daju pregled segmenata kurikukuma kojima predstoji dalji razvoj.

Univerzitet u Kragujevcu usvojio je planove i programe master studija na Pedagoškom fakultetu za učitelje i to za sledeće smerove:

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Metodika nastave engleskog jezika
Metodika nastave matematike
Metodika nastave prirode i društva
Metodika nastave muzičke kulture
Metodika nastave likovne kulture
Metodika nastave fizičkog vaspitanja

Pedagoški fakultet planira otvaranje master smerova za vaspitače u predškolskim ustanovama i za vaspitače za rad u domovima.

Koncepcija profesionalne prakse studenata
Profesionalna praksa studenata-priručnik

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle