FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Naučno-istraživački rad (NIR)  

Izdavačka delatnost- Stalne publikacije
 
 
Naučni projekti  
Program stručnog usavršavanja  
Biblioteka  
Ostalo  
   

 

 

 

 

 

Seminari i konferencije
Datum: 10.18.2014.IZVEŠTAJ O ODRŽANOM NTERDISCIPLINARNOM SIMPOZIJUMU
’’FILOZOFIJA MEDIJA – MEDIJI I ALTERNATIVA’’
Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini i u Hotelu ’’Afa Spa Resort’’ u Končarevu, u periodu od 6. do 8. septembra 2017, održan je interdisciplinarni naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem ’’Filozofija medija – Mediji i alternativa’’.
Ovaj interdisciplinarni naučni skup okupio je istaknute naučnike iz regiona u oblasti filozofije medija, komunikologije, medijske pedagogije, teorije umetnosti i medija, sociologije i kulturologije, kao i veliki broj medijskih profesionalaca i stručnjaka za komunikaciju.
Simpozijum su partnerski organizovali Estetičko društvo Srbije kao nosilac projekta, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, NVO “Mladi Grašak“ za umetnost, kulturu i društvena pitanja iz Beograda, Srpsko filozofsko društvo, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu, Istraživački-medijski centar iz Podgorice i NVO Balkanološki istraživački centar iz Banjaluke.
Ukupno je izloženo trideset sedam prijavljenih radova. U okviru pratećeg programa otvorene su izložbe “Pozorišni plakat” Slobodana Štetića i izložba fotografija Anđelke Savović “Rokenrol – Univerzalni jezik komunikacije”. Simpozijum je izazvao veliku pažnju medija u Srbiji i u regionu.

Posle sedam godina održavanja naučnog simpozijuma Filozofija medija na hrvatskom ostrvu Cres, ovaj naučni skup je ove godine preseljen u Srbiju, na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini i u Hotel ’’Alfa Spa Resort’’ u Končarevu gde će se i ubuduće održavati.
Istorijat ovog naučnog simpozijuma je veoma bogat. Godine 2009, Hrvatsko filozofsko društvo orgaizovalo je na Cresu simpozijum Filozofija i mediji, u okviru tradicionalnog simpozijuma Dani Frane Petrića. Definisani problemi, otvorena pitanja i predložena rešenja tokom rada skupa, ukazali su na potrebu za promišljanjem medija na postavljenim temeljima, koje bi bilo nastavljeno. Kao rezultat prožimanja različitih iskustava i vizija, pokrenuta je inicijativa utemeljenja godišnjeg međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma Filozofija medija. Osnovna vizija bila je postaviti temelje jednog drugog/drukčijeg promišljanja medija, koji bi otvorili nove pristupe u sagledavanju aktuelne medijske problematike, a kroz ukrštanje iskustava, znanja i uglova posmatranja, razvijanih u okvirima posebnih društveno-humanističkih disciplina, poput filozofije, teorije medija, antropologije, filologije, teorije umetnosti, teatrologije, sociologije, komunikologije, teorije književnosti, itd. Dve godine kasnije, na Cresu je održan prvi u ciklusu simpozijuma Filozofija medija, na temu: Filozofija medija: pitanja utemeljenja, zasnivanja i/ili otkrivanja (Cres, 18-19.09.2011), od kada je održano još pet simpozijuma sa sledećim temama: Filozofija medija: mediji i umetnost (Opatija, 19-22.09.2012); Filozofija medija: mediji i javnost (Dubrovnik, 15-17.11.2013); Filozofija medija: budućnost medija (Cres, 18-21.09.2014); Filozofija medija: kreativnost i mediji (Cres, 17-20.09.2015); Filozofija medija: mitologija i imaginacija (Cres, 22-25.09.2016). Simpozijum su partnerski pokrenuli Udruženje građana Mladi grašak za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja (Beograd), i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb) u saradnji sa Sekcijom za Filozofiju medija Hrvatskog filozofskog društva. U narednom periodu proširena je saradnja sa partnerskim organizacijama: Sekcija za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije (Beograd), i Univerzitet Sjever (Hrvatska). U periodu od 2011-2016. godine, skup je uživao podršku resornog ministarstva Republike Hrvatske, a u periodu od 2012-2015. i pokroviteljstvo Predsednika Republike Hrvatske.
Učesnice i učesnici međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma "Filozofija medija: Mediji i altrenativa" (Jagodina, Končarevo, septembra 2017. godine), na osnovu odslušanih izlaganja i završne diskusije, doneli su sledeće zaključke:

  • Filozofija medija bi trebalo da utemelji principe koji bi se ticali alternativnih prostora za delovanje, kako u okvirima postojeće medijasfere, tako i izvan dometa njenog uticaja. Pretpostavku za takvo delovanje čine medijska i tehnološka pismenost, kao i problemski, odnosno kritički stav prema zatečenom stanju u oblasti medija, kako u nas, tako i u svetu.
  • Nova i alternativna medijska kultura trebalo bi da bude primenjena u oblastima politike, obrazovanja, umetnosti (prevashodno pozorišta) i utopijskih projekcija budućnosti, koje ciljaju na povratak interesovanja za čoveka, prirodu, umetničke zanate, kao i onu umetnost koja se izvodi uživo.
  • Altrernativnost i drugost ne treba da bude uključena u mainstream ideologiju, valja neposredno da prilazi građankama i građanima, kroz dijalog,podsticanje participativnosti i odsustvo hijerarhijski strukturisanog mišljenja i ljudske prakse.
  • Alternativa je nužan uslov medijske i svake druge slobode.
  • Alternativa postojećim mejnstrim medijima je u alternativnim vidovima obrazovanja za medije, kao i obrazovanje za medijsku pismenost.
  • Za shvatanje današnjih medija važno i poznavanje tehnologije, sa ciljem da se građani uključe u dekonstrukciju informatičkih ratova.
  • Alternativa postojećim mejnstrm medijima je i umetnost uživo, kao i povratak prirodi i čoveku, nasuprot medijacentričnom svetu.

             Članovi Programskog i Organizacionog odbora naučnog skupa ’’Filozofija medij’’ postigli su dogovor da se sledeće godine ova naučna konferencija održi u isto vreme na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini i u Hotelu ’’Alfa Spa Resort’’ u Končarevu, a tema konferencije će biti ’’Mediji i konflikti’’. Na proleće 2018. godine, planirano je objavljivanje Zbornika sa ovogodišnje naučne konferencije čiji će izdavač biti Fakultet pedagoških nauka u Jagodini.

 

Preuzmi tekst
Datum: 29.04.2014.Izveštaj sa naučnog skupa Književnost za decu u nauci i nastaviNaučni skup Književnost za decu u nauci i nastavi

 

Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, 11. i 12. aprila 2014. održan je tradicionalni naučni skup posvećen proučavanjima književnosti za decu sa aspekta nauke o književnosti, lingvistike i metodike nastave jezika i književnosti.

Ove godine skup je započeo 11. aprila književnim susretom sa Dejanom Aleksićem. U razgovoru s književnikom, koji je vodila doc. dr Snežana Marković, učestvovali su i studenti Fakulteta i učenici osnovnih škola „17. oktobar“ i „Milan Mijalković“ – Vuk Petrović, Staša Rakić, Minja Molović i Iva Jovanović. Program je upotpunjen učešćem Nikole Jankovića, učenika muzičke škole „Vladimir Đorđević“ iz Jagodine.      

Istog dana u čitaonici Fakulteta održana je promocija izdanja objavlјenih između dva naučna skupa. Predstavlјen je zbornik radova sa prethodnog skupa, monografija Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina (1993–2013), knjige profesora Miloša Kovačevića Lingvistika kao srbistika, U odbranu srpske ćirilice i Srpski pisci u ozračju stilistike. Na kraju je predstavlјena i monografija nastavnika Fakulteta, prof. dr Violete Jovanović i doc. dr Ilijane Čutura, Književnost za decu i mlade – poetika i tumačenja. Susret su organizovali bibliotekari Svetlana Stevanović i Mileva Lukić, a govorili su Miloš Kovačević, Zona Mrkalј, Saša Knežević, Mihailo Šćepanović, Tiodor Rosić, Violeta Jovanović i Ilijana Čutura.  Program su upotpunili učenici drugog razreda Osnovne škole „17. oktobar“ Staša Rakić i Vuk Petrović.

U subotu, 12. aprila, skup je nastavlјen naučnim izlaganjima organizovanim u okviru plenarne sednice i izlaganja u tematskim sekcijama. Predsedavali su prof. dr Miloš Kovačević, prof. dr Violeta Jovanović i prof. dr Tiodor Rosić. U plenumu su izlagali profesori Ljilјana Pešikan-Ljuštanović, Miomir Milinković, Zona Mrkalј i Sreto Tanasić, a njihovi referati odnosili su se na teme kojima su bile posvećene sekcije.

Tradicionalno, prva sekcija bila je posvećena jezičko-stilskim odlikama savremene književnosti za decu. Druga sekcija je, zbog brojnosti prijavlјenih izlagača, bila podelјena u dve podsekcije koje su se bavile aktuelnim tendencijama u srpskoj prozi za decu, dok je treća – takođe već tradicionalno – obuhvatila različita pitanja savremenih metodičkih tumačenja književnosti za decu. Kao i prethodni, i ovaj skup je bio posvećen jednom svojom sekcijom stvaralaštvu jednog srpskog autora. Ove godine bio je to Dušan Radović, o čijim su dramskim i proznim tekstovima govorili izlagači u četvrtoj sekciji.

Sekcijama su predsedavali Jovanka Radić, Tihomir Petrović, Branko Ristić, Dijana Vučković i Milentije Đorđević.

Na skupu je podneseno preko 40 referata čiji su izlagači iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Makedonije. Posebno je zadovolјstvo organizatora što su i ovog puta prijavlјeni učesnici sa svih državnih univerziteta u zemlјi i sa dva instituta – Instituta za srpski jezik i Instituta za pedagoška istraživanja.    

Skup je završen plenarnom sednicom na kojoj su predsedavajući podneli izveštaje o radu sekcija, a potom su izneti zaklјučci i predlozi za teme narednog skupa.

Organizacioni odbor skupa činili su Maja Dimitrijević, Branko Ilić, Nina Marković, Snežana Marković, Violeta Jovanović, Tiodor Rosić, Ilijana Čutura i Jelena Spasić.

 

Preuzmi tekst
Datum: 03.02.2014.Treća medjunarodna konferencija METODIČKI ASPEKTI NASTAVE MATEMATIKE održaće se na Fakultetu pedagoških nauka 14. i 15. juna 2014. godine.Poštovani,

Pozivamo Vas da učestvujete na Trećoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom


„METODIČKI ASPEKTI NASTAVE MATEMATIKE“


koja će se održati 14. i 15. juna 2014. godine na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Cilj Konferencije je
unapređivanje nastave matematike u osnovnoj školi, sagledavanje aktuelnih trendova i problema u savremenom
matematičkom obrazovanju, kao i razvijanje nastavnih kompetencija učitelja.

Tematski okvir skupa
Predviđeno je da se Konferencija odvija u plenarnom radu i radu po sekcijama:

(МАТМ 1) Novi pristupi, trendovi i istraživanja u matematičkom obrazovanju
(МАТМ 2) Multidisciplinarnost u metodici i nastavi matematike
(МАТМ 3) Informacione tehnologije u nastavi matematike
(МАТМ 4) Istorija matematike i matematičkog obrazovanja
(МАТМ 5) Pedagoško-psihološki aspekti matematičkog obrazovanja

Vreme predviđeno za pojedinačna izlaganja je 20 minuta.

Prijava učešća na Konferenciji
Učešće na Konferenciji prijavljuje se na posebnom obrascu (u prilogu poziva) koji treba popuniti na maternjem
jeziku i engleskom jeziku. Prijavu poslati:
a) poštom na adresu Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina (sa naznakom
„za konferenciju MATM2014“) ili
б) e-mail-om na mathserbia@gmail.com sa naznakom „Prijava za MATM2014“.
Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski jezik.

Dinamika Konferencije
Prijava učešća i slanje rezimea do 15.marta 2014. godine.
Slanje gotovih radova do 15. septembra 2014. godine.

Troškovi Konferencije
Troškovi učešća iznose 50€ u dinarskoj vrednosti na dan uplate, a obuhvataju materijale i Zbornik radova
„Metodički aspekti nastave matematike 3“. Troškove prevoza i smeštaja snose učesnici Konferencije.
Druga obaveštenja o konferenciji, načinu plaćanja i preporuke za smeštaj poslaćemo Vam nakon Vaše prijave
teme za konferenciju na e-mail sa koga ste aplicirali.
Predsednik Organizacionog odbora
Prof. mr Sretko Divljan
Dekan Fakulteta pedagoških nauka
 
Program rada treće međunarodne konferencije "METODIČKI ASPEKTI NASTAVE MATEMATIKE MATM2014"
Preuzmi poziv za učešće na konferencijiDatum:26.06.2008
Metodički aspekti nastave matematike


Regionalni naučni skup na temu Metodički aspekti nastave metematike održan je 23. i 24. juna 2008. godine na Pedagoškom fakultetu u Jagodini, u organizaciji samog Fakulteta, a pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Finske u Beogradu. Ovaj skup je deo projekta Razvoj kurikuluma: unapređivanje praktične nastave i istraživanja, peti je i poslednji u toku školske 2007/08. godine u okviru navedenog projekta. Naučnom skupu je prisustvovalo 240 učitelja i nastavnika matematike i informatike iz osnovnih škola Pomoravskog okruga i iz nekoliko susednih okruga. Posebno interesovanje su pokazali studenti Pedagoškog fakulteta, a projektom je do sada obuhvaćeno preko 500 učitelja i nastavnika različitih stručnih profila.

Preuzmite izveštaj


 

Datum:17.05.2008
Poštovanje različitosti dece u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastuPedagoški fakultet u Jagodini ponovo je bio centar novih događanja u oblasti obrazovanja: 16. i 17. maja 2008. godine održana je međunarodna konferencija iz oblasti metodike nastave engleskog jezika pod nazivom Poštovanje različitosti dece u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastu. Ovo je četvrti skup koji je na ovom fakultetu održan u tekućoj školskoj godini kao deo projekta Razvoj kurikuluma: unapređivanje praktične nastave i istraživanja, čiji je pokrovitelj Ambasada Republike Finske u Beogradu.

Preuzmite izveštaj

  

Datum:10.05.2008
Etička dimenzija obrazovanjaU vreme kada obeležava 110 godina školovanja učitelja, Pedagoški fakultet u Jagodini je na predlog Katedre za humanističke nauke, organizovao, 9. i 10. maja međunarodni naučni skup na temu: Etička dimenzija obrazovanja. Skup je okupio 34 učesnika  sa različitih fakulteta i instituta iz zemlje i Regiona.

Preuzmite izveštaj
 
 

Datum:12.04.2008
Umetnost u metodikama nastaveNa Pedagoškom fakultetu u Jagodini je krajem prošle nedelje, 11.  i 12. aprila 2008. godine, održan regionalni naučni skup pod nazivom Umetnost u metodikama nastave. Skup je organizovan pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Finske u Beogradu, kao deo projekta Razvoj kurikuluma: unapređivanje praktične nastave i istraživanja, kojim je predviđeno održavanje pet naučnih skupova iz različitih oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika.

Preuzmite izveštaj


 

Datum:23.12.2007
Naučno-stručni skup KNJIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI

Na Pedagoškom fakultetu u Jagodini 21. i 22. decembra 2007. održan je naučni skup Književnost za decu u nauci i nastavi. Skup je organizovan u okviru projekta Reforma kurikuluma: unapređivanje praktične nastave i istraživanja u saradnji sa Vladom Republike Finske.


Programski odbor skupa činili su: prof. dr Vuk Milatović, prof. dr Miomir Milinković,  prof. dr Tihomir Petrović, doc. dr Violeta Jovanović i doc. dr Tiodor Rosić. U organizacionom odboru bili su:  prof. mr Sretko Divljan, predavač Vera Savić, mr Ilijana Čutura,  doc. dr Tiodor Rosić i doc. dr Violeta Jovanović.

Učesnici naučnog skupa bili su eminentni stručnjaci iz oblasti nauke o književnosti, lingvistike i metodike jezika i književnosti, iz zemlje (preko 50 učesnika sa svih državnih univerziteta, od čega 14 sa Pedagoškog fakulteta u Jagodini) i regiona (ukupno 10 učesnika iz Republike Srpske, Crne Gore i Makedonije).

Skup je otvorio i unjegovom radu učestvovao ambasador Republike Finske, gospodin Kari Veijalainen. Sedam referata u plenumu podneli su: prof. dr Tihomir Petrović, prof. dr Miomir Milinković, prof. dr Vuk Milatović, prof. dr Radoje Simić, prof. dr Mito Spasevski  prof. dr Cvijetin Ristanović i doc. dr Tiodor Rosić. Potom je rad nastavljen u sekcijama za jezik, književnost i metodiku. Izveštaje o radu sekcija podneli su profesor Miloš Kovačević i profesor Miomir Milinković.

Skup je pružio nova saznanja o aktuelnim kretanjima u savremenoj teoriji književnosti za decu, kao i najsvremenije uvide u književnoteorijske, lingvističke i metodičke pristupe književnosti za decu i mlade. Svi referati sa ovog naučnog skupa biće štampani u zbornicima radova.


 

Datum:10.12.2007
Korisne strategije za nastavnike

Jednodnevni seminar pod naslovom Korisne strategije za nastavnike održan je na Pedagoškom fakultetu u Jagodini dana 9. novembra 2007. godine. Predavač je bio Dr Phillipe Dupont, direktor škole za decu i adolescente sa poremećajem ponašanja u državi Merilend, SAD, i predavač organizacije TWI for the Children, Virdžinija, SAD. Osnivač i predsednica ove organizacije, gospodja Bobby Houser, počela je da radi sa decom na Balkanu 1996. godine i već deset godina organizuje timove stručnjaka koji pripremaju i izvode radionice (prvenstveno za nastavu engleskog jezika) za nastavnike koji rade sa decom u letnjim kampovima, sirotištima i centrima za decu sa posebnim potrebama.

Seminar je bio namenjen studentima i nastavnicima Pedagoškog fakulteta, a sastojao se od nekoliko povezanih predavanja o stvaranju uslova za uspešno učenje, motivisanju učenika i strategijama za kontrolu ponašanja. Bilo je prisutno preko sto studenata koji su pokazali veliko interesovanje za teme vezane za njihov budući poziv. Učesnici su predavanja pratili na engleskom jeziku i aktivno učestvovali u diskusiji. Svi učesnici su dobili sertifikat o prisustvu seminaru. 

Datum:01.06.2007
Naučno-stručni skup STVARALAŠTVO NIKOLE CVETKOVIĆA

 

U organizaciji Univerziteta u Kragujevcu, Pedagoškog fakulteta u Jagodini, Fakulteta za kulturu i medije Megatrend Univerziteta u Beogradu, Banja Luka College-a,  Dečjeg pozorišta "Stanislavski", Jagodina, Književne radionice "Vladimir Krasić" Beograd
Održan je
Naučno-stručni skup
STVARALAŠTVO
NIKOLE CVETKOVIĆA
u Jagodini, 1. juna 2007. godine u Svečanoj sali Pedagoškog fakulteta u Jagodini sa početkom u 11.00h

Nikola Cvetković je rođen 1939. godine u Leskovcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filološkom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1964. godine na Grupi za jugoslovensku i opštu književnost. Na istom fakultetu je 1973. godine magistrirao ("Poetika Milana Dedinca"). Doktorsku disertaciju "Pesničko stvaralaštvo i poetika Miloša Crnjanskog" odbranio je 1981. godine pred komisijom Filološkog fakulteta u Beogradu ...

Program skupa

Ruka u testu - internacionalni seminar

U okviru programa profesionalnog razvoja nastavnika u Srbiji "Korak", marta 2006. godine na fakultetu je organizovan seminar pod nazivom Ruka u testu. Seminar je imao za cilj da postavi teorijsku osnovu za istraživanje mogućnosti eksperimentalnog rada na polju nastave prirodnih nauka, kao i da da praktične smernice u ovakvom radu. Studenti fakulteta i učitelji-mentori upoznali su se sa osnovnim idejama programa La main a la pate u Francuskoj i mogućnostima realizacije sadržaja prirodnih nauka na predškolskom uzrastu i u mlađim razredima osnovne škole. Predavači na seminaru  bili su: Cecile de Hosson (Univerzitet  Pariz VII), doktor Vera Bojović  (Ministarstvo prosvete i sporta), profesor dr Dušanka Obradović (PMF Novi Sad) i dr Stevan Jokić, rukovodilac projekta i naučni saradnik Instituta za nuklearne nauke u Vinči.

Zamke u nastavi srpskog jezika i književnosti - mentorski seminar održan je u decembru 2005. Seminar je imao za cilj da stvori metodološke osnove za kreiranje savremenog mentorskog sistema u profesionalnoj praksi studenata i praktično i stručno osposobe učitelje-mentore za pružanje instrukcija, kompetentne podrške i povratnih informacija studentima na praksi. 

Zamke u nastavi srpskog jezika i književnosti - drugi mentorski seminar održan je u maju 2006. Seminar je imao za cilj da unapredi teorijska znanja učitelja-mentora iz oblasti srpskog jezika, književnosti i metodike srpskog jezika i književnosti. Na taj način učitelji koji su mentori studentima na profesionalnoj praksi mogu podržati studente i u primeni savremenih saznanja, metoda i oblika rada i nastavnih sredstava.   
Programi seminara, odnosno teme predavanja i radionica utvrđene su u saradnji sa učiteljima koji su u blagovremeno sprovedenoj anketi naveli najčešće nedoumice u čijem rešavanju bi im bila dragocena pomoć odgovarajućih stručnjaka.   Predavači na seminaru (dr Milentije Đorđević, mr Ana Jovanović, mr Ilijana Čutura, Branko Ilić, mr Miodrag Pavlović, mr Sanja Golijan, mr Smežana Marković) bili su profesori i asistenti sa Učiteljskog fakulteta u Jagodini, Učiteljskog fakulteta u Somboru, Filozofskog fakulteta u Nišu i Filološkog fakulteta u Kragujevcu. Predavači su osim dobro pripremljenih izlaganja i maštovito urađenih prezentacija polaznicima ponudili i sadržajan štampani materijal koji je poslužio kao osnova za radionaičarski rad, ali i sistematizovani pregled obrađenih tema.

Organizacijom seminara Zamke u nastavi srpskog jezika i književnosti i kako ih izbeći Učiteljski fakultet u Jagodini otpočeo je sa realizacijom programa permanentnog stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih škola u Srbiji.

Mentorski seminar za nastavnike engleskog  jezika činilo je sedam predavanja i sedam radionica. Cilj ovog seminara bio je da nastavnicima pruži podršku u segmentima metodike engleskog jezika bitnim i za rad u mlađim razredima osnovne škole. Kako se na Fakultetu planira formiranje modula za engleski jezik, seminar je podržao istraživanja teorijsko-metodoloških osnova i planiranje kurikuluma za ovaj modul. ". Seminar je činilo sedam predavanja i sedam radionica koje su održali profesori metodike engleskog jezika sa Univerziteta u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, kao i treneri akreditovani od strane Ministarstva prosvete i sporta Srbije i Britanskog Saveta u Beogradu.   

Program  Dete je otac čoveka činili su susreti sa Draganom Lakićevićem i Grozdanom Olujić (autorima književnih dela u sastavu školske lektire predviđene osnovnoškolskim kurikulumom). Osnovni ciljevi programa jesu: istraživanje novih mogućnosti za tumačenje književnih dela  na osnovu razgovora sa samim autorom, povećanje zainteresovanosti studenata za izučavanje književnosti za decu i metodike književnosti.

Međunarodna studentska konferencija Nasilje i škola, u organizaciji Unije studenata učiteljskih fakulteta Srbije, održana je u februaru 2006. u Kragujevcu. Projekat čini serija aktivnosti, a studenti našeg fakulteta organizovali su ovu konferenciju u saradnji sa programom "Korak" i Univerzitetom u Kragujevcu. Učesnici sa prostora cele bivše Jugoslavije u okviru ove konferencije realizovali su snimanje dva video spota o nasilju u školi. Među predavačima i moderatorima bile su i dr Vesna Trifunović i mr Ilijana Čutura. Nastavno-naučno veće Fakulteta usvojilo je izveštaj o ovoj konferenciji.

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle